J. Basanavičiaus g. 36, 57288 Kėdainiai
Pradžia
Pradžia
Teisinė informacija
Teisinė informacija
Veiklos sritys
Veiklos sritys
E. demokratija
E. demokratija
Aktualijos
Aktualijos
Projektų viešinimas
Projektų viešinimas
Registracija į vaikų vasaros stovyklas
Registracija į vaikų vasaros stovyklas
Informacija apie bešeimininkį turtą

1. SKELBIMAS APIE SIŪLYMĄ PRIPAŽINTI STATINĮ, KURIS NETURI SAVININKŲ (AR KURIO SAVININKAI NEŽINOMI), BEŠEIMININKIU TURTU
Kėdainių rajono savivaldybės administracija kreipsis į teismą dėl statinio, kuris neturi savininkų (ar kurio savininkai nežinomi), pripažinimo bešeimininkiu turtu ir jo perdavimo v alstybės ar savivaldybės nuosavybėn - Ūkinis pastatas, kita (ūkio) paskirtis, Stasinės k., Vilainių sen., Kėdainių r., X 6132044 / Y 508518. Pastatas – Stasinės dvaro sodybos vėjo malūno liekanos - įregistruotas Nekilnojamųjų kultūros vertybių registre u.k.23513.
Asmenis, turinčius turtinių teisių į šį statinį, prašome iki 2024m. kovo 29 d. kreiptis į Kėdainių rajono savivaldybės administraciją adresu J. Basanavičiaus g. 36, šeštas aukštas, kabinetas Nr.618 ir pateikti dokumentus, liudijančius nuosavybės ar kitas turtines teises į šiame skelbime nurodytą statinį.

2. SKELBIMAS APIE SIŪLYMĄ PRIPAŽINTI PATALPAS, KURIOS NETURI SAVININKŲ (AR KURIŲ SAVININKAI NEŽINOMI), BEŠEIMININKIU TURTU
Kėdainių rajono savivaldybės administracija kreipsis į teismą dėl patalpų, kurios neturi savininkų (ar kurių savininkai nežinomi), pripažinimo bešeimininkiu turtu ir jų perdavimo valstybės ar savivaldybės nuosavybėn - Administracinės patalpos, paskirtis administracinė, Un.Nr.4400-5783-2452:2604. Patalpos yra daugiabučiame gyvenamajame name (trijų ir daugiau butų – daugiabučiai pastatai) Un. Nr. 5382-0000-2012, esančio adresu Stoties g. 1A, Šlapaberžės k., Dotnuvos sen., Kėdainių r. Pastatas įregistruotas Nekilnojamųjų kultūros vertybių registre, kultūros paveldo objekto – Šlapaberžės dvaro sodybos ( unikalus kodas 37212 ) teritorijoje, rūmai(unikalus kodas 217).
Asmenis, turinčius turtinių teisių į šias patalpas, prašome iki 2023 m. gruodžio 25 d. kreiptis į Kėdainių rajono savivaldybės administraciją adresu J. Basanavičiaus g. 36, šeštas aukštas, kabinetas Nr.618 ir pateikti dokumentus, liudijančius nuosavybės ar kitas turtines teises į šiame skelbime nurodytas patalpas.

3. SKELBIMAS APIE SIŪLYMĄ PRIPAŽINTI PATALPAS, KURIOS NETURI SAVININKŲ (AR KURIŲ SAVININKAI NEŽINOMI), BEŠEIMININKIU TURTU
Kėdainių rajono savivaldybės administracija kreipsis į teismą dėl patalpų, kurios neturi savininkų (ar kurių savininkai nežinomi), pripažinimo bešeimininkiu turtu ir jų perdavimo valstybės ar savivaldybės nuosavybėn - Pirties patalpos, paskirtis paslaugų, Un.Nr.4400-5783-2441:2603. Patalpos yra daugiabučiame gyvenamajame name (trijų ir daugiau butų – daugiabučiai pastatai) Un. Nr. 5390-0005-3016, esančio adresu Tvenkinio g. 7, Akademijos mstl., Dotnuvos sen., Kėdainių r. Pastatas įregistruotas Nekilnojamųjų kultūros vertybių registre, kultūros paveldo objekto – Dotnuvos dvaro sodybos ir Akademijos statinių komplekso ( unikalus kodas 15939) teritorijoje, spirito varykla ( unikalus kodas 30198).
Asmenis, turinčius turtinių teisių į šias patalpas, prašome iki 2023 m. gruodžio 25 d. kreiptis į Kėdainių rajono savivaldybės administraciją adresu J. Basanavičiaus g. 36, šeštas aukštas, kabinetas Nr.618 ir pateikti dokumentus, liudijančius nuosavybės ar kitas turtines teises į šiame skelbime nurodytas patalpas.

4. SKELBIMAS APIE SIŪLYMĄ PRIPAŽINTI STATINIUS, KURIE NETURI SAVININKŲ (AR KURIŲ SAVININKAI NEŽINOMI), BEŠEIMININKIAIS
Kėdainių rajono savivaldybės administracija kreipsis į teismą dėl statinių, kurie neturi savininkų (ar kurių savininkai nežinomi), pripažinimo bešeimininkiais ir jų perdavimo valstybės ar savivaldybės nuosavybėn, tarp jų:
1. Pastatas – sandėlis / sandėliavimo paskirtis, Lančiūnavos k., Vilainių sen., Kėdainių r., X 6134618 / Y 509705. Pastatas yra įregistruotas Nekilnojamųjų kultūros vertybių registre, nekilnojamojo kultūros objekto Lančiūnavos dvaro sodybos pastatų komplekso ( unikalus kodas 980) 8 objektas – sandėlis (unikalus kodas 25742);
2. Pastatas – sandėlis / sandėliavimo paskirtis, Lančiūnavos k., Vilainių sen., Kėdainių r., X 6134507 / Y 510004. Pastatas yra įregistruotas Nekilnojamųjų kultūros vertybių registre, nekilnojamojo kultūros objekto Lančiūnavos dvaro sodybos pastatų komplekso ( unikalus kodas 980) 9 objektas – elektrinė (unikalus kodas 25743).
Asmenis, turinčius turtinių teisių į šiuos statinius, prašome iki 2024 m. kovo 29 d. kreiptis į Kėdainių rajono savivaldybės administraciją adresu J. Basanavičiaus g.36, šeštas aukštas, kabinetas Nr.618 ir pateikti dokumentus, liudijančius nuosavybės ar kitas turtines teises į šiame skelbime išvardytus statinius.

5. SKELBIMAS APIE SIŪLYMĄ PRIPAŽINTI STATINIUS, KURIE NETURI SAVININKŲ (AR KURIŲ SAVININKAI NEŽINOMI), BEŠEIMININKIAIS
Kėdainių rajono savivaldybės administracija kreipsis į teismą dėl statinio, kuris neturi savininkų (ar kurio savininkai nežinomi), pripažinimo bešeimininkiu turtu ir jo perdavimo valstybės ar savivaldybės nuosavybėn - Pastatas ferma / kita ( fermų) paskirtis, Lipliūnų k., Kėdainių m. sen., X-6129842 / Y-491185.
Asmenis, turinčius turtinių teisių į šiuos statinius, prašome iki 2024 m. gegužės 24 d. kreiptis į Kėdainių rajono savivaldybės administraciją adresu J.Basanavičiaus g.36, šeštas aukštas, kabinetas Nr.618 ir pateikti dokumentus, liudijančius nuosavybės ar kitas turtines teises į šiame skelbime išvardytus statinius.

6. SKELBIMAS APIE SIŪLYMĄ PRIPAŽINTI STATINĮ, KURIS NETURI SAVININKŲ (AR KURIO SAVININKAI NEŽINOMI), BEŠEIMININKIU TURTU
Kėdainių rajono savivaldybės administracija kreipsis į teismą dėl statinio, kuris neturi savininkų (ar kurio savininkai nežinomi), pripažinimo bešeimininkiu turtu ir jo perdavimo valstybės ar savivaldybės nuosavybėn – Pastatas – sandėlis, sandėliavimo paskirtis, Kėdainių m. sen., X 6129165 / Y 498218.
Asmenis, turinčius turtinių teisių į šį statinį, prašome iki 2024 m. gegužės 24 d. kreiptis į Kėdainių rajono savivaldybės administraciją adresu J. Basanavičiaus g. 36, šeštas aukštas, kabinetas Nr.619 ir pateikti dokumentus, liudijančius nuosavybės ar kitas turtines teises į šiame skelbime nurodytą statinį.

7. SKELBIMAS APIE SIŪLYMĄ PRIPAŽINTI STATINĮ, KURIS NETURI SAVININKŲ (AR KURIO SAVININKAI NEŽINOMI), BEŠEIMININKIU TURTU
Kėdainių rajono savivaldybės administracija kreipsis į teismą dėl statinio, kuris neturi savininkų (ar kurio savininkai nežinomi), pripažinimo bešeimininkiu turtu ir jo perdavimo valstybės ar savivaldybės nuosavybėn – Pastatas – svirnas, kitos (ūkio) paskirtis, Keleriškių k., Kėdainių m. sen., X 6127370 / Y 494815.
Asmenis, turinčius turtinių teisių į šį statinį, prašome iki 2024 m. gegužės 24 d. kreiptis į Kėdainių rajono savivaldybės administraciją adresu J. Basanavičiaus g. 36, šeštas aukštas, kabinetas Nr.619 ir pateikti dokumentus, liudijančius nuosavybės ar kitas turtines teises į šiame skelbime nurodytą statinį.