J. Basanavičiaus g. 36, 57288 Kėdainiai
Pradžia
Pradžia
Teisinė informacija
Teisinė informacija
Struktūra ir kontaktai
Struktūra ir kontaktai
Veiklos sritys
Veiklos sritys
E. demokratija
E. demokratija
Aktualijos
Aktualijos
Projektų viešinimas
Projektų viešinimas
Darbo užmokestis

Kėdainių rajono savivaldybė 2022 m. balandžio – birželio mėn. išmokėtos išmokos

Eil.
Nr.

Tarybos narys
(vardas, pavardė)

Išmokos rūšis, Eur

Už darbo laiką, atliekant  Tarybos nario pareigas

Su Tarybos nario veikla susijusios išlaidos pagal pateiktus dokumentus

1.

Alvydas Ardavičius

204,73

347,55

2.

Virginija Baltraitienė

142,70

347,55

3.

Sandra Barzdienė

161,12

347,55

4.

Edita Bodendorfė

77,24

347,55

5.

Rimantas Diliūnas

171,30

347,55

6.

Indrė Fiodorova

206,44

347,55

7.

Romualdas Gailiūnas

203,12

347,55

8.

Saulius Grinkevičius

132,52

___

9.

Alfredas Hofmanas

97,27

347,55

10.

Jūratė Judickienė

100,70

347,55

11.

Dangiras Kačinskas

atsisakė

 

12.

Aušrelė Kaminskienė

117,52

347,55

13.

Gitana Kaupienė

238,25

347,55

14.

Algimantas Kižauskas

atsisakė

___

15.

Nijolė Naujokienė

234,93

347,55

16.

Steponas Navajauskas

171,08

347,55

17.

Aušra Nesterovienė

58,71

190,93

18.

Virmantas Pikelis

144,30

347,55

19.

Rima Radavičienė

184,59

347,55

20.

Saulius Sinickis

157,80

347,55

21.

Vilma Šnurevičiūtė

135,84

347,55

22.

Karolina Štelmokaitė

atsisakė

___

23.

Adelė Štelmokienė

atsisakė

___

24.

Jonas Talmantas

191,34

___

25.

Vygantas Vanagas

218,22

347,55

26.

Rima Kikilienė

122,55

135,85

Kėdainių rajono savivaldybės administracijos vidutinio darbo užmokesčio ataskaita

Eil. Nr.

Pareigybė

2021 m.

2022 m. II ketvirtis

Vidutinis mėn. paskirtasis darbo užmokestis

Pareigybių skaičius

Vidutinis mėn. paskirtasis darbo užmokestis

Pastaba

1.

Meras

4069,71

1

4193,19

 

2.

Mero pavaduotojas

2804,13

1

2896,63

 

3.

Tarybos sekretorius

1795,70

1

1862,05

 

4.

Mero padėjėjas

1813,42

1

2403,08

 

5.

Mero patarėjas (ryšiams su visuomene)

1926,43

1

1825,52

 

6.

Mero patarėjas

1783,79

1

1852,03

 

7.

Administracijos direktorius

3684,80

1

3825,39

 

8.

Administracijos direktoriaus pavaduotojas

3241,83

2

3305,19

 

9.

Skyriaus vedėjas

2630,55

15

2986,11

 

10.

Vedėjo pavaduotojas

2191,39

2

2462,95

 

11.

Vyriausias (-ioji) specialistas (-ė)

1774,23

75

1907,42

 

12.

Vyresnysis (-ioji) specialistas (-ė)

1614,54

3

1973,01

 

13.

Finansų ekonomistas

-

1

-

Neskelbiama

14.

Žemės ūkio specialistas

-

1

-

Neskelbiama

15.

Archyvaras

1357,55

3

1380,24

 

16.

Registratorė

-

1

-

Neskelbiama

17.

Vyriausias personalo atrankos specialistas

-

1

-

Neskelbiama

18.

Buhalteris

1479,14

14

1718,40

 

19.

Apskaitininkas

972,06

5.2

1142,88

 

20.

Aplinkos gerinimo specialistas

1256,96

4

1459,10

 

21.

Kompiuterinių sistemų specialistas

-

1

-

Neskelbiama

22.

Ūkvedys(ė)

1402,39

2

1601,13

 

23.

Telefono ryšio technikas

1016,44

1

1086,00

 

24.

Sekretorė-referentė

1359,88

3

1470,70

 

25.

Administracijos direktoriaus padėjėja

-

1

-

Neskelbiama

26.

Vairuotojas

1374,39

3

1562,16

 

27.

Sargas

730,12

4

811,24

 

28.

Administracinio pastato budėtojas

1480,51

1

1739,27

 

29.

Budėtojas

1025,81

5

1219,65

 

30.

Darbininkas

642,00

1

730,00

 

31.

Valytojas

663,24

4,5

771,89

 

Valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (pareiginė alga, priedai ir priemokos) neatskaičius mokesčių.
Darbuotojo, kuris vienintelis įstaigoje eina atitinkamas pareigas, praėjusių metų vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis ir einamųjų metų praėjusio ketvirčio vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis pateikiami tik gavus jo sutikimą.


Dotnuvos seniūnijos vidutinio darbo užmokesčio ataskaita

Eil.

 

2021 m.

2022 m. II ketvirtis

Nr.

Pareigybė

Vidutinis mėn.
paskirtasis darbo
užmokestis

Pareigybių
skaičius

Vidutinis mėn.
paskirtasis darbo
užmokestis

1.

Seniūnas

1761

1

1995

2.

Vyriausioji specialistė

neskelbiami

1

neskelbiami

3.

Specialistas

1182

3,25

1311

4.

Darbininkas

875

9,95

864

 

Viso:

X

15,2

X

Gudžiūnų seniūnijos darbuotojų  vidutinio darbo užmokesčio ataskaita

Eil.

 

2021 m.

2022 m. II ketvirtis

Nr.

Pareigybė

Vidutinis mėn.
paskirtasis darbo
užmokestis

Pareigybių
skaičius

Vidutinis mėn.
paskirtasis darbo
užmokestis

1.

Seniūnas

2008

1

2300

2.

Vyriausiasis specialistas

1310

1

1462

3.

Specialistas

1040

2,95

1133

4.

Darbininkas

773

9,65

773

 

Viso:

X

14,6

X

 

Miesto seniūnijos darbuotojų  vidutinio darbo užmokesčio ataskaita

Eil. Nr. Pareigybė

2021 m. Vidutinis mėn. paskirtasis darbo užmokestis

2022 m.

I ketvirtis Vidutinis mėn. paskirtasis darbo užmokestis

1

Seniūnas

2396.53

1

2564.37

2

Seniūno pavaduotojas (a)

1434.75

1

1529.41

3

Vyr. specialistas

1235.70

1

1351.10

4

Darbo organizavimo inžinierius

1302.72

1

1691.99

5

Aplinkos gerinimo specialistas (ė)

950.32

2

1159.1

6

Archyvarė

488.52

0.5

554.4

7

Sekretorė

1025.7

1

1226.82

8

Vyresnysis specialistas soc. paramai - valst. t.

1358.97

1

1456.49

9

Socialinio darbo specialistas (ė) (dirbantis seniūnijoje)

1254.41

3

1541.1

10

Socialinių išmokų specialistas (ė)

991.6

3

1148.9

11

Duomenų bazių specialistas (ė)

910.67

1

1115.2

12

Aplinkos tvarkytojas (a)

841.94

2

1138.2

13

Kapinių prižiūrėtojas (a)

643.85

3.75

744.40

14

Automobilio vairuotojas

781.05

2

1042.82

15

Traktorininkas

799.16

2

1175.3

16

Valytoja

642.00

1

743.27

17

Nekvalifikuotas atsitiktinių darbų darbininkas (ė)

675.84

7

813.54

   

x

33.25

x

Josvainių seniūnijos vidutinio darbo užmokesčio ataskaita

Eil. Nr.

Pareigybė

2021 m. II ketvirtis

2021 m. III ketvirtis

Vidutinis mėn. paskirtasis darbo užmokestis

Pareigybių skaičius

Vidutinis mėn. paskirtasis darbo užmokestis

Pastaba

1.

Seniūnijos seniūnas

2364,57

1

2289,50

 

2.

Vyriausioji specialistė

-

1

-

Neskelbiama

3.

Specialistai

1172.39

2,25

1193,17

 

4.

Darbininkai

835,21

2,4

898,33

 

5.

Nekvalifikuoti darbininkai

642

6,0

642

 
 

Viso:

 

12,65

   


Krakių seniūnijos vidutinio darbo užmokesčio ataskaita

Eil. Nr.

Pareigybė

2021 m. I ketvirtis

2021 m. III ketvirtis

Vidutinis mėn. paskirtasis darbo užmokestis

Pareigybių skaičius

Vidutinis mėn. paskirtasis darbo užmokestis

Pastaba

1.

Seniūnijos seniūnas

1778,76

1

1778,76

 

2.

Vyriausioji specialistė

1309,80

1

1309,80

 

3.

Specialistai

1125,05

4,5

1174,10

 

4.

Darbininkai

859,06

5,1

1120,50

 

5.

Nekvalifikuoti atsitiktinių darbų darbininkai

642

3,5

642

 

 

Pelėdnagių seniūnijos vidutinio darbo užmokesčio ataskaita

Eilės Nr.

Pareigybė

2021 m. I ketvirtis vidutinis mėn. paskirtasis darbo užmokestis

2021  m. III ketvirtis

Pareigybių skaičius

Vidutinis mėn. paskirtasis darbo užmokestis

1.

Seniūnijos seniūnas

1827,44

1

1830,04

2.

Vyriausioji specialistė

1480,07

1

1480,07

4.

Specialistai

960,55

3,25

1060,86

5.

Darbininkai

821,64

3,65

815,20

6.

Nekvalifikuoti atsitiktinių darbų darbininkai

607,00

4

642,00

 

Iš viso:

x

13,5

x


Pernaravos seniūnijos vidutinio darbo  užmokesčio ataskaita

Eil.
 Nr.

Pareigybė

2021 m.

2022 m. II ketvirtis

Vidutinis mėn. paskirtasis darbo užmokestis

Pareigybių skaičius

Vidutinis mėn. paskirtasis darbo užmokestis

1.

Seniūnijos seniūnas

1.979,07

1

2247,60

2.

Vyresnioji specialistė

1.519,74

1

1626,29

3.

Žemės ūkio specialistas

662,61

0,8

812,33

4.

Elektros energetikos technikas

360,25

0,4

449,60

5.

Socialinio darbo specialistas

 (dirbantis seniūnijoje)

1.314,39

1

1629,15

6.

Kiemsargis

315,51

0,5

365

7.

Naktinis sargas

896,47

2,0

1111,53

8.

Aplinkos tvarkytojas

675,54

3,3

730

9.

Kapinių prižiūrėtojas

160,58

0,25

182,50

10.

Valytojas

650,22

1,25

730

11.

Katilinės kūrikas

764,15

3,0

1475,13

12.

Traktorininkas

838,90

1

1040,75

13.

Poilsio organizavimo administratorius

182,29

0,25

186,99

14

Ūkvedys

185,85

0,25

230,78

 

Iš viso

X

16,0

X

 

Surviliškio seniūnijos vidutinio darbo užmokesčio ataskaita

Pareigybės pavadinimas

Darbuotojų skaičius

Pareigybių skaičius

2021 m. vidutinis darbo užmokestis Eur./pareigybei

2022 m. II ketv. vidutinis darbo užmokestis Eur/ pareigybei

Seniūnas

1

1

neskelbia

neskelbia

Vyr. specialistas

1

1

neskelbia

neskelbia

Socialinio darbo specialistas

1

1

neskelbia

neskelbia

Ūkvedys

1

0,3

neskelbia

neskelbia

Elektros energetikos technikas

1

0,5

neskelbia

neskelbia

Sporto instruktorius

1

0,25

neskelbia

neskelbia

Žemės ūkio specialistas

1

0,7

neskelbia

neskelbia

Traktorininkas

1

1

neskelbia

neskelbia

Valytojas

1

0,5

neskelbia

neskelbia

Aplinkos tvarkytojas

1

1

neskelbia

neskelbia

Kūrikas

3

2,0

825,75

1112,71

Seniūno, vyr. specialisto, socialinio darbo specialisto, ūkvedžio, elektros energetikos techniko, sporto instruktoriaus, žemės ūkio specialisto, traktorininko, valytojo, aplinkos tvarkytojo darbo užmokestis neskelbiamas vadovaujantis 2003 m. balandžio 18 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo Nr. 480 ,,Dėl bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašo patvirtinimo“ III skyriaus 22.3. punktu (Darbuotojo, kuris vienintelis įstaigoje eina atitinkamas pareigas, praėjusių metų vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis ir einamųjų metų praėjusio ketvirčio vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis pateikiami tik gavus jo sutikimą).

 

Šėtos seniūnijos vidutinio darbo užmokesčio ataskaita

Eil. Nr.

Pareigybė

2020 m.

2021 m. IV ketvirtis

Vidutinis mėn. paskirtasis darbo užmokestis

Pareigybių skaičius

Vidutinis mėn. paskirtasis darbo užmokestis

1.

Seniūnijos seniūnas

2013,88

1

2042,93

2.

Vyr. specialistas

1628,00

1

1650,35

3.

Specialistai

4670,93

5,11

5020,81

4.

Darbininkai

2731,50

4,50

2889,00


Truskavos seniūnijos vidutinio darbo užmokesčio ataskaita

Eil. Nr.

Pareigybė

2020 m.

2021 m. III ketvirtis

Vidutinis mėn. paskirtasis  darbo užmokestis

Pareigybių skaičius

Vidutinis mėn. paskirtasis darbo užmokestis

Pastaba

1.

Seniūnijos seniūnas

2136,16

1

2183,83

 

2.

Vyriausiasis specialistas

1621,52

1

1699,29

 

3.

Socialinių išmokų darbuotojas

987,63

1

1132,39

 

4.

Elektros energetikos technikas

826,46

0,5

910,67

 

5.

Žemės ūkio specialistas

829,75

0,8

919,85

 

6.

Kapinių prižiūrėtojas

607,00

1,25

646,58

 

7.

Traktorininkas

1077,38

1

1091,36

 

8.

Valytojas

607,00

1

642,00

 

9.

Katilinės kūrikas

656,70

2

-

Iki gegužės 1 d.

10.

Poilsio organizavimo  administratorius

791,49

0,25

873,52

 

11.

Aplinkos tvarkytojas

607,00

1,2

642,00

 

12.

Asmens priežiūros namuose darbuotojas

901,82

0,75

1044,88

 

13.

Nekvalifikuotų atsitiktinių darbų darbininkas

607,00

2

655,63

Nuo gegužės 1 d.

                               Iš viso:

x

11,75

x

 


Vilainių seniūnijos vidutinio darbo užmokesčio ataskaita

Eil. Nr.

Pareigybė

2020 m.

2021 m. IV ketvirtis

Vidutinis mėn. paskirtasis darbo užmokestis

Pareigybių skaičius

Vidutinis mėn. paskirtasis darbo užmokestis

1.

Seniūnijos seniūnas

2259,05

1

2289,50

2.

Vyr. specialistas

1458,69

1

1480,07

3.

Specialistai

8258,36

9,075

8579,26

4.

Darbininkai

5766,50

10

6420,00