J. Basanavičiaus g. 36, 57288 Kėdainiai
Pradžia
Pradžia
Teisinė informacija
Teisinė informacija
Veiklos sritys
Veiklos sritys
E. demokratija
E. demokratija
Aktualijos
Aktualijos
Projektų viešinimas
Projektų viešinimas
Registracija į vaikų vasaros stovyklas
Registracija į vaikų vasaros stovyklas
Tarybos sprendimai (nuo 2011-09-30)
Pavadinimas Numeris Data Atsisiųsti
DĖL ASTOS ŽUKAUSKIENĖS PRIĖMIMO Į KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBOS SAVIVALDYBĖS KONTROLIERIAUS PAREIGAS TS-78 2024-03-29 Atsisiųsti
DĖL PARAMOS SUTEIKIMO IŠ KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS SMULKIOJO VERSLO RĖMIMO FONDO MB ,,ATSAKINGA APSKAITA“ TS-79 2024-03-29 Atsisiųsti
DĖL PARAMOS SUTEIKIMO IŠ KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS SMULKIOJO VERSLO RĖMIMO FONDO MB DOMANSTA TS-80 2024-03-29 Atsisiųsti
DĖL PARAMOS SUTEIKIMO IŠ KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS SMULKIOJO VERSLO RĖMIMO FONDO MB ROBI TRAVEL TS-81 2024-03-29 Atsisiųsti
DĖL PARAMOS SUTEIKIMO IŠ KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS SMULKIOJO VERSLO RĖMIMO FONDO MB BALIONISTA TS-82 2024-03-29 Atsisiųsti
DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS PETICIJŲ KOMISIJOS SUDARYMO TS-83 2024-03-29 Atsisiųsti
DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS VEIKLOS REGLAMENTO REDAKCINĖS KOMISIJOS SUDARYMO TS-84 2024-03-29 Atsisiųsti
DĖL KĖDAINIŲ DAILĖS MOKYKLOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO TS-85 2024-03-29 Atsisiųsti
DĖL KĖDAINIŲ MUZIKOS MOKYKLOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO TS-86 2024-03-29 Atsisiųsti
DĖL PALYDĖJIMO PASLAUGOS JAUNUOLIAMS ORGANIZAVIMO IR TEIKIMO KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO TS-87 2024-03-29 Atsisiųsti
DĖL VALSTYBINĖS ŽEMĖS SKLYPO DALIES KĖDAINIŲ M., SKROBLŲ G. 14, NUOMOS TS-88 2024-03-29 Atsisiųsti
DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS DOKUMENTŲ VALDYMO, RENGIMO, TVARKYMO, NAUDOJIMO IR KONTROLĖS PROCEDŪRŲ APRAŠO TVIRTINIMO AD-1-175 2024-03-08 Atsisiųsti
DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2022 M. GEGUŽĖS 18 D. ĮSAKYMO NR. AD-1-577 „DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS SVEIKATOS PROJEKTŲ FINANSAVIMO KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO LĖŠOMIS KONKURSO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO AD-1-158 2024-03-01 Atsisiųsti
DĖL TARNYBINIŲ LENGVŲJŲ AUTOMOBILIŲ ĮSIGIJIMO, NUOMOS IR NAUDOJIMO KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOJE TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO AD-1-123 2024-02-22 Atsisiųsti
DĖL PRITARIMO ĮGYVENDINTI PROJEKTĄ „SOCIALINIO BŪSTO FONDO NEĮGALIESIEMS IR GAUSIOMS ŠEIMOMS PLĖTRA KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE“ TS-2 2024-02-15 Atsisiųsti
DĖL PRITARIMO ĮGYVENDINTI PROJEKTĄ „ĮVAIRIALYPIO ŠVIETIMO PLĖTOJIMAS KĖDAINIŲ „AUŠROS“ PROGIMNAZIJOJE IR VILAINIŲ MOKYKLOJE-DARŽELYJE „OBELĖLĖ“, VYKDANT VISOS DIENOS MOKYKLOS VEIKLĄ“ TS-3 2024-02-15 Atsisiųsti
DĖL PRITARIMO PROJEKTO „KRAKIŲ MIESTELIO SPORTO BAZĖS PAGERINIMAS IR PRITAIKYMAS VISUOMENEI“ PARAIŠKOS TEIKIMUI TS-4 2024-02-15 Atsisiųsti
DĖL KAUNO REGIONO PLĖTROS TARYBOS DALYVIO MOKESČIO TS-5 2024-02-15 Atsisiųsti
DĖL ILGALAIKĖS PASKOLOS ĖMIMO TS-6 2024-02-15 Atsisiųsti
DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2024 METŲ BIUDŽETO TVIRTINIMO TS-7 2024-02-15 Atsisiųsti
DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2023 M. GRUODŽIO 22 D. SPRENDIMO NR. TS-355 „DĖL DIDŽIAUSIO LEISTINO VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ IR DARBUOTOJŲ, DIRBANČIŲ PAGAL DARBO SUTARTIS IR GAUNANČIŲ DARBO UŽMOKESTĮ IŠ SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO, PAREIGYBIŲ SKAIČIAUS KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS INSTITUCIJOSE IR ĮSTAIGOSE TVIRTINIMO“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS TS-8 2024-02-15 Atsisiųsti
DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2023 M. BIRŽELIO 23 D. SPRENDIMO NR. TS-190 „DĖL KĖDAINIŲ R. AKADEMIJOS GIMNAZIJOS STRUKTŪROS PATVIRTINIMO“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS TS-9 2024-02-15 Atsisiųsti
DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS APLINKOS APSAUGOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS 2023 M. PRIEMONIŲ VYKDYMO ATASKAITOS PATVIRTINIMO TS-10 2024-02-15 Atsisiųsti
DĖL KAI KURIŲ KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS SPRENDIMŲ PRIPAŽINIMO NETEKUSIAIS GALIOS TS-11 2024-02-15 Atsisiųsti
DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS „VERŽLUSIS NEVĖŽIS“ ATLEIDIMO NUO MOKESČIO TS-12 2024-02-15 Atsisiųsti
DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. SPALIO 25 D. SPRENDIMO NR. TS-237 „DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIO TURTO VALDYMO, NAUDOJIMO IR DISPONAVIMO JUO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO TS-13 2024-02-15 Atsisiųsti
DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VIETINĖS REIKŠMĖS KELIŲ PRIORITETINĖS EILĖS PATVIRTINIMO TS-14 2024-02-15 Atsisiųsti
DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2023 M. GEGUŽĖS 26 D. SPRENDIMO NR. TS-172 „DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS PAPRASTOSIOS KOMPETENCIJOS ĮGALIOJIMO PAVEDIMO MERUI“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS TS-15 2024-02-15 Atsisiųsti
DĖL ATLEIDIMO NUO SAVIVALDYBĖS INFRASTRUKTŪROS PLĖTROS ĮMOKOS TS-16 2024-02-15 Atsisiųsti
DĖL NEATLEIDIMO NUO SAVIVALDYBĖS INFRASTRUKTŪROS PLĖTROS ĮMOKOS TS-17 2024-02-15 Atsisiųsti
DĖL GATVĖS PAVADINIMO SUTEIKIMO DOTNUVOS MIESTELYJE DOTNUVOS SENIŪNIJOJE TS-18 2024-02-15 Atsisiųsti
DĖL PARAMOS SUTEIKIMO IŠ KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS SMULKIOJO VERSLO RĖMIMO FONDO MB ,,DESERTŲ SODAS“ TS-19 2024-02-15 Atsisiųsti
DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. BIRŽELIO 28 D. SPRENDIMO NR. TS-120 „DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS STRUKTŪROS TVIRTINIMO“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS TS-20 2024-02-15 Atsisiųsti
DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2020 M. VASARIO 28 D. SPRENDIMO NR. TS-67 „DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ VADOVŲ DARBO APMOKĖJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS TS-21 2024-02-15 Atsisiųsti
DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS KONTROLĖS KOMITETO 2024 METŲ VEIKLOS PROGRAMOS TVIRTINIMO TS-22 2024-02-15 Atsisiųsti
DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2024–2026 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO TVIRTINIMO TS-23 2024-02-15 Atsisiųsti
DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2022 M. SPALIO 13 D. ĮSAKYMO NR. AD-1-1182 „DĖL CENTRALIZUOTŲ IR DECENTRALIZUOTŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ VYKDYMO TVARKOS TAISYKLIŲ TVIRTINIMO“ PAKEITIMO AD-1-64 2024-01-26 Atsisiųsti
DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS POLITINIO (ASMENINIO) PASITIKĖJIMO VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ DARBO APMOKĖJIMO SISTEMOS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO MP1-3 2024-01-04 Atsisiųsti
DĖL VŠĮ ,,KĖDAINIŲ TURIZMO IR VERSLO INFORMACIJOS CENTRO“ PRISKYRIMO VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS KATEGORIJAI MP1-4 2024-01-04 Atsisiųsti
DĖL VIEŠŲJŲ ĮSTAIGŲ, KURIŲ SAVININKĖ YRA KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ, VADOVŲ DARBO APMOKĖJIMO SISTEMOS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO MP1-9 2024-01-04 Atsisiųsti
DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS STRATEGINIO VALDYMO ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO TS-353 2023-12-22 Atsisiųsti
DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2023 M. SAUSIO 27 D. SPRENDIMO NR. TS-3 „DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2023 METŲ BIUDŽETO TVIRTINIMO“ PAKEITIMO TS-354 2023-12-22 Atsisiųsti
DĖL DIDŽIAUSIO LEISTINO VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ IR DARBUOTOJŲ, DIRBANČIŲ PAGAL DARBO SUTARTIS IR GAUNANČIŲ DARBO UŽMOKESTĮ IŠ SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO, PAREIGYBIŲ SKAIČIAUS KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS INSTITUCIJOSE IR ĮSTAIGOSE TVIRTINIMO TS-355 2023-12-22 Atsisiųsti
DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO TARYBOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO TS-356 2023-12-22 Atsisiųsti
DĖL PRITARIMO DALYVAUTI PARTNERIO TEISĖMIS VIETOS PROJEKTUOSE PAGAL VIETOS PLĖTROS STRATEGIJĄ „KĖDAINIŲ RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖS TERITORIJOS VIETOS PLĖTROS STRATEGIJA 2015˗2023 M.“ TS-357 2023-12-22 Atsisiųsti
DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2021 M. BALANDŽIO 30 D. SPRENDIMO NR. TS-99 „DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ ĮSTAIGOSE TEIKIAMŲ PASLAUGŲ KAINŲ NUSTATYMO“ PAKEITIMO TS-358 2023-12-22 Atsisiųsti
DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS PRIKLAUSOMYBĘ SUKELIANČIŲ MEDŽIAGŲ VARTOJIMO MAŽINIMO IR PREVENCIJOS 2024−2027 METŲ PROGRAMOS PATVIRTINIMO TS-359 2023-12-22 Atsisiųsti
DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS SKAIDRIOS ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGOS VARDO SUTEIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO TS-360 2023-12-22 Atsisiųsti
DĖL KĖDAINIŲ SPORTO CENTRO TEIKIAMŲ PASLAUGŲ KAINŲ NUSTATYMO TS-361 2023-12-22 Atsisiųsti
DĖL KĖDAINIŲ KRAŠTO MUZIEJAUS TEIKIAMŲ PASLAUGŲ KAINŲ NUSTATYMO TS-362 2023-12-22 Atsisiųsti