J. Basanavičiaus g. 36, 57288 Kėdainiai
Pradžia
Pradžia
Teisinė informacija
Teisinė informacija
Veiklos sritys
Veiklos sritys
E. demokratija
E. demokratija
Aktualijos
Aktualijos
Projektų viešinimas
Projektų viešinimas
Informacija apie bešeimininkį turtą

1. SKELBIMAS APIE SIŪLYMĄ PRIPAŽINTI STATINĮ, KURIS NETURI SAVININKŲ (AR KURIO SAVININKAI NEŽINOMI), BEŠEIMININKIU TURTU
Kėdainių rajono savivaldybės administracija kreipsis į teismą dėl statinio, kuris neturi savininkų (ar kurio savininkai nežinomi), pripažinimo bešeimininkiu turtu ir jo perdavimo v alstybės ar savivaldybės nuosavybėn - Ūkinis pastatas, pagalbinio ūkio paskirtis, Stasinės k., Vilainių sen., Kėdainių r., X 6132044 / Y 508518. Pastatas – Stasinės dvaro sodybos vėjo malūno liekanos - įregistruotas Nekilnojamųjų kultūros vertybių registre u.k.23513.
Asmenis, turinčius turtinių teisių į šį statinį, prašome iki 2023m. gruodžio 25 d. kreiptis į Kėdainių rajono savivaldybės administraciją adresu J. Basanavičiaus g. 36, šeštas aukštas, kabinetas Nr.618 ir pateikti dokumentus, liudijančius nuosavybės ar kitas turtines teises į šiame skelbime nurodytą statinį.

2. SKELBIMAS APIE SIŪLYMĄ PRIPAŽINTI PATALPAS, KURIOS NETURI SAVININKŲ (AR KURIŲ SAVININKAI NEŽINOMI), BEŠEIMININKIU TURTU
Kėdainių rajono savivaldybės administracija kreipsis į teismą dėl patalpų, kurios neturi savininkų (ar kurių savininkai nežinomi), pripažinimo bešeimininkiu turtu ir jų perdavimo valstybės ar savivaldybės nuosavybėn - Administracinės patalpos, paskirtis administracinė, Un.Nr.4400-5783-2452:2604. Patalpos yra daugiabučiame gyvenamajame name (trijų ir daugiau butų – daugiabučiai pastatai) Un. Nr. 5382-0000-2012, esančio adresu Stoties g. 1A, Šlapaberžės k., Dotnuvos sen., Kėdainių r. Pastatas įregistruotas Nekilnojamųjų kultūros vertybių registre, kultūros paveldo objekto – Šlapaberžės dvaro sodybos ( unikalus kodas 37212 ) teritorijoje, rūmai(unikalus kodas 217).
Asmenis, turinčius turtinių teisių į šias patalpas, prašome iki 2023 m. gruodžio 25 d. kreiptis į Kėdainių rajono savivaldybės administraciją adresu J. Basanavičiaus g. 36, šeštas aukštas, kabinetas Nr.618 ir pateikti dokumentus, liudijančius nuosavybės ar kitas turtines teises į šiame skelbime nurodytas patalpas.

3. SKELBIMAS APIE SIŪLYMĄ PRIPAŽINTI PATALPAS, KURIOS NETURI SAVININKŲ (AR KURIŲ SAVININKAI NEŽINOMI), BEŠEIMININKIU TURTU
Kėdainių rajono savivaldybės administracija kreipsis į teismą dėl patalpų, kurios neturi savininkų (ar kurių savininkai nežinomi), pripažinimo bešeimininkiu turtu ir jų perdavimo valstybės ar savivaldybės nuosavybėn - Pirties patalpos, paskirtis paslaugų, Un.Nr.4400-5783-2441:2603. Patalpos yra daugiabučiame gyvenamajame name (trijų ir daugiau butų – daugiabučiai pastatai) Un. Nr. 5390-0005-3016, esančio adresu Tvenkinio g. 7, Akademijos mstl., Dotnuvos sen., Kėdainių r. Pastatas įregistruotas Nekilnojamųjų kultūros vertybių registre, kultūros paveldo objekto – Dotnuvos dvaro sodybos ir Akademijos statinių komplekso ( unikalus kodas 15939) teritorijoje, spirito varykla ( unikalus kodas 30198).
Asmenis, turinčius turtinių teisių į šias patalpas, prašome iki 2023 m. gruodžio 25 d. kreiptis į Kėdainių rajono savivaldybės administraciją adresu J. Basanavičiaus g. 36, šeštas aukštas, kabinetas Nr.618 ir pateikti dokumentus, liudijančius nuosavybės ar kitas turtines teises į šiame skelbime nurodytas patalpas.

4. SKELBIMAS APIE SIŪLYMĄ PRIPAŽINTI STATINIUS, KURIE NETURI SAVININKŲ (AR KURIŲ SAVININKAI NEŽINOMI), BEŠEIMININKIAIS
Kėdainių rajono savivaldybės administracija kreipsis į teismą dėl statinių, kurie neturi savininkų (ar kurių savininkai nežinomi), pripažinimo bešeimininkiais ir jų perdavimo valstybės ar savivaldybės nuosavybėn, tarp jų:
1. Pastatas – sandėlis / sandėliavimo paskirtis, Lančiūnavos k., Vilainių sen., Kėdainių r., X 6134618 / Y 509705. Pastatas yra įregistruotas Nekilnojamųjų kultūros vertybių registre, nekilnojamojo kultūros objekto Lančiūnavos dvaro sodybos pastatų komplekso ( unikalus kodas 980) 8 objektas – sandėlis (unikalus kodas 25742);
2. Ūkinis pastatas / pagalbinio ūkio paskirtis, Lančiūnavos k., Vilainių sen., Kėdainių r., X 4134507 / Y 510004. Pastatas yra įregistruotas Nekilnojamųjų kultūros vertybių registre, nekilnojamojo kultūros objekto Lančiūnavos dvaro sodybos pastatų komplekso ( unikalus kodas 980) 9 objektas – elektrinė (unikalus kodas 25743).
Asmenis, turinčius turtinių teisių į šiuos statinius, prašome iki 2023 m. gruodžio 25 d. kreiptis į Kėdainių rajono savivaldybės administraciją adresu J. Basanavičiaus g.36, šeštas aukštas, kabinetas Nr.618 ir pateikti dokumentus, liudijančius nuosavybės ar kitas turtines teises į šiame skelbime išvardytus statinius.

5. SKELBIMAS APIE SIŪLYMĄ PRIPAŽINTI STATINIUS, KURIE NETURI SAVININKŲ (AR KURIŲ SAVININKAI NEŽINOMI), BEŠEIMININKIAIS
Kėdainių rajono savivaldybės administracija kreipsis į teismą dėl statinio, kuris neturi savininkų (ar kurio savininkai nežinomi), pripažinimo bešeimininkiu turtu ir jo perdavimo valstybės ar savivaldybės nuosavybėn - Pastatas ferma / kita ( fermų) paskirtis, Lipliūnų k., Kėdainių m. sen., X-6129842 / Y-491185.
Asmenis, turinčius turtinių teisių į šiuos statinius, prašome iki 2024 m. gegužės 24 d. kreiptis į Kėdainių rajono savivaldybės administraciją adresu J.Basanavičiaus g.36, šeštas aukštas, kabinetas Nr.618 ir pateikti dokumentus, liudijančius nuosavybės ar kitas turtines teises į šiame skelbime išvardytus statinius.

6. SKELBIMAS APIE SIŪLYMĄ PRIPAŽINTI STATINĮ, KURIS NETURI SAVININKŲ (AR KURIO SAVININKAI NEŽINOMI), BEŠEIMININKIU TURTU
Kėdainių rajono savivaldybės administracija kreipsis į teismą dėl statinio, kuris neturi savininkų (ar kurio savininkai nežinomi), pripažinimo bešeimininkiu turtu ir jo perdavimo valstybės ar savivaldybės nuosavybėn – Pastatas – sandėlis, sandėliavimo paskirtis, Kėdainių m. sen., X 6129165 / Y 498218.
Asmenis, turinčius turtinių teisių į šį statinį, prašome iki 2024 m. gegužės 24 d. kreiptis į Kėdainių rajono savivaldybės administraciją adresu J. Basanavičiaus g. 36, šeštas aukštas, kabinetas Nr.619 ir pateikti dokumentus, liudijančius nuosavybės ar kitas turtines teises į šiame skelbime nurodytą statinį.

7. SKELBIMAS APIE SIŪLYMĄ PRIPAŽINTI STATINĮ, KURIS NETURI SAVININKŲ (AR KURIO SAVININKAI NEŽINOMI), BEŠEIMININKIU TURTU
Kėdainių rajono savivaldybės administracija kreipsis į teismą dėl statinio, kuris neturi savininkų (ar kurio savininkai nežinomi), pripažinimo bešeimininkiu turtu ir jo perdavimo valstybės ar savivaldybės nuosavybėn – Pastatas – svirnas, kitos (ūkio) paskirtis, Keleriškių k., Kėdainių m. sen., X 6127370 / Y 494815.
Asmenis, turinčius turtinių teisių į šį statinį, prašome iki 2024 m. gegužės 24 d. kreiptis į Kėdainių rajono savivaldybės administraciją adresu J. Basanavičiaus g. 36, šeštas aukštas, kabinetas Nr.619 ir pateikti dokumentus, liudijančius nuosavybės ar kitas turtines teises į šiame skelbime nurodytą statinį.