J. Basanavičiaus g. 36, 57288 Kėdainiai
Pradžia
Pradžia
Teisinė informacija
Teisinė informacija
Veiklos sritys
Veiklos sritys
E. demokratija
E. demokratija
Aktualijos
Aktualijos
Projektų viešinimas
Projektų viešinimas
Darbo užmokestis

Kėdainių rajono savivaldybės politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojų darbo apmokėjimo sistemos tvarkos aprašas

Dėl Kėdainių rajono savivaldybės administracijos darbo apmokėjimo sistemos nustatymo aprašo tvirtinimo

 

Kėdainių rajono savivaldybės valstybės politikų, valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, vidutinis darbo užmokestis (neatskaičius mokesčių).

Eil.
Nr.

Pareigybės pavadinimas

2022 m.

Vidutinis mėn.  darbo
užmokestis Eur

2023 m. IV ketvirtis

Pareigybių skaičius

Vidutinis mėn. darbo
užmokestis Eur

 

1.

Meras

4239,87

1

5356,20

 

2.

Vicemeras

2895,05

2

3781,50

 

3.

Savivaldybės tarybos posėdžių sekretorius

1954,13

1

2291,52

 

4.

Mero padėjėjas

2277,58

1

2545,41

 

5.

Mero patarėjas

2150,06

2

2528,75

 

6.

Administracijos direktorius

3854,74

1

3916,99

 

7.

Skyriaus vedėjas (VT)

2941,93

14

3372,80

 

8.

Vedėjo pavaduotojas (VT)

2299,68

2

2661,70

 

9.

Vyriausias (-ioji) specialistas (-ė) (VT)

1925,92

72

2132,37

 

10.

Vyresnysis (-ioji) specialistas (-ė) (VT)

2024,96

3

2282,11

 

11.

Specialistai

1529,95

35,2

1716,40

 

12.

Telefono ryšio technikas

1086

1

1227,60

 

13.

Sekretorė-referentė

1479,05

3

1742,59

 

14.

Vairuotojas

1533,52

3

1500,62

 

15.

Budėtojas

1313,64

6

1432,61

 

16.

Darbininkas

784,58

8,5

907,15

 


Dotnuvos seniūnijos vidutinio darbo užmokesčio ataskaita

   

2022 m.

2023 m. IV ketvirtis

Eil.
Nr.

Pareigybė

Vidutinis mėn.
paskirtasis darbo
užmokestis

Pareigybių
skaičius

Vidutinis mėn.
paskirtasis darbo
užmokestis

1.

Seniūnas

2011

1

2182

2.

Vyriausioji specialistė

neskelbiami

1

neskelbiami

3.

Specialistas

1285

3,00

1475

4.

Darbininkas

816

10,2

892

 

Viso:

X

15,2

X

Gudžiūnų seniūnijos darbuotojų  vidutinio darbo užmokesčio ataskaita

   

2022 m.

2023 m. IV  ketvirtis

Eil.
Nr.

Pareigybė

Vidutinis mėn.
paskirtasis darbo
užmokestis

Pareigybių
skaičius

Vidutinis mėn. 
paskirtasis darbo
užmokestis

1.

Seniūnas

2300

1

2481

2.

Vyriausioji specialistė

1462

1

1613

3.

Specialistas

1106

2,95

1254

4.

Darbininkas

770

9,65

912

 

Viso:

X

14,6

X

 

Miesto seniūnijos darbuotojų  vidutinio darbo užmokesčio ataskaita

    2022 m. 2023 m.  IV ketvirtis
Eilės Nr. Pareigybė Vidutinis mėn. paskirtasis darbo užmokestis Pareigybių skaičius Vidutinis mėn. paskirtasis darbo užmokestis
1 Seniūnas 1
2 Seniūno pavaduotojas (a) 1463,74 1 1852,05
3 Vyr. specialistas 1
4 Darbo organizavimo inžinierius 1
5 Aplinkos gerinimo specialistas (ė) 1163,1 2 1336,9
6 Archyvarė 0,5
7 Sekretorė 1
8 Vyresnysis specialistas soc. paramai - valst. t. 1
9 Socialinio darbo specialistas (ė) (dirbantis seniūnijoje) 1456,34 3 1694,02
10 Socialinių išmokų specialistas (ė) 1131,03 3 1436,03
11 Duomenų bazių specialistas (ė) 1064,28 1 1347,57
12 Aplinkos tvarkytojas (a) 1189,49 2 1314,18
13 Kapinių prižiūrėtojas (a) 730,00 3,75 840,00
14 Automobilio vairuotojas 1072,03 2 1303,39
15 Traktorininkas 1059,18 2 1307,8
16 Valytoja 730,00 1 840,00
17 Nekvalifikuotas atsitiktinių darbų darbininkas (ė) 760,00 7 900,68
    x 33,25 x

Josvainių seniūnijos vidutinio darbo užmokesčio ataskaita

Eil.
Nr.

Pareigybė

2021 m.

2022 m. IV ketvirtis

Vidutinis mėn. paskirtasis
darbo užmokestis

Pareigybių
skaičius

Vidutinis mėn. paskirtasis
darbo užmokestis

Pastaba

1.

Seniūnijos seniūnas

2298,35

1

3002,52

 

2.

Vyriausioji specialistė

-

1

-

 

3.

Specialistai

1198,12

2,5

1221,65

 

4.

Darbininkai

901,25

4

925,78

 

5.

Nekvalifikuoti darbininkai

642

3,25

730

 


Krakių seniūnijos vidutinio darbo užmokesčio ataskaita

Eil. Nr.

Pareigybė

2022m.

2023 m. IV ketvirtis

Vidutinis mėn. paskirtasis darbo užmokestis

Pareigybių skaičius

Vidutinis mėn. paskirtasis darbo užmokestis

Pastaba

1.

Seniūnijos seniūnas

2232,00

1

2357,89

 

2.

Vyriausioji specialistė

1642,32

1

1808,99

 

3.

Specialistai

1581,63

4

1870,27

 

4.

Darbininkai

1030,75

4

1150,96

 

5.

Nekvalifikuoti atsitiktinių darbų darbininkai

730

4

840

 

 

Pelėdnagių seniūnijos vidutinio darbo užmokesčio ataskaita

Eilės
Nr.

Pareigybė

2021 m. vidutinis mėn. paskirtasis
darbo užmokestis

2022  m. IV ketvirtis

Pareigybių
skaičius

Vidutinis mėn. paskirtasis
darbo užmokestis

1.

Seniūnijos seniūnas

1830,04

1

2157,22

2.

Vyriausioji specialistė

1480,07

1

1962,84

4.

Specialistai

1060,86

3,25

1286,84

5.

Darbininkai

815,2

3

925,04

6.

Nekvalifikuoti atsitiktinių darbų darbininkai

642,0

4

730,0

 

Iš viso:

x

12,25

x


Pernaravos seniūnijos vidutinio darbo  užmokesčio ataskaita

Eil.
 Nr.

Pareigybė

2021 m.

2022 m. IV ketvirtis

Vidutinis mėn. paskirtasis
darbo užmokestis

Pareigybių skaičius

Vidutinis mėn. paskirtasis
darbo užmokestis

1.

Seniūnijos seniūnas

1979,07

1

2264,33

2.

Vyresnioji specialistė

1519,74

1

1676,60

3.

Žemės ūkio specialistas

662,61

0,8

832,01

4.

Elektros energetikos technikas

360,25

0,4

449,60

5.

Socialinio darbo specialistas
 (dirbantis seniūnijoje)

1314,39

1

1665,08

6.

Kiemsargis

315,51

0,5

365,00

7.

Naktinis sargas

896,47

2,0

968,37

8.

Aplinkos tvarkytojas

675,54

3,3

730,00

9.

Kapinių prižiūrėtojas

160,58

0,25

182,50

10.

Valytojas

650,22

1,25

730,00

11.

Katilinės kūrikas

764,15

3,0

838,88

12.

Traktorininkas

838,90

1

1040,75

13.

Poilsio organizavimo administratorius

182,29

0,25

243,90

14

Ūkvedys

185,85

0,25

230,78

 

Iš viso

X

16,0

X

 

Surviliškio seniūnijos vidutinio darbo užmokesčio ataskaita

Pareigybės pavadinimas

Darbuotojų
skaičius

Pareigybių
skaičius

2021 m. vidutinis darbo
užmokestis Eur./pareigybei

2022 m. IV ketv. vidutinis darbo u
žmokestis Eur/ pareigybei

Seniūnas

1

1

neskelbia

neskelbia

Vyr. specialistas

1

1

neskelbia

neskelbia

Socialinio darbo specialistas

1

1

neskelbia

neskelbia

Ūkvedys

1

0,3

neskelbia

neskelbia

Elektros energetikos technikas

1

0,5

neskelbia

neskelbia

Sporto instruktorius

1

0,25

neskelbia

neskelbia

Žemės ūkio specialistas

1

0,7

neskelbia

neskelbia

Traktorininkas

1

1

neskelbia

neskelbia

Valytojas

1

0,5

neskelbia

neskelbia

Aplinkos tvarkytojas

1

1

neskelbia

neskelbia

Kūrikas

3

3

825,75

880,87

Seniūno, vyr. specialisto, socialinio darbo specialisto, ūkvedžio, elektros energetikos techniko, sporto instruktoriaus, žemės ūkio specialisto, traktorininko, valytojo, aplinkos tvarkytojo darbo užmokestis neskelbiamas vadovaujantis 2003 m. balandžio 18 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo Nr. 480 ,,Dėl bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašo patvirtinimo“ III skyriaus 22.3. punktu (Darbuotojo, kuris vienintelis įstaigoje eina atitinkamas pareigas, praėjusių metų vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis ir einamųjų metų praėjusio ketvirčio vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis pateikiami tik gavus jo sutikimą).

 

Šėtos seniūnijos vidutinio darbo užmokesčio ataskaita

Eil.

Pareigų (pareigybės) pavadinimas

Etatų

Darbuotojų

Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis (Eur)

Nr.

 

skaičius

skaičius

2023 m. 3 ketvirtis

2022 m.

1

 Žemės ūkio specialistas

1,00

1

1252,34

1020,54

2

Aplinkos tvarkytojai

1,00

1

840

730,00

3

Elektros energetikos technikas

0,50

1

1316,88

1172,88

4

Kapinių prižiūrėtojas

1,50

2

840

730

5

Nekvalifikuotas atsitiktinių darbų darbininkas

1,25

3

840

730

6

Pirtininkas

0,5

1

834,14

730,00

7

Poilsio organizavimo administratorius

0,25

1

1012

969,24

8

Seniūnas

1,00

1

2500,66

2329,46

9

Traktorininkas

1,00

1

1087,95

946,95

10

Ūkvedys

0,50

1

1097,40

977,40

11

Valytojas

0,50

1

8400,00

730,00

12

Vyr.specialistas

1,00

1

2040,20

1841,00

13

Vyresnysis socialinio darbo specialistas

1,00

1

1305,66

1797,35

14

Katilinės kūrikas

1

1

Įdarbinamas prasidėjus šildymo sezonui

 

 


Truskavos seniūnijos vidutinio darbo užmokesčio ataskaita

Eil. Nr.

Pareigybė

2022 m.

2023 m. IV ketvirtis

Vidutinis mėn. paskirtasis darbo užmokestis

Pareigybių skaičius

Vidutinis mėn. paskirtasis darbo užmokestis

Pastaba

1.

Seniūnijos seniūnas

2280,21

1

2419,19

 

2.

Vyriausioji specialistė

1852,79

1

2055,30

 

3.

Socialinių išmokų darbuotojas

1341,12

1

1551,66

 

4.

Žemės ūkio specialistas

1019,11

0,8

1170,56

 

5.

Elektros energetikos technikas

1074,13

0,5

1252,28

 

6.

Kapinių prižiūrėtojas

732,80

1,25

840,00

 

7.

Traktorininkas

1303,94

1

1439,20

 

8.

Valytojas

738,39

1

840,00

 

9.

Katilinės kūrikas

886,72

2

1120,23

 

10.

Poilsio organizatorius

983,79

0,25

1060,20

 

11.

Aplinkos tvarkytojas

734,06

1,2

840,00

 


Vilainių seniūnijos vidutinio darbo užmokesčio ataskaita

Eil.

Pareigų (pareigybės) pavadinimas

Etatų

Darbuotojų

Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis (Eur)

Nr.

 

skaičius

skaičius

2023 m. III ketvirtis

2022 m.

1

Aplinkos tvarkytoja

5,25

7

840,00

730,00

2

Įrenginių eksploatavimo meistra

1,00

1

1083,41

832,60

3

Kapinių prižiūrėtojas

2

3

840,00

730,00

4

Poilsio organizavimo administratorius

0,25

1

241,80

212,67

5

Seniūnijos seniūnas

1

1

2780,70

2588,30

6

Socialinio darbo specialistas

1,50

1

1846,85

1725,50

7

Traktorininkas

1,00

1

1042,01

856,13

8

Ūkvedys

2,00

2

1004,40

896,80

9

Valytojas

3,00

3

840,00

730,00

10

Viešojo administravimo specialistas

1,00

1

1203,53

1077,69

11

Vyr. specialistas

1,00

1

1827,18

1630,79

12

Žemės ūkio specialistas

0,50

1

1203,53

1021,11

13

Katilinės kūrikas

1

 

Įdarbinamas prasidėjus šildymo sezonui