J. Basanavičiaus g. 36, 57288 Kėdainiai
Pradžia
Pradžia
Balsavimas už gyventojų idėjas
Balsavimas už gyventojų idėjas
Teisinė informacija
Teisinė informacija
Veiklos sritys
Veiklos sritys
E. demokratija
E. demokratija
Aktualijos
Aktualijos
Projektų viešinimas
Projektų viešinimas
Registracija į vaikų vasaros stovyklas
Registracija į vaikų vasaros stovyklas
Užimtumo didinimo programa

Programos tikslas – didinti Kėdainių rajono savivaldybės darbo ieškančių gyventojų užimtumą, taip užtikrinant socialiai atskirtų asmenų integraciją į visuomenę ir į darbo rinką.

Programos uždaviniai:

1. Sudaryti galimybę sunkiai integruojantiems į darbo rinką asmenims įsidarbinti bei įsitvirtinti darbo rinkoje;

2. Mažinti socialinę įtampą ir atskirtį tarp bendruomenės narių;

3. Atnaujinti darbo ieškančių asmenų darbinius įgūdžius;

4. Įtraukti į Programos įgyvendinimą Kėdainių rajono savivaldybės institucijas, įstaigas ir (ar) organizacijas, Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Šiaulių klientų aptarnavimo departamento Kėdainių skyrių (toliau – Užimtumo tarnyba), socialinius partnerius, siekiant kompleksiškai spręsti asmenų užimtumo problemas.

I ketv. ataskaita

Užimtumo didinimo 2024 metų programos įgyvendinimas Kėdainių rajono savivaldybėje (atvejo vadyba)
Užimtumo didinimo 2024 metų programos įgyvendinimas seniūnijose

IV ketv. ataskaita
Užimtumo didinimo 2023 metų programos įgyvendinimas Kėdainių rajono savivaldybėje (atvejo vadyba)
Užimtumo didinimo 2023 metų programos įgyvendinimas seniūnijose

III ketv. ataskaita
Užimtumo didinimo 2023 metų programos įgyvendinimas Kėdainių rajono savivaldybėje (atvejo vadyba)
Užimtumo didinimo 2023 metų programos įgyvendinimas seniūnijose

II ketv. ataskaita
Užimtumo didinimo 2023 metų programos įgyvendinimas Kėdainių rajono savivaldybėje (atvejo vadyba)
Užimtumo didinimo 2023 metų programos įgyvendinimas seniūnijose

I ketv. ataskaita
Užimtumo didinimo 2023 metų programos įgyvendinimas Kėdainių rajono savivaldybėje (atvejo vadyba)
Užimtumo didinimo 2023 metų programos įgyvendinimas seniūnijose

Kėdainių rajono savivaldybės užimtumo didinimo 2022 metų programa

Programos uždaviniai:
1. padėti sunkiai integruojantiems į darbo rinką bedarbiams laikinai įsidarbinti ir užsidirbti pragyvenimui būtinas lėšas;
2. atnaujinti bedarbių darbinius įgūdžius;
3. mažinti socialinę atskirtį tarp bendruomenės narių;
4. padidinti bedarbių galimybes susirasti nuolatinį darbą.

I ket. ataskaita – 2022 m. Uzimtumo programa
II ket. ataskaita – 2022 m. Uzimtumo programa
III ket. ataskaita – 2022 m. Uzimtumo programa
IV ket. ataskaita – 2022 m. Uzimtumo programa