J. Basanavičiaus g. 36, 57288 Kėdainiai
Pradžia
Pradžia
Apklausa
Apklausa
Teisinė informacija
Teisinė informacija
Struktūra ir kontaktai
Struktūra ir kontaktai
Veiklos sritys
Veiklos sritys
E. demokratija
E. demokratija
Aktualijos
Aktualijos
Darbo užmokestis

Eil. Nr.

Pareigybė

2019 m.

2020 m. IV ketvirtis

Vidutinis mėn. paskirtasis darbo užmokestis

Pareigybių skaičius

Vidutinis mėn. paskirtasis darbo užmokestis

Pastaba

1.

Meras

3778,39

1

4026.53

 

2.

Mero pavaduotojas

2579,08

1

2787.64

 

3.

Tarybos sekretorius

1722,45

1

1788,90

 

4.

Mero padėjėjas

1554,99

1

1795.20

 

5.

Mero patarėjas (ryšiams su visuomene)

1868,52

1

1971.20

 

6.

Mero patarėjas

1766.04

1

1760.00

 

7.

Administracijos direktorius

3517.13

1

3659.04

 

8.

Administracijos direktoriaus pavaduotojas

3354.86

1

3437.39

 

9.

Skyriaus vedėjas

2352,03

15

2703.77

 

10.

Vedėjo pavaduotojas

1960,62

3

2084.96

 

11.

Vyriausias (-ioji) specialistas (-ė)

1520,95

68

1716.47

 

12.

Vyresnysis (-ioji) specialistas (-ė)

1271,68

3

1480.84

 

13.

Finansų ekonomistas

-

1

-

Neskelbiama

14.

Vyriausiasis hidrotechnikas

1089,87

1

1662.14

 

15.

Žemės ūkio specialistas

-

1

-

Neskelbiama

16.

Archyvaras

1015.53

3

1281.28

 

17.

Registratorė

1315,35

1

2049.49

 

18.

Buhalteris

1128,67

12

1459.35

 

19.

Apskaitininkas

-

5.2

849.25

 

20.

Aplinkos gerinimo specialistas

1099,16

4

1288.59

 

21.

Kompiuterinių sistemų specialistas

-

1

-

Neskelbiama

22.

Ūkvedys(ė)

1087,71

2

1658.78

 

23.

Telefono ryšio technikas

748,59

1

990.53

 

24.

Sekretorė-referentė

837,64

3

1289.27

 

25.

Administracijos direktoriaus padėjėja

-

1

-

Neskelbiama

26.

Vairuotojas

1264,84

3

1302.50

 

27.

Mentorius

1886,59

2

1750.50

 

28.

Sargas

583,97

4

683.55

 

29.

Administracinio pastato budėtojas

914,55

1

1458.68

 

30.

Budėtojas

654,80

5

1175.01

 

31.

Darbininkas

554,01

1

607,00

 

32.

Valytojas

571,25

4,5

635.11

 

Valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (pareiginė alga, priedai ir priemokos) neatskaičius mokesčių.
Darbuotojo, kuris vienintelis įstaigoje eina atitinkamas pareigas, praėjusių metų vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis ir einamųjų metų praėjusio ketvirčio vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis pateikiami tik gavus jo sutikimą.

Kėdainių miesto seniūnijos vidutinio darbo užmokesčio ataskaita

Eilės
Nr.
Pareigybė 2019m.
Vidutinis mėn.
paskirtasis darbo 
užmokestis

Pareigybių
skaičius
2020m. 
IV ketvirtis 
Vidutinis mėn.
paskirtasis darbo 
užmokestis
1 Seniūnas 2435,93 1 2276,56
2 Seniūno pavaduotojas (a) 0 1 1425,60
3 Mentorius 0 0/1 1425,60
4 Vyr. specialistas 1423,62 1 1126,40
5 Darbo organizavimo inžinierius 989,56 1 1295,36
6 Buhalteris 1011,08 2/0 0
7 Archyvarė 0 0/0,5 391,69
8 Apskaitininkas 807,71 1/0 0
9 Apskaitininko padėjėjas 749,57 1/0 0
10 Apskaitininkas kasininkas 601,26 1/0 0
11 Sekretorė 0 1. 821,74
12 Vyresnysis specialistas soc. paramai - valst. t. 921,75 1 1241,86
13 Aplinkos gerinimo specialistas (ė) 669,70 2 978,15
14 Socialinio darbo specialistas (ė) (dirbantis seniūnijoje) 899,74 3./2 1121,56
15 Socialinių išmokų specialistas (ė) 801,72 4 1024,31
16 Duomenų bazių specialistas (ė) 635,78 1 896,42
17 Kapinių prižiūrėtojas (a) 555,00 3,75 607,00
18 Automobilio vairuotojas 597,12 2 824,36
19 Traktorininkas 613,98 2 889,89
20 Valytoja 555,00 1 607,00
21 Nekvalifikuotas atsitiktinių darbų darbininkas (ė) 555,00 6 607,00
    x 35,75/31,25 xDotnuvos seniūnijos vidutinio darbo užmokesčio ataskaita

Eil.

 

2020 m.

2021 m. I ketvirtis

Nr.

Pareigybė

Vidutinis mėn.
paskirtasis darbo
užmokestis

Pareigybių
skaičius

Vidutinis mėn.
paskirtasis darbo
užmokestis

1.

Seniūnas

1909

1

1909

2.

Vyriausioji specialistė

neskelbiami

1

neskelbiami

3.

Specialistas

3640

3,25

3398

4.

Darbininkas

6266

13,45

7391

 

Viso:

X

18,7

X


Gudžiūnų seniūnijos darbuotojų  vidutinio darbo užmokesčio ataskaita

Eil.

 

2020 m.

2021 m. I ketvirtis

Nr.

Pareigybė

Vidutinis mėn. paskirtasis darbo užmokestis

Pareigybių skaičius

Vidutinis mėn. paskirtasis darbo užmokestis

1.

Seniūnas

1979,00

1

1990,10

2.

Specialistas

959,00

                          3,95

1075,36

3.

Darbininkas

682,00

10,83

742,00

 

Viso:

 

15,78

x

Miesto seniūnijos darbuotojų  vidutinio darbo užmokesčio ataskaita

    2019m. 2020m.  IV ketvirtis
Eilės
Nr.
Pareigybė Vidutinis mėn.
paskirtasis darbo
užmokestis
Pareigybių
skaičius
Vidutinis mėn.
paskirtasis darbo
užmokestis
1 Seniūnas 2435,93 1 2276,56
2 Seniūno pavaduotojas (a) 0 1 1425,60
3 Mentorius 0 0/1 1425,60
4 Vyr. specialistas 1423,62 1 1126,40
5 Darbo organizavimo inžinierius 989,56 1 1295,36
6 Buhalteris 1011,08 2/0 0
7 Archyvarė 0 0/0,5 391,69
8 Apskaitininkas 807,71 1/0 0
9 Apskaitininko padėjėjas 749,57 1/0 0
10 Apskaitininkas kasininkas 601,26 1/0 0
11 Sekretorė 0 1. 821,74
12 Vyresnysis specialistas soc. paramai - valst. t. 921,75 1 1241,86
13 Aplinkos gerinimo specialistas (ė) 669,70 2 978,15
14 Socialinio darbo specialistas (ė) (dirbantis seniūnijoje) 899,74 3./2 1121,56
15 Socialinių išmokų specialistas (ė) 801,72 4 1024,31
16 Duomenų bazių specialistas (ė) 635,78 1 896,42
17 Kapinių prižiūrėtojas (a) 555,00 3,75 607,00
18 Automobilio vairuotojas 597,12 2 824,36
19 Traktorininkas 613,98 2 889,89
20 Valytoja 555,00 1 607,00
21 Nekvalifikuotas atsitiktinių darbų darbininkas (ė) 555,00 6 607,00
    x 35,75/31,25 x


Josvainių seniūnijos vidutinio darbo užmokesčio ataskaita

Eilės Nr.

Pareigybė

2019 m. vidutinis mėn.
paskirtasis darbo
užmokestis

2020 m. II ketvirtis

Pareigybių
skaičius

Vidutinis mėn.
paskirtasis darbo
užmokestis

1.

Seniūnijos seniūnas

2092,61

1

2276,56

2.

Vyr. specialistas

Neskelbiama

1

Neskelbiama

3.

Specialistai

4721,87

4,95

4204,91

4.

Darbininkai

4624,90

7,4

5402,04

 

Iš viso:

x

14,35

x


Krakių seniūnijos vidutinio darbo užmokesčio ataskaita

Eilės Nr.

Pareigybė

2019 m. vidutinis
mėn. paskirtasis
darbo užmokestis

2020  m. II ketvirtis

Pareigybių skaičius

Vidutinis mėn.
paskirtasis darbo
užmokestis

1.

Seniūnijos seniūnas

1663,20

1

2051,28

2.

Vyriausioji specialistė

1210,99

1

1214,40

3.

Mentorius

831,60

0

Pareigybės nėra

4.

Specialistai

7056,62

5,5

6369,93

5.

Darbininkai

2825,72

5,1

3362,47

6.

Nekvalifikuoti atsitiktinių darbų darbininkai

1281,20

3

1139,04

 

Iš viso:

x

15,6

x


Pelėdnagių seniūnijos vidutinio darbo užmokesčio ataskaita

Nr.

Pareigybė

2019 m.

2020 m. II ketvirtis

Vidutinis mėn. paskirtasis
darbo užmokestis

Pareigybių
skaičius

Vidutinis mėn.
paskirtasis darbo
užmokestis

1.

Seniūnas

1651,38

1

1833,10

2.

Specialistai

749,24

7,00

943,12

3.

Tarnautojas

276,80

0,7

281,60

4.

Darbininkai

451,85

6,5

620,33


Pernaravos seniūnijos vidutinio darbo  užmokesčio ataskaita

. Nr.

Pareigybė

2019 m.

2020 m. II ketvirtis

Vidutinis mėn.
paskirtasis darbo
užmokestis

Pareigybių
skaičius

Vidutinis mėn.
paskirtasis darbo
užmokestis

1.

Seniūnijos seniūnas

1.806,06

1

1767,54

2.

Vyresnioji specialistė

1.272,34

1

1682,26

3.

Buhalteris

1.012,60

1

1146,45

4.

Elektros energetikos technikas

300,20

0,4

338,23

5.

Socialinio darbo specialistas

 (dirbantis seniūnijoje)

1.027,00

1

1185,68

6.

Žemės ūkio specialistas

478,24

0,8

611,51

7.

Apskaitininkas kasininkas

516,20

0,7

543,92

8.

Aplinkos tvarkytojas

417,16

0,8

455,25

9.

Kapinių prižiūrėtojas

139,66

0,25

151,75

10.

Valytojas

139,66

0,25

151,75

11.

Katilinės kūrikas

609,12

1

602,81

12.

Traktorininkas

556,40

1

768,35

13.

Poilsio organizavimo administratorius

148,87

0,25

193,50

14.

Asmens priežiūros namuose darbuotojas

289,61

0,42

387,56

 

Iš viso

 

9,87

 


Surviliškio seniūnijos vidutinio darbo užmokesčio ataskaita

Pareigybės pavadinimas

Žmonių skaičius

 2019 m. vidutinis
darbo užmokestis EUR

2020 m. II ketv.vidutinis
darbo užmokestis Eur

Seniūnijos seniūnas

1

-

neskelbia

Vyr. specialistas

1

neskelbia

neskelbia

Buhalteris

1

neskelbia

neskelbia

Socialinio darbo specialistas

1

neskelbia

neskelbia

Ūkvedys

1

neskelbia

neskelbia

Elektros energetikos technikas

1

neskelbia

neskelbia

Sporto instruktorius

1

neskelbia

neskelbia

Žemės ūkio specialistas

1

neskelbia

neskelbia

Apskaitininkas-kasininkas

1

neskelbia

neskelbia

Traktorininkas

1

neskelbia

neskelbia

Valytojas

1

neskelbia

neskelbia

Kapinių prižiūrėtojas

1

neskelbia

neskelbia

Asmens priežiūros namuose darbuotojas

2

807,21

366,40

Kūrikas

2

585,01

253,32

Seniūno, vyr. specialisto, buhalterio, socialinio darbo specialisto, socialinio darbuotojo, dirbančio su šeimomis, ūkvedžio, elektros energetikos techniko, sporto instruktoriaus, žemės ūkio specialisto, apskaitininko-kasininko, traktorininko, valytojo, kapinių prižiūrėtojo darbo užmokestis neskelbiamas vadovaujantis 2003 m. balandžio 18 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo Nr. 480 ,,Dėl bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašo patvirtinimo“ III skyriaus 22.3. punktu (Darbuotojo, kuris vienintelis įstaigoje eina atitinkamas pareigas, praėjusių metų vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis ir einamųjų metų praėjusio ketvirčio vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis pateikiami tik gavus jo sutikimą).


Šėtos seniūnijos vidutinio darbo užmokesčio ataskaita

Eil. Nr.

Pareigybė

2019 m.

2020 m. IV ketvirtis

Vidutinis mėn. paskirtasis darbo užmokestis

Pareigybių skaičius

Vidutinis mėn. paskirtasis darbo užmokestis

1.

Seniūnijos seniūnas

1980,21

1

2013,88

2.

Vyr. specialistas

1402,96

1

1628,00

3.

Specialistai

7435,82

4,73

4670,93

4.

Darbininkai

2636,25

4,5

2731,50Truskavos seniūnijos vidutinio darbo užmokesčio ataskaita

Eil. Nr.

Pareigybė

2019m.

Vidutinis mėn.
bruto darbo
užmokestis

2020 m. II
ketvirčio vidutinis mėn.
bruto darbo
užmokestis

(1 etatui)

2020 m. II ketvirtis

Pareigybių skaičius

Vidutinis mėn.
bruto
darbo užmokestis
turimoms pareigybėms

1.

Seniūnijos seniūnas

1978,17

2136,46

1

2136,46

2.

Vyriausiasis specialistas

1480,19

1628,00

1

1628,00

3.

Buhalteris

1024,75

1108,80

1

1108,80

4.

Socialinių išmokų darbuotojas

975,41

987,63

1

987,63

5.

Žemės ūkio specialistas

811,80

829,75

0,8

663,80

6.

Elektros energetikos technikas

672,63

829,76

0,5

414,88

7.

Apskaitininkas kasininkas

694,28

753,99

0,7

527,79

8.

Kapinių prižiūrėtojas

570,00

607,00

1,25

758,75

9.

Traktorininkas

588,20

1048,88

1

1048,88

10.

Valytojas

580,56

607,00

1

607,00

11.

Katilinės kūrikas – nekvalifikuotų
atsitiktinių darbų darbininkas

632,76

640,04

2

1280,08

12.

Asmens priežiūros namuose
darbuotojas

771,33

901,84

0,75

676,38

13.

Poilsio organizavimo
administratorius

603,56

794,64

0,25

198,66

14.

Aplinkos tvarkytojas

570,00

607,00

0,2

121,40

 

Iš viso:

X

 

12,45

x


Vilainių seniūnijos vidutinio darbo užmokesčio ataskaita

Eil. Nr.

Pareigybė

2019 m.

2020 m. IV ketvirtis

Vidutinis mėn. paskirtasis darbo užmokestis

Pareigybių skaičius

Vidutinis mėn. paskirtasis darbo užmokestis

1.

Seniūnijos seniūnas

2080,35

1

2259,05

2.

Vyr. specialistas

1283,12

1

1458,69

3.

Specialistai

11227,32

10,05

8258,36

4.

Darbininkai

5550,00

9,5

5766,50