J. Basanavičiaus g. 36, 57288 Kėdainiai
Pradžia
Pradžia
Apklausa (kalnovardžių)
Apklausa (kalnovardžių)
Teisinė informacija
Teisinė informacija
Veiklos sritys
Veiklos sritys
E. demokratija
E. demokratija
Aktualijos
Aktualijos
Projektų viešinimas
Projektų viešinimas
Teisės aktų paieška
Pavadinimas Numeris Data Atsisiųsti
DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS KULTŪROS IR MENO TARYBOS SUDARYMO TS-331 2023-11-24 Atsisiųsti
DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS SPORTO TARYBOS SUDARYMO TS-332 2023-11-24 Atsisiųsti
DĖL LĖŠŲ SKYRIMO VIEŠAJAI ĮSTAIGAI „VERŽLUSIS NEVĖŽIS“ TS-333 2023-11-24 Atsisiųsti
DĖL EKSPERTO DELEGAVIMO Į KAUNO REGIONINĘ KULTŪROS TARYBĄ TS-334 2023-11-24 Atsisiųsti
DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2023 M. SAUSIO 27 D. SPRENDIMO NR. TS-3 „DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2023 METŲ BIUDŽETO TVIRTINIMO“ PAKEITIMO TS-335 2023-11-24 Atsisiųsti
DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO, SOCIALINIŲ, KULTŪROS IR SPORTO ĮSTAIGŲ DARBUOTOJŲ KELIONĖS IŠLAIDŲ KOMPENSAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO TS-336 2023-11-24 Atsisiųsti
DĖL PAVEDIMO BALSUOTI DĖL ATLIEKŲ PRIĖMIMO IR APDOROJIMO MECHANINIO BIOLOGINIO APDOROJIMO IR MECHANINIO ATLIEKŲ RŪŠIAVIMO ĮRENGINIUOSE, KAUNO REGIONINIUOSE SĄVARTYNUOSE, ŽALIŲJŲ ATLIEKŲ KOMPOSTAVIMO AIKŠTELĖSE, DIDELIŲ GABARITŲ IR KITŲ ATLIEKŲ SURINKIMO AIKŠTELĖSE MOKESČIO TVIRTINIMO TS-337 2023-11-24 Atsisiųsti
DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS SENIŪNAIČIŲ SUEIGOS IR IŠPLĖSTINĖS SENIŪNAIČIŲ SUEIGOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO TS-338 2023-11-24 Atsisiųsti
DĖL TURTO PERDAVIMO DOTNUVOS SLAUGOS NAMAMS TS-339 2023-11-24 Atsisiųsti
DĖL TURTO PERDAVIMO KĖDAINIŲ BENDRUOMENĖS SOCIALINIAM CENTRUI TS-340 2023-11-24 Atsisiųsti
DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2023 M. RUGSĖJO 29 D. SPRENDIMO NR. TS-266 „DĖL TURTO PERDAVIMO KĖDAINIŲ R. AKADEMIJOS GIMNAZIJAI“ PAKEITIMO TS-341 2023-11-24 Atsisiųsti
DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2020 M. LAPKRIČIO 6 D. SPRENDIMO NR. TS-255 „DĖL NEKILNOJAMOJO IR ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO PERDAVIMO PAGAL TURTO PATIKĖJIMO SUTARTĮ VIEŠAJAI ĮSTAIGAI KĖDAINIŲ PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRUI“ PAKEITIMO TS-342 2023-11-24 Atsisiųsti
DĖL SAVIVALDYBĖS TURTO INVESTAVIMO IR UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „KĖDAINIŲ VANDENYS“ ĮSTATINIO KAPITALO DIDINIMO TS-343 2023-11-24 Atsisiųsti
DĖL VALSTYBĖS TURTO NURAŠYMO TS-344 2023-11-24 Atsisiųsti
DĖL KURORTINIO, POILSIO IR TURIZMO SEZONO LAIKOTARPIO BEI POILSIO IR TURIZMO TERITORIJOS NUSTATYMO TS-345 2023-11-24 Atsisiųsti
DĖL ŽEMĖS SKLYPO KĖDAINIŲ R. SAV., VILAINIŲ SEN., ARISTAVOS K., ARISTAVOS G. 4C, NAUDOJIMO BŪDO PAKEITIMO TS-346 2023-11-24 Atsisiųsti
DĖL ŽEMĖS SKLYPO KĖDAINIŲ R. SAV., VILAINIŲ SEN., ARISTAVOS K., ARISTAVOS G. 4D, NAUDOJIMO BŪDO PAKEITIMO TS-347 2023-11-24 Atsisiųsti
DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE NUMATOMŲ ĮRENGTI VIEŠŲJŲ ELEKTROMOBILIŲ ĮKROVIMO PRIEIGŲ IKI 2030 METŲ PLANO PATVIRTINIMO TS-348 2023-11-24 Atsisiųsti
DĖL ATLEIDIMO NUO SAVIVALDYBĖS INFRASTRUKTŪROS PLĖTROS ĮMOKOS TS-349 2023-11-24 Atsisiųsti
DĖL ATLEIDIMO NUO SAVIVALDYBĖS INFRASTRUKTŪROS PLĖTROS ĮMOKOS TS-350 2023-11-24 Atsisiųsti
DĖL P. CVIRKOS GATVĖS PAVADINIMO PAKEITIMO BEI AŠINIŲ LINIJŲ IR KOORDINAČIŲ TIKSLINIMO JOSVAINIŲ MIESTELYJE JOSVAINIŲ SENIŪNIJOJE TS-351 2023-11-24 Atsisiųsti
DĖL ATLEIDIMO NUO VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ LEIDIMO PREKIAUTI AR TEIKTI PASLAUGAS IŠDAVIMĄ TS-352 2023-11-24 Atsisiųsti
DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2023 M. LIEPOS 28 D. ĮSAKYMO NR. AD-1-668 „DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS DOKUMENTŲ VALDYMO, RENGIMO, TVARKYMO, NAUDOJIMO IR KONTROLĖS PROCEDŪRŲ APRAŠO TVIRTINIMO“ PAKEITIMO AD-1-933 2023-11-14 Atsisiųsti
DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2011 M. GEGUŽĖS 17 D. ĮSAKYMO NR. AD-1-944 „DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DARBO TVARKOS TAISYKLIŲ TVIRTINIMO“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS AD-1-913 2023-11-09 Atsisiųsti
DĖL AKADEMIJOS KULTŪROS CENTRO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO TS-293 2023-10-27 Atsisiųsti
DĖL JOSVAINIŲ KULTŪROS CENTRO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO TS-294 2023-10-27 Atsisiųsti
DĖL KĖDAINIŲ KULTŪROS CENTRO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO TS-295 2023-10-27 Atsisiųsti
DĖL ŠĖTOS KULTŪROS CENTRO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO TS-296 2023-10-27 Atsisiųsti
DĖL TRUSKAVOS KULTŪROS CENTRO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO TS-297 2023-10-27 Atsisiųsti
DĖL KRAKIŲ KULTŪROS CENTRO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO TS-298 2023-10-27 Atsisiųsti
DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS MIKALOJAUS DAUKŠOS VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO TS-299 2023-10-27 Atsisiųsti
DĖL VŠĮ KĖDAINIŲ SPORTO IDĖJOS ATLEIDIMO NUO NUOMOS MOKESČIO TS-300 2023-10-27 Atsisiųsti
DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2023 M. SAUSIO 27 D. SPRENDIMO NR. TS-3 „DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2023 METŲ BIUDŽETO TVIRTINIMO“ PAKEITIMO TS-301 2023-10-27 Atsisiųsti
DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2023 M. BIRŽELIO 23 D. SPRENDIMO NR. TS-184 „DĖL DIDŽIAUSIO LEISTINO VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ IR DARBUOTOJŲ, DIRBANČIŲ PAGAL DARBO SUTARTIS IR GAUNANČIŲ DARBO UŽMOKESTĮ IŠ SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO, PAREIGYBIŲ SKAIČIAUS KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS INSTITUCIJOSE IR ĮSTAIGOSE TVIRTINIMO“ PAKEITIMO TS-302 2023-10-27 Atsisiųsti
DĖL ŽEMĖS MOKESČIO LENGVATOS A. K. TS-303 2023-10-27 Atsisiųsti
DĖL VALSTYBINĖS ŽEMĖS NUOMOS MOKESČIO LENGVATOS UAB „KAPLIŲ ŽUVYS“ TS-304 2023-10-27 Atsisiųsti
DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2022 M. VASARIO 18 D. SPRENDIMO NR. TS-3 „DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBEI SKIRTŲ MOKYMO LĖŠŲ APSKAIČIAVIMO, PASKIRSTYMO IR PANAUDOJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO TS-305 2023-10-27 Atsisiųsti
DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VAIKŲ VASAROS STOVYKLŲ IR KITŲ NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO VEIKLŲ PROGRAMŲ KONKURSO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO TS-306 2023-10-27 Atsisiųsti
DĖL KĖDAINIŲ SUAUGUSIŲJŲ IR JAUNIMO MOKYMO CENTRO TEIKIAMŲ PASLAUGŲ KAINŲ NUSTATYMO TS-307 2023-10-27 Atsisiųsti
DĖL LEIDIMO KURTI SVEIKATOS CENTRĄ KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE FUNKCINIO BENDRADARBIAVIMO BŪDU TS-308 2023-10-27 Atsisiųsti
DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS NARKOTIKŲ KONTROLĖS KOMISIJOS NUOSTATŲ TVIRTINIMO TS-309 2023-10-27 Atsisiųsti
DĖL PRITARIMO KĖDAINIŲ MIESTO VIETOS VEIKLOS GRUPĖS VIETOS PLĖTROS 2023–2029 METŲ STRATEGIJOS PROJEKTUI TS-310 2023-10-27 Atsisiųsti
DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2023 M. SAUSIO 27 D. SPRENDIMO NR. TS-13 „DĖL PINIGINĖS SOCIALINĖS PARAMOS NEPASITURINTIEMS GYVENTOJAMS KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE TEIKIMO TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO“ PAKEITIMO TS-311 2023-10-27 Atsisiųsti
DĖL ATLEIDIMO NUO METINĖS VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ SURINKIMĄ IR TVARKYMĄ TS-312 2023-10-27 Atsisiųsti
DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ATLIEKŲ PREVENCIJOS IR TVARKYMO 2021–2027 M. PLANO TVIRTINIMO TS-313 2023-10-27 Atsisiųsti
DĖL VŠĮ KAUNO REGIONO ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRO ZABIELIŠKIO KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ MECHANINIO ATSKYRIMO IR RŪŠIAVIMO ĮRENGINIŲ TS-314 2023-10-27 Atsisiųsti
DĖL KOMISIJOS NARIO IR PAKAITINIO NARIO DELEGAVIMO Į SAVIVALDYBĖS VALDOMŲ ĮMONIŲ KOLEGIALAUS VALDYMO AR PRIEŽIŪROS ORGANO NARIŲ ATRANKOS KOMISIJĄ TS-315 2023-10-27 Atsisiųsti
DĖL KELEIVIŲ IR BAGAŽO VEŽIMO KĖDAINIŲ RAJONE VIETINIO (MIESTO IR PRIEMIESČIO) SUSISIEKIMO MARŠRUTAIS TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO TS-316 2023-10-27 Atsisiųsti
DĖL KELEIVIŲ ĮLAIPINIMO IR IŠLAIPINIMO STOTELĖSE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO TS-317 2023-10-27 Atsisiųsti
DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2020 M. LAPKRIČIO 6 D. SPRENDIMO NR. TS-254 „DĖL NEKILNOJAMOJO IR ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO PERDAVIMO PAGAL TURTO PATIKĖJIMO SUTARTĮ VIEŠAJAI ĮSTAIGAI KĖDAINIŲ LIGONINEI“ PAKEITIMO TS-318 2023-10-27 Atsisiųsti