J. Basanavičiaus g. 36, 57288 Kėdainiai
Pradžia
Pradžia
Balsavimas Idėjos
Balsavimas Idėjos
Teisinė informacija
Teisinė informacija
Veiklos sritys
Veiklos sritys
E. demokratija
E. demokratija
Aktualijos
Aktualijos
Projektų viešinimas
Projektų viešinimas
Darbo užmokestis

Kėdainių rajono savivaldybės administracijos vidutinio darbo užmokesčio ataskaita

Eil.
Nr.

Pareigybė

2022 m.

2023 m. II ketvirtis

Vidutinis mėn. paskirtasis
darbo užmokestis

Pareigybių
skaičius

Vidutinis mėn. paskirtasis
darbo užmokestis

Pastaba

1.

Meras

4239,87

1

4237,82

 

2.

Vicemeras

2895,05

2

3584,46

 

3.

Savivaldybės tarybos posėdžių sekretorius

1954,13

1

2222,60

 

4.

Mero padėjėjas

2277,58

1

1953,00

 

5.

Mero patarėjas (ryšiams su visuomene)

2178,03

1

2202,81

 

6.

Mero patarėjas

2115,29

1

1775,45

 

7.

Administracijos direktorius

3854,74

1

3897,63

 

8.

Skyriaus vedėjas

2941,93

15

3254,84

 

9.

Vedėjo pavaduotojas

2299,68

3

2508,88

 

10.

Vyriausias (-ioji) specialistas (-ė)

1925,92

73

2147,00

 

11.

Vyresnysis (-ioji) specialistas (-ė)

2024,96

3

1975,12

 

12.

Finansų ekonomistas

-

1

-

Neskelbiama

13.

Žemės ūkio specialistas

-

1

-

Neskelbiama

14.

Archyvaras

1423,62

3

1701,53

 

15.

Registratorė

-

1

-

Neskelbiama

16.

Atvejo vadybininkas

1650,72

1

1880,66

 

17.

Vyriausias personalo atrankos specialistas

-

1

-

Neskelbiama

18.

Buhalteris

1707,64

14

1862,30

 

19.

Apskaitininkas

1153,10

5.2

1512,14

 

20.

Aplinkos gerinimo specialistas

1458,64

4

1580,65

 

21.

Kompiuterinių sistemų specialistas

-

1

-

Neskelbiama

22.

Ūkvedys(ė)

1601,12

2

1856,97

 

23.

Telefono ryšio technikas

1086

1

1238,13

 

24.

Sekretorė-referentė

1479,05

3

1768,22

 

25.

Administracijos direktoriaus padėjėja

-

1

-

Neskelbiama

26.

Vairuotojas

1533,52

3

1488,64

 

27.

Sargas

809,13

4

953,91

 

28.

Administracinio pastato budėtojas

1758,46

1

2158,58

 

29.

Budėtojas

1224,67

5

1340,30

 

30.

Darbininkas

730

1

-

 

31.

Valytojas

762,74

4,5

874,71

 

Valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (pareiginė alga, priedai ir priemokos) neatskaičius mokesčių.
Darbuotojo, kuris vienintelis įstaigoje eina atitinkamas pareigas, praėjusių metų vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis ir einamųjų metų praėjusio ketvirčio vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis pateikiami tik gavus jo sutikimą.


Dotnuvos seniūnijos vidutinio darbo užmokesčio ataskaita

Eil.

 

2022 m.

2023 m. I ketvirtis

Nr.

Pareigybė

Vidutinis mėn.
paskirtasis darbo
užmokestis

Pareigybių
skaičius

Vidutinis mėn.
paskirtasis darbo
užmokestis

1.

Seniūnas

2011

1

2160

2.

Vyriausioji specialistė

neskelbiami

1

neskelbiami

3.

Specialistas

1285

3,00

1432

4.

Darbininkas

816

10,2

965

 

Viso:

X

15,2

X

Gudžiūnų seniūnijos darbuotojų  vidutinio darbo užmokesčio ataskaita

Eil.

 

2022 m.

2023 m. I ketvirtis

Nr.

Pareigybė

Vidutinis mėn.
paskirtasis darbo
užmokestis

Pareigybių
skaičius

Vidutinis mėn.
paskirtasis darbo
užmokestis

1.

Seniūnas

2300

1

2459

2.

Vyriausioji specialistė

1462

1

1597

3.

Specialistas

1106

2,95

1243

4.

Darbininkas

770

9,65

882

 

Viso:

X

14,6

X

 

Miesto seniūnijos darbuotojų  vidutinio darbo užmokesčio ataskaita

Eil.
Nr.
Pareigybė 2022 m.    2023m. II ketvirtis
    Vidutinis mėn. paskirtasis
darbo užmokestis
Pareigybių
skaičius
Vidutinis mėn. paskirtasis
darbo užmokestis
1 Seniūnas 1
2 Seniūno pavaduotojas (a) 1463,74 1 1740,22
3 Vyr. specialistas 1
4 Darbo organizavimo inžinierius 1
5 Aplinkos gerinimo specialistas (ė) 1163,1 2 1291,9
6 Archyvarė 0,5
7 Sekretorė 1
8 Vyresnysis specialistas soc. paramai - valst. t. 1
9 Socialinio darbo specialistas (ė) (dirbantis seniūnijoje) 1456,34 3 1596,08
10 Socialinių išmokų specialistas (ė) 1131,03 3 1348,99
11 Duomenų bazių specialistas (ė) 1064,28 1 1309,9
12 Aplinkos tvarkytojas (a) 1189,49 2 1256,35
13 Kapinių prižiūrėtojas (a) 730,00 3,75 840,00
14 Automobilio vairuotojas 1072,03 2 1269,9
15 Traktorininkas 1059,18 2 1250,15
16 Valytoja 730,00 1 840,00
17 Nekvalifikuotas atsitiktinių darbų darbininkas (ė) 760,00 7 883,00
    x 33,25 x

Josvainių seniūnijos vidutinio darbo užmokesčio ataskaita

Eil.
Nr.

Pareigybė

2021 m.

2022 m. IV ketvirtis

Vidutinis mėn. paskirtasis
darbo užmokestis

Pareigybių
skaičius

Vidutinis mėn. paskirtasis
darbo užmokestis

Pastaba

1.

Seniūnijos seniūnas

2298,35

1

3002,52

 

2.

Vyriausioji specialistė

-

1

-

 

3.

Specialistai

1198,12

2,5

1221,65

 

4.

Darbininkai

901,25

4

925,78

 

5.

Nekvalifikuoti darbininkai

642

3,25

730

 


Krakių seniūnijos vidutinio darbo užmokesčio ataskaita

Eil.
Nr.

Pareigybė

2021 m.

2022 m. IV ketvirtis

Vidutinis mėn. paskirtasis
darbo užmokestis

Pareigybių
skaičius

Vidutinis mėn. paskirtasis
darbo užmokestis

Pastaba

1.

Seniūnijos seniūnas

1833,16

1

2300

 

2.

Vyriausioji specialistė

1309,80

1

1770

 

3.

Specialistai

1125,05

4,5

1253

 

4.

Darbininkai

859,06

4

1040

 

5.

Nekvalifikuoti atsitiktinių darbų darbininkai

642

3,5

769

 

 

Pelėdnagių seniūnijos vidutinio darbo užmokesčio ataskaita

Eilės
Nr.

Pareigybė

2021 m. vidutinis mėn. paskirtasis
darbo užmokestis

2022  m. IV ketvirtis

Pareigybių
skaičius

Vidutinis mėn. paskirtasis
darbo užmokestis

1.

Seniūnijos seniūnas

1830,04

1

2157,22

2.

Vyriausioji specialistė

1480,07

1

1962,84

4.

Specialistai

1060,86

3,25

1286,84

5.

Darbininkai

815,2

3

925,04

6.

Nekvalifikuoti atsitiktinių darbų darbininkai

642,0

4

730,0

 

Iš viso:

x

12,25

x


Pernaravos seniūnijos vidutinio darbo  užmokesčio ataskaita

Eil.
 Nr.

Pareigybė

2021 m.

2022 m. IV ketvirtis

Vidutinis mėn. paskirtasis
darbo užmokestis

Pareigybių skaičius

Vidutinis mėn. paskirtasis
darbo užmokestis

1.

Seniūnijos seniūnas

1979,07

1

2264,33

2.

Vyresnioji specialistė

1519,74

1

1676,60

3.

Žemės ūkio specialistas

662,61

0,8

832,01

4.

Elektros energetikos technikas

360,25

0,4

449,60

5.

Socialinio darbo specialistas
 (dirbantis seniūnijoje)

1314,39

1

1665,08

6.

Kiemsargis

315,51

0,5

365,00

7.

Naktinis sargas

896,47

2,0

968,37

8.

Aplinkos tvarkytojas

675,54

3,3

730,00

9.

Kapinių prižiūrėtojas

160,58

0,25

182,50

10.

Valytojas

650,22

1,25

730,00

11.

Katilinės kūrikas

764,15

3,0

838,88

12.

Traktorininkas

838,90

1

1040,75

13.

Poilsio organizavimo administratorius

182,29

0,25

243,90

14

Ūkvedys

185,85

0,25

230,78

 

Iš viso

X

16,0

X

 

Surviliškio seniūnijos vidutinio darbo užmokesčio ataskaita

Pareigybės pavadinimas

Darbuotojų
skaičius

Pareigybių
skaičius

2021 m. vidutinis darbo
užmokestis Eur./pareigybei

2022 m. IV ketv. vidutinis darbo u
žmokestis Eur/ pareigybei

Seniūnas

1

1

neskelbia

neskelbia

Vyr. specialistas

1

1

neskelbia

neskelbia

Socialinio darbo specialistas

1

1

neskelbia

neskelbia

Ūkvedys

1

0,3

neskelbia

neskelbia

Elektros energetikos technikas

1

0,5

neskelbia

neskelbia

Sporto instruktorius

1

0,25

neskelbia

neskelbia

Žemės ūkio specialistas

1

0,7

neskelbia

neskelbia

Traktorininkas

1

1

neskelbia

neskelbia

Valytojas

1

0,5

neskelbia

neskelbia

Aplinkos tvarkytojas

1

1

neskelbia

neskelbia

Kūrikas

3

3

825,75

880,87

Seniūno, vyr. specialisto, socialinio darbo specialisto, ūkvedžio, elektros energetikos techniko, sporto instruktoriaus, žemės ūkio specialisto, traktorininko, valytojo, aplinkos tvarkytojo darbo užmokestis neskelbiamas vadovaujantis 2003 m. balandžio 18 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo Nr. 480 ,,Dėl bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašo patvirtinimo“ III skyriaus 22.3. punktu (Darbuotojo, kuris vienintelis įstaigoje eina atitinkamas pareigas, praėjusių metų vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis ir einamųjų metų praėjusio ketvirčio vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis pateikiami tik gavus jo sutikimą).

 

Šėtos seniūnijos vidutinio darbo užmokesčio ataskaita

Eil. Nr.

Pareigų (pareigybės) pavadinimas

Etatų skaičius

Vidutinis mėnesinis bruto
darbo užmokestis (Eur)

 

   

2023 m. 1 ketvirtis

2022 m.

1

 Žemės ūkio specialistas

1,00

1225,43

1022,20

2

Aplinkos tvarkytojai

1,00

840,00

622,79

3

Elektros energetikos technikas

0,50

1316,88

1168,81

4

Kapinių prižiūrėtojas

1,50

840,00

730,00

5

Katilinės kūrikas

0,50

967,20

905,00

6

Nekvalifikuotas atsitiktinių darbų darbininkas

1,00

840,00

730,00

7

Pirtininkas

1,00

420,00

486,67

8

Poilsio organizavimo administratorius

0,25

999,44

961,59

9

Seniūnas

1,00

2466,36

1272,54

10

Traktorininkas

1,00

1088,10

950,25

11

Ūkvedys

0,50

1097,40

977,40

12

Valytojas

0,50

840,00

730,00

13

Vyr.specialistas

1,00

1878,91

1949,19

14

Vyresnysis socialinio darbo specialistas

1,00

1907,75

1795,02


Truskavos seniūnijos vidutinio darbo užmokesčio ataskaita

Eil.
Nr.

Pareigybė

2022 m.

2023 m. I ketvirtis

Vidutinis mėn. paskirtasis 
darbo užmokestis

Pareigybių
skaičius

Vidutinis mėn. paskirtasis
darbo užmokestis

Pastaba

1.

Seniūnijos seniūnas

2437,74

1

2600,13

 

2.

Vyriausiasis specialistas

1852,79

1

1980,14

 

3.

Socialinių išmokų darbuotojas

1341,12

1

1376,64

 

4.

Elektros energetikos technikas

1019,11

0,5

1128,87

 

5.

Žemės ūkio specialistas

1074,13

0,8

1182,62

 

6.

Kapinių prižiūrėtojas

732,80

1,25

840,00

 

7.

Traktorininkas

1303,94

1

1312,00

 

8.

Valytojas

738,39

1

840,00

 

9.

Katilinės kūrikas

886,72

2

904,64

 

10.

Poilsio organizavimo  administratorius

983,79

0,25

1095,90

 

11.

Aplinkos tvarkytojas

734,06

1,2

873,26

 

12.

Nekvalifikuotų atsitiktinių darbų darbininkas

730,00

2

-

Įdarbinami pasibaigus 
šildymo sezonui

                               Iš viso:

x

11,00

x

 


Vilainių seniūnijos vidutinio darbo užmokesčio ataskaita

Eil.

Pareigų (pareigybės) pavadinimas

Etatų skaičius

Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis (Eur)

Nr.

   

2023 m. 1 ketvirtis

2022 m.

1

Aplinkos tvarkytoja

3,50

840,00

522,83

2

Įrenginių eksploatavimo meistra

1,00

1124,93

1075,14

3

Kapinių prižiūrėtojas

2,75

840,00

730,00

4

Katilinės kūrikas

1,00

948,60

850,70

5

Poilsio organizavimo administratorius

0,25

967,20

868,80

6

Seniūnijos seniūnas

1,00

2740,40

987,43

7

Socialinio darbo specialistas

1,50

1860,93

1804,35

8

Traktorininkas

1,00

1063,92

948,44

9

Ūkvedys

2,00

1004,40

886,90

10

Valytojas

4,00

875,00

794,64

11

Viešojo administravimo specialistas

1,00

1207,14

1079,21

12

Vyr specialistas

1,00

1850,98

1767,65

13

Žemės ūkio specialistas

1,50

1133,98

1018,12