J. Basanavičiaus g. 36, 57288 Kėdainiai
Pradžia
Pradžia
Teisinė informacija
Teisinė informacija
Veiklos sritys
Veiklos sritys
E. demokratija
E. demokratija
Aktualijos
Aktualijos
Projektų viešinimas
Projektų viešinimas
Registracija į vaikų vasaros stovyklas
Registracija į vaikų vasaros stovyklas
Komunaliniai mokesčiai

2024 m. birželio mėn. komunaliniai mokesčiai

Savivaldybės gyvenamųjų patalpų nuomos mokestis skaičiuojamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. balandžio 25 d. nutarimu Nr. 472 patvirtinta Savivaldybės būsto, socialinio būsto nuomos mokesčių ir būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijos dydžio apskaičiavimo metodika.
Daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų nuolatinės techninės priežiūros (eksploatavimo) išlaidos – pagal namo administratoriaus pateiktas sąskaitas.
Daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų administravimo tarifai (be PVM):
1. daugiabučių namų, kurių plotas iki 1000 kv. m, – 0,1030 Eur/kv. m;
2. daugiabučių namų, kurių plotas nuo 1001 iki 2000 kv. m, – 0,0983 Eur/kv. m;
3. daugiabučių namų, kurių plotas nuo 2001 iki 3000 kv. m, – 0,0936 Eur/kv. m;
4. daugiabučių namų, kurių plotas 3001 kv. m ir didesnis, – 0,0843 Eur/kv. m.
Geriamojo vandens tiekimas ir nuotekų tvarkymas:
1. Daugiabučių namų vartotojams, perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo
paslaugas bute:
Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo – 3,45 Eur/m3 (su PVM), iš jų: geriamojo vandens tiekimas – 1,37 Eur/m3 (su PVM), nuotekų tvarkymas – 2,08 Eur/m3 (su PVM).
Geriamojo vandens apskaitos prietaisų įsigijimo, įrengimo ir eksploatavimo užmokesčio bazinė kaina – 1,68 Eur (su PVM) butui per mėnesį.
2. Daugiabučių namų vartotojams, perkantiems paslaugas daugiabučių gyvenamųjų namų įvade:
Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo – 3,36 Eur/m3 (su PVM), iš jų: geriamojo vandens tiekimas –1,33 Eur/m3 (su PVM), nuotekų tvarkymas – 2,03 Eur/m3 (su PVM).
Geriamojo vandens apskaitos prietaisų įsigijimo, įrengimo ir eksploatavimo užmokesčio bazinė kaina – 8,63 Eur (su PVM) namui per mėnesį.
3. Individualių namų vartotojams, perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas individualių gyvenamųjų namų ar kitų patalpų skirtų asmeninėms, šeimos ar namų reikmėms, įvaduose:
Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo – 3,37 Eur/m3 (su PVM), iš jų: geriamojo vandens tiekimas – 1,33 Eur/m3 (su PVM), nuotekų tvarkymas – 2,04 Eur/m3 (su PVM).
Geriamojo vandens apskaitos prietaisų įsigijimo, įrengimo ir eksploatavimo užmokesčio bazinė kaina, kai įrengtas atsiskaitomasis prietaisas – 1,26 Eur (su PVM) apskaitos prietaisui per mėnesį.
Nuotekų transportavimo asenizacijos transporto priemonėmis paslaugos kaina – 83,97 Eur/m3 (su PVM).
Vadovaujantis 2023 m. birželio 7 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo 5 straipsnio įgyvendinimo“ Nr. 440 patvirtintu Geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo viešosios sutarties standartinių sąlygų aprašo 41 punktu, UAB „Kėdainių vandenys“ vartotojams ir abonentams, kuriems dėl techninių ar kitų priežasčių nėra galimybės įrengti atsiskaitomųjų geriamojo vandens apskaitos prietaisų, vidutinis suvartojamo geriamojo vandens kiekis (norma):
gyventojams – 2,22 m³ vienam gyventojui per mėnesį;
įmonėms – 4,44 m³ per mėnesį.
Gamtinės dujos gyventojams, suvartojantiems iki 300 m3 per kalendorinius metus – 0,56 Eur/mėn. (su PVM) mėnesio mokestis. Kaina už gamtines dujas – 1,05 Eur/m3 (su PVM).
Suvartojantiems nuo 301 m3 iki 20 000 m3 per kalendorinius metus – 3,99 Eur/mėn. (su PVM) mėnesio mokestis. Kaina už gamtines dujas – 0,59 Eur/m3 (su PVM).
Suvartojantiems daugiau kaip 20 000 m3 per kalendorinius metus – 3,99 Eur/mėn. (su PVM) mėnesio mokestis. Kaina už gamtines dujas – 0,55 Eur/m3 (su PVM).
Už šilumos energiją ir karštą vandenį, gaunamą iš AB „Panevėžio energija“ priklausančių katilinių, atsiskaitoma pagal gautas sąskaitas:
1. Šilumos energijos vienos kWh kaina – 6,70 ct (su 9 proc. PVM).
2. Karšto vandens kaina, kai karštas vanduo tiekiamas iš individualių šilumokaičių – 6,74 Eur/m3 (su 9 proc. PVM).
3. Atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų priežiūros mokestis – 0,97 Eur (su 21 proc. PVM) butui per mėnesį.

Elektros energija:
1. Atsiskaitantiems vienos laiko zonos tarifu:
Standartinis planas
Mėnesio mokestis – nėra. Gyventojams – 0,214 Eur/kWh (su PVM).
Namai planas
Mėnesio mokestis – 3 Eur/mėn. Gyventojams – 0,198 Eur/kWh (su PVM).
Namai plius planas
Mėnesio mokestis – 6 Eur/mėn. Gyventojams – 0,195 Eur/kWh (su PVM).
2. Atsiskaitantiems dviejų laiko zonų tarifais:
Standartinis planas
Mėnesio mokestis – nėra. Dieninis – 0,245 Eur/kWh (su PVM), naktinis, šeštadienio ir sekmadienio – 0,148 Eur/kWh (su PVM).
Namai planas
Mėnesio mokestis – 3 Eur/mėn. Dieninis – 0,227 Eur/kWh (su PVM), naktinis, šeštadienio ir sekmadienio – 0,138 Eur/kWh (su PVM).
Namai plius planas
Mėnesio mokestis – 6 Eur/mėn. Dieninis – 0,222 Eur/kWh (su PVM), naktinis, šeštadienio ir sekmadienio – 0,136 Eur/kWh (su PVM).

dėl šalto vandens – 8 347 55 868
dėl šiluminės energijos tiekimo ir karšto vandens – 8 347 52 430
dėl gamtinių dujų ir elektros energijos – bendruoju informacijos telefonu 1802
dėl kitų mokesčių kreiptis į UAB „Kėdainių butai“ buhalteriją – 8 347 61 635

 

2024 m. gegužės mėn. komunaliniai mokesčiai

Savivaldybės gyvenamųjų patalpų nuomos mokestis skaičiuojamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. balandžio 25 d. nutarimu Nr. 472 patvirtinta Savivaldybės būsto, socialinio būsto nuomos mokesčių ir būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijos dydžio apskaičiavimo metodika.
Daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų nuolatinės techninės priežiūros (eksploatavimo) išlaidos – pagal namo administratoriaus pateiktas sąskaitas.
Daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų administravimo tarifai (be PVM):
1. daugiabučių namų, kurių plotas iki 1000 kv. m, – 0,1030 Eur/kv. m;
2. daugiabučių namų, kurių plotas nuo 1001 iki 2000 kv. m, – 0,0983 Eur/kv. m;
3. daugiabučių namų, kurių plotas nuo 2001 iki 3000 kv. m, – 0,0936 Eur/kv. m;
4. daugiabučių namų, kurių plotas 3001 kv. m ir didesnis, – 0,0843 Eur/kv. m.
Geriamojo vandens tiekimas ir nuotekų tvarkymas:
1. Daugiabučių namų vartotojams, perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo
paslaugas bute:
Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo – 3,45 Eur/m3 (su PVM), iš jų: geriamojo vandens tiekimas – 1,37 Eur/m3 (su PVM), nuotekų tvarkymas – 2,08 Eur/m3 (su PVM).
Geriamojo vandens apskaitos prietaisų įsigijimo, įrengimo ir eksploatavimo užmokesčio bazinė kaina – 1,68 Eur (su PVM) butui per mėnesį.
2. Daugiabučių namų vartotojams, perkantiems paslaugas daugiabučių gyvenamųjų namų įvade:
Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo – 3,36 Eur/m3 (su PVM), iš jų: geriamojo vandens tiekimas –1,33 Eur/m3 (su PVM), nuotekų tvarkymas – 2,03 Eur/m3 (su PVM).
Geriamojo vandens apskaitos prietaisų įsigijimo, įrengimo ir eksploatavimo užmokesčio bazinė kaina – 8,63 Eur (su PVM) namui per mėnesį.
3. Individualių namų vartotojams, perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas individualių gyvenamųjų namų ar kitų patalpų skirtų asmeninėms, šeimos ar namų reikmėms, įvaduose:
Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo – 3,37 Eur/m3 (su PVM), iš jų: geriamojo vandens tiekimas – 1,33 Eur/m3 (su PVM), nuotekų tvarkymas – 2,04 Eur/m3 (su PVM).
Geriamojo vandens apskaitos prietaisų įsigijimo, įrengimo ir eksploatavimo užmokesčio bazinė kaina, kai įrengtas atsiskaitomasis prietaisas – 1,26 Eur (su PVM) apskaitos prietaisui per mėnesį.

Nuotekų transportavimo asenizacijos transporto priemonėmis paslaugos kaina – 83,97 Eur/m3 (su PVM).
Vadovaujantis 2023 m. birželio 7 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo 5 straipsnio įgyvendinimo“ Nr. 440 patvirtintu Geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo viešosios sutarties standartinių sąlygų aprašo 41 punktu, UAB „Kėdainių vandenys“ vartotojams ir abonentams, kuriems dėl techninių ar kitų priežasčių nėra galimybės įrengti atsiskaitomųjų geriamojo vandens apskaitos prietaisų, vidutinis suvartojamo geriamojo vandens kiekis (norma):
gyventojams – 2,22 m³ vienam gyventojui per mėnesį;
įmonėms – 4,44 m³ per mėnesį.
Gamtinės dujos gyventojams, suvartojantiems iki 300 m3 per kalendorinius metus – 0,56 Eur/mėn. (su PVM) mėnesio mokestis. Kaina už gamtines dujas – 1,05 Eur/m3 (su PVM).
Suvartojantiems nuo 301 m3 iki 20 000 m3 per kalendorinius metus – 3,99 Eur/mėn. (su PVM) mėnesio mokestis. Kaina už gamtines dujas – 0,59 Eur/m3 (su PVM).
Suvartojantiems daugiau kaip 20 000 m3 per kalendorinius metus – 3,99 Eur/mėn. (su PVM) mėnesio mokestis. Kaina už gamtines dujas – 0,55 Eur/m3 (su PVM).
Už šilumos energiją ir karštą vandenį, gaunamą iš AB „Panevėžio energija“ priklausančių katilinių, atsiskaitoma pagal gautas sąskaitas:
1. Šilumos energijos vienos kWh kaina – 6,94 ct (su 9 proc. PVM).
2. Karšto vandens kaina, kai karštas vanduo tiekiamas iš individualių šilumokaičių – 6,87 Eur/m3 (su 9 proc. PVM).
3. Atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų priežiūros mokestis – 0,97 Eur (su 21 proc. PVM) butui per mėnesį.

Elektros energija:
1. Atsiskaitantiems vienos laiko zonos tarifu:
Standartinis planas
Mėnesio mokestis – nėra. Gyventojams – 0,214 Eur/kWh (su PVM).
Namai planas
Mėnesio mokestis – 3 Eur/mėn. Gyventojams – 0,198 Eur/kWh (su PVM).
Namai plius planas
Mėnesio mokestis – 6 Eur/mėn. Gyventojams – 0,195 Eur/kWh (su PVM).
2. Atsiskaitantiems dviejų laiko zonų tarifais:
Standartinis planas
Mėnesio mokestis – nėra. Dieninis – 0,245 Eur/kWh (su PVM), naktinis, šeštadienio ir sekmadienio – 0,148 Eur/kWh (su PVM).
Namai planas
Mėnesio mokestis – 3 Eur/mėn. Dieninis – 0,227 Eur/kWh (su PVM), naktinis, šeštadienio ir sekmadienio – 0,138 Eur/kWh (su PVM).
Namai plius planas
Mėnesio mokestis – 6 Eur/mėn. Dieninis – 0,222 Eur/kWh (su PVM), naktinis, šeštadienio ir sekmadienio – 0,136 Eur/kWh (su PVM).

dėl šalto vandens – 8 347 55 868
dėl šiluminės energijos tiekimo ir karšto vandens – 8 347 52 430
dėl gamtinių dujų ir elektros energijos – bendruoju informacijos telefonu 1802
dėl kitų mokesčių kreiptis į UAB „Kėdainių butai“ buhalteriją – 8 347 61 635

2024 m. balandžio mėn. komunaliniai mokesčiai

Savivaldybės gyvenamųjų patalpų nuomos mokestis skaičiuojamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. balandžio 25 d. nutarimu Nr. 472 patvirtinta Savivaldybės būsto, socialinio būsto nuomos mokesčių ir būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijos dydžio apskaičiavimo metodika.
Daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų nuolatinės techninės priežiūros (eksploatavimo) išlaidos – pagal namo administratoriaus pateiktas sąskaitas.
Daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų administravimo tarifai (be PVM):
1. daugiabučių namų, kurių plotas iki 1000 kv. m, – 0,1030 Eur/kv. m;
2. daugiabučių namų, kurių plotas nuo 1001 iki 2000 kv. m, – 0,0983 Eur/kv. m;
3. daugiabučių namų, kurių plotas nuo 2001 iki 3000 kv. m, – 0,0936 Eur/kv. m;
4. daugiabučių namų, kurių plotas 3001 kv. m ir didesnis, – 0,0843 Eur/kv. m.
Geriamojo vandens tiekimas ir nuotekų tvarkymas:
1. Daugiabučių namų vartotojams, perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo
paslaugas bute:
Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo – 3,45 Eur/m3 (su PVM), iš jų: geriamojo vandens tiekimas – 1,37 Eur/m3 (su PVM), nuotekų tvarkymas – 2,08 Eur/m3 (su PVM).
Geriamojo vandens apskaitos prietaisų įsigijimo, įrengimo ir eksploatavimo užmokesčio bazinė kaina – 1,68 Eur (su PVM) butui per mėnesį.
2. Daugiabučių namų vartotojams, perkantiems paslaugas daugiabučių gyvenamųjų namų įvade:
Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo – 3,36 Eur/m3 (su PVM), iš jų: geriamojo vandens tiekimas –1,33 Eur/m3 (su PVM), nuotekų tvarkymas – 2,03 Eur/m3 (su PVM).
Geriamojo vandens apskaitos prietaisų įsigijimo, įrengimo ir eksploatavimo užmokesčio bazinė kaina – 8,63 Eur (su PVM) namui per mėnesį.
3. Individualių namų vartotojams, perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas individualių gyvenamųjų namų ar kitų patalpų skirtų asmeninėms, šeimos ar namų reikmėms, įvaduose:
Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo – 3,37 Eur/m3 (su PVM), iš jų: geriamojo vandens tiekimas – 1,33 Eur/m3 (su PVM), nuotekų tvarkymas – 2,04 Eur/m3 (su PVM).
Geriamojo vandens apskaitos prietaisų įsigijimo, įrengimo ir eksploatavimo užmokesčio bazinė kaina, kai įrengtas atsiskaitomasis prietaisas – 1,26 Eur (su PVM) apskaitos prietaisui per mėnesį.
Nuotekų transportavimo asenizacijos transporto priemonėmis paslaugos kaina – 83,97 Eur/m3 (su PVM).
Vadovaujantis 2023 m. birželio 7 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo 5 straipsnio įgyvendinimo“ Nr. 440 patvirtintu Geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo viešosios sutarties standartinių sąlygų aprašo 41 punktu, UAB „Kėdainių vandenys“ vartotojams ir abonentams, kuriems dėl techninių ar kitų priežasčių nėra galimybės įrengti atsiskaitomųjų geriamojo vandens apskaitos prietaisų, vidutinis suvartojamo geriamojo vandens kiekis (norma):
gyventojams – 2,22 m³ vienam gyventojui per mėnesį;
įmonėms – 4,44 m³ per mėnesį.
Gamtinės dujos gyventojams, suvartojantiems iki 300 m3 per kalendorinius metus – 0,56 Eur/mėn. (su PVM) mėnesio mokestis. Kaina už gamtines dujas – 1,29 Eur/m3 (su PVM).
Suvartojantiems nuo 301 m3 iki 20 000 m3 per kalendorinius metus – 3,99 Eur/mėn. (su PVM) mėnesio mokestis. Kaina už gamtines dujas – 0,83 Eur/m3 (su PVM).
Suvartojantiems daugiau kaip 20 000 m3 per kalendorinius metus – 3,99 Eur/mėn. (su PVM) mėnesio mokestis. Kaina už gamtines dujas – 0,79 Eur/m3 (su PVM).
Už šilumos energiją ir karštą vandenį, gaunamą iš AB „Panevėžio energija“ priklausančių katilinių, atsiskaitoma pagal gautas sąskaitas:
1. Šilumos energijos vienos kWh kaina – 6,48 ct (be PVM). Gyventojams galutinė šilumos kaina daugiabučių namų vartotojams (gyventojams) be pridėtinės vertės mokesčio (9 proc. PVM), nes PVM kompensuojamas valstybės biudžeto lėšomis.
2. Karšto vandens kaina, kai karštas vanduo tiekiamas iš individualių šilumokaičių – 6,35 Eur/m3 (be PVM). Gyventojams galutinė karšto vandens kaina be pridėtinės vertės mokesčio (9 proc. PVM), nes PVM kompensuojamas valstybės biudžeto lėšomis.
3. Atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų priežiūros mokestis – 0,97 Eur (su 21 proc. PVM) butui per mėnesį.

Elektros energija:
1. Atsiskaitantiems vienos laiko zonos tarifu:
Standartinis planas
Mėnesio mokestis – nėra. Gyventojams – 0,219 Eur/kWh (su PVM).
Namai planas
Mėnesio mokestis – 3 Eur/mėn. Gyventojams – 0,203 Eur/kWh (su PVM).
Namai plius planas
Mėnesio mokestis – 6 Eur/mėn. Gyventojams – 0,200 Eur/kWh (su PVM).
2. Atsiskaitantiems dviejų laiko zonų tarifais:
Standartinis planas
Mėnesio mokestis – nėra. Dieninis – 0,250 Eur/kWh (su PVM), naktinis, šeštadienio ir sekmadienio – 0,152 Eur/kWh (su PVM).
Namai planas
Mėnesio mokestis – 3 Eur/mėn. Dieninis – 0,232 Eur/kWh (su PVM), naktinis, šeštadienio ir sekmadienio – 0,143 Eur/kWh (su PVM).
Namai plius planas
Mėnesio mokestis – 6 Eur/mėn. Dieninis – 0,227 Eur/kWh (su PVM), naktinis, šeštadienio ir sekmadienio – 0,140 Eur/kWh (su PVM).

2024 m. kovo mėn. komunaliniai mokesčiai

Savivaldybės gyvenamųjų patalpų nuomos mokestis skaičiuojamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. balandžio 25 d. nutarimu Nr. 472 patvirtinta Savivaldybės būsto, socialinio būsto nuomos mokesčių ir būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijos dydžio apskaičiavimo metodika.
Daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų nuolatinės techninės priežiūros (eksploatavimo) išlaidos – pagal namo administratoriaus pateiktas sąskaitas.
Daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų administravimo tarifai (be PVM):
1. daugiabučių namų, kurių plotas iki 1000 kv. m, – 0,1030 Eur/kv. m;
2. daugiabučių namų, kurių plotas nuo 1001 iki 2000 kv. m, – 0,0983 Eur/kv. m;
3. daugiabučių namų, kurių plotas nuo 2001 iki 3000 kv. m, – 0,0936 Eur/kv. m;
4. daugiabučių namų, kurių plotas 3001 kv. m ir didesnis, – 0,0843 Eur/kv. m.
Geriamojo vandens tiekimas ir nuotekų tvarkymas:
1. Daugiabučių namų vartotojams, perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo
paslaugas bute:
Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo – 3,45 Eur/m3 (su PVM), iš jų: geriamojo vandens tiekimas – 1,37 Eur/m3 (su PVM), nuotekų tvarkymas – 2,08 Eur/m3 (su PVM).
Geriamojo vandens apskaitos prietaisų įsigijimo, įrengimo ir eksploatavimo užmokesčio bazinė kaina – 1,68 Eur (su PVM) butui per mėnesį.
2. Daugiabučių namų vartotojams, perkantiems paslaugas daugiabučių gyvenamųjų namų įvade:
Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo – 3,36 Eur/m3 (su PVM), iš jų: geriamojo vandens tiekimas –1,33 Eur/m3 (su PVM), nuotekų tvarkymas – 2,03 Eur/m3 (su PVM).
Geriamojo vandens apskaitos prietaisų įsigijimo, įrengimo ir eksploatavimo užmokesčio bazinė kaina – 8,63 Eur (su PVM) namui per mėnesį.
3. Individualių namų vartotojams, perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas individualių gyvenamųjų namų ar kitų patalpų skirtų asmeninėms, šeimos ar namų reikmėms, įvaduose:
Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo – 3,37 Eur/m3 (su PVM), iš jų: geriamojo vandens tiekimas – 1,33 Eur/m3 (su PVM), nuotekų tvarkymas – 2,04 Eur/m3 (su PVM).
Geriamojo vandens apskaitos prietaisų įsigijimo, įrengimo ir eksploatavimo užmokesčio bazinė kaina, kai įrengtas atsiskaitomasis prietaisas – 1,26 Eur (su PVM) apskaitos prietaisui per mėnesį.
Nuotekų transportavimo asenizacijos transporto priemonėmis paslaugos kaina – 83,97 Eur/m3 (su PVM).
Vadovaujantis 2023 m. birželio 7 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo 5 straipsnio įgyvendinimo“ Nr. 440 patvirtintu Geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo viešosios sutarties standartinių sąlygų aprašo 41 punktu, UAB „Kėdainių vandenys“ vartotojams ir abonentams, kuriems dėl techninių ar kitų priežasčių nėra galimybės įrengti atsiskaitomųjų geriamojo vandens apskaitos prietaisų, vidutinis suvartojamo geriamojo vandens kiekis (norma):
gyventojams – 2,22 m³ vienam gyventojui per mėnesį;
įmonėms – 4,44 m³ per mėnesį.
Gamtinės dujos gyventojams, suvartojantiems iki 300 m3 per kalendorinius metus – 0,56 Eur/mėn. (su PVM) mėnesio mokestis. Kaina už gamtines dujas – 1,29 Eur/m3 (su PVM).
Suvartojantiems nuo 301 m3 iki 20 000 m3 per kalendorinius metus – 3,99 Eur/mėn. (su PVM) mėnesio mokestis. Kaina už gamtines dujas – 0,83 Eur/m3 (su PVM).
Suvartojantiems daugiau kaip 20 000 m3 per kalendorinius metus – 3,99 Eur/mėn. (su PVM) mėnesio mokestis. Kaina už gamtines dujas – 0,79 Eur/m3 (su PVM).
Už šilumos energiją ir karštą vandenį, gaunamą iš AB „Panevėžio energija“ priklausančių katilinių, atsiskaitoma pagal gautas sąskaitas:
1. Šilumos energijos vienos kWh kaina – 6,54 ct (be PVM). Gyventojams galutinė šilumos kaina daugiabučių namų vartotojams (gyventojams) be pridėtinės vertės mokesčio (9 proc. PVM), nes PVM kompensuojamas valstybės biudžeto lėšomis.
2. Karšto vandens kaina, kai karštas vanduo tiekiamas iš individualių šilumokaičių – 6,38 Eur/m3 (be PVM). Gyventojams galutinė karšto vandens kaina be pridėtinės vertės mokesčio (9 proc. PVM), nes PVM kompensuojamas valstybės biudžeto lėšomis.
3. Atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų priežiūros mokestis – 0,97 Eur (su 21 proc. PVM) butui per mėnesį.

Elektros energija:
1. Atsiskaitantiems vienos laiko zonos tarifu:
Standartinis planas
Mėnesio mokestis – nėra. Gyventojams – 0,219 Eur/kWh (su PVM).
Namai planas
Mėnesio mokestis – 3 Eur/mėn. Gyventojams – 0,203 Eur/kWh (su PVM).
Namai plius planas
Mėnesio mokestis – 6 Eur/mėn. Gyventojams – 0,200 Eur/kWh (su PVM).
2. Atsiskaitantiems dviejų laiko zonų tarifais:
Standartinis planas
Mėnesio mokestis – nėra. Dieninis – 0,250 Eur/kWh (su PVM), naktinis, šeštadienio ir sekmadienio – 0,152 Eur/kWh (su PVM).
Namai planas
Mėnesio mokestis – 3 Eur/mėn. Dieninis – 0,232 Eur/kWh (su PVM), naktinis, šeštadienio ir sekmadienio – 0,143 Eur/kWh (su PVM).
Namai plius planas
Mėnesio mokestis – 6 Eur/mėn. Dieninis – 0,227 Eur/kWh (su PVM), naktinis, šeštadienio ir sekmadienio – 0,140 Eur/kWh (su PVM).

2024 m. sausio mėn. komunaliniai mokesčiai

Savivaldybės gyvenamųjų patalpų nuomos mokestis skaičiuojamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. balandžio 25 d. nutarimu Nr. 472 patvirtinta Savivaldybės būsto, socialinio būsto nuomos mokesčių ir būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijos dydžio apskaičiavimo metodika.
Daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų nuolatinės techninės priežiūros (eksploatavimo) išlaidos – pagal namo administratoriaus pateiktas sąskaitas.
Daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų administravimo tarifai (be PVM):
1. daugiabučių namų, kurių plotas iki 1000 kv. m, – 0,1030 Eur/kv. m;
2. daugiabučių namų, kurių plotas nuo 1001 iki 2000 kv. m, – 0,0983 Eur/kv. m;
3. daugiabučių namų, kurių plotas nuo 2001 iki 3000 kv. m, – 0,0936 Eur/kv. m;
4. daugiabučių namų, kurių plotas 3001 kv. m ir didesnis, – 0,0843 Eur/kv. m.
Geriamojo vandens tiekimas ir nuotekų tvarkymas:
1. Daugiabučių namų vartotojams, perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas bute:
Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo – 3,45 Eur/m3 (su PVM), iš jų: geriamojo vandens tiekimas – 1,37 Eur/m3 (su PVM), nuotekų tvarkymas – 2,08 Eur/m3 (su PVM).
Geriamojo vandens apskaitos prietaisų įsigijimo, įrengimo ir eksploatavimo užmokesčio bazinė kaina – 1,68 Eur (su PVM) butui per mėnesį.
2.Daugiabučių namų vartotojams, perkantiems paslaugas daugiabučių gyvenamųjų namų įvade:
Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo – 3,36 Eur/m3 (su PVM), iš jų: geriamojo vandens tiekimas –1,33 Eur/m3 (su PVM), nuotekų tvarkymas – 2,03 Eur/m3 (su PVM).
Geriamojo vandens apskaitos prietaisų įsigijimo, įrengimo ir eksploatavimo užmokesčio bazinė kaina – 8,63 Eur (su PVM) namui per mėnesį.
3. Individualių namų vartotojams, perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas individualių gyvenamųjų namų ar kitų patalpų skirtų asmeninėms, šeimos ar namų reikmėms, įvaduose:
Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo – 3,37 Eur/m3 (su PVM), iš jų: geriamojo vandens tiekimas – 1,33 Eur/m3 (su PVM), nuotekų tvarkymas – 2,04 Eur/m3 (su PVM).
Geriamojo vandens apskaitos prietaisų įsigijimo, įrengimo ir eksploatavimo užmokesčio bazinė kaina, kai įrengtas atsiskaitomasis prietaisas – 1,26 Eur (su PVM) apskaitos prietaisui per mėnesį.
Nuotekų transportavimo asenizacijos transporto priemonėmis paslaugos kaina – 83,97 Eur/m3 (su PVM).
Vadovaujantis 2015 m. rugsėjo 10 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 989 patvirtintu Atsiskaitymo už patiektą geriamąjį vandenį ir suteiktas nuotekų tvarkymo paslaugas tvarkos aprašo 4 punktu, UAB „Kėdainių vandenys“ vartotojams ir abonentams, kuriems dėl techninių ar kitų priežasčių nėra galimybės įrengti atsiskaitomųjų geriamojo vandens apskaitos prietaisų, nuo 2023 m. vasario 1 d. nustatytas vidutinis suvartojamo geriamojo vandens kiekį (norma):
gyventojams – 2,14 m³ vienam gyventojui per mėnesį;
įmonėms – 4,28 m³ per mėnesį.
Gamtinės dujos gyventojams, suvartojantiems iki 300 m3 per kalendorinius metus – 0,56 Eur/mėn. (su PVM) mėnesio mokestis. Kaina už gamtines dujas – 1,29 Eur/m3 (su PVM).
Suvartojantiems nuo 301 m3 iki 20 000 m3 per kalendorinius metus – 3,99 Eur/mėn. (su PVM) mėnesio mokestis. Kaina už gamtines dujas – 0,83 Eur/m3 (su PVM).
Suvartojantiems daugiau kaip 20 000 m3 per kalendorinius metus – 3,99 Eur/mėn. (su PVM) mėnesio mokestis. Kaina už gamtines dujas – 0,79 Eur/m3 (su PVM).
Už šilumos energiją ir karštą vandenį, gaunamą iš AB „Panevėžio energija“ priklausančių katilinių, atsiskaitoma pagal gautas sąskaitas:
1. Šilumos energijos vienos kWh kaina – 6,96 ct (be PVM). Gyventojams galutinė šilumos kaina daugiabučių namų vartotojams (gyventojams) be pridėtinės vertės mokesčio (9 proc. PVM), nes PVM kompensuojamas valstybės biudžeto lėšomis.
2. Karšto vandens kaina, kai karštas vanduo tiekiamas iš individualių šilumokaičių – 6,70 Eur/m3 (be PVM). Gyventojams galutinė karšto vandens kaina be pridėtinės vertės mokesčio (9 proc. PVM), nes PVM kompensuojamas valstybės biudžeto lėšomis.
3. Atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų priežiūros mokestis – 0,97 Eur (su 21 proc. PVM) butui per mėnesį.

Elektros energija:
1. Atsiskaitantiems vienos laiko zonos tarifu:
Standartinis planas
Mėnesio mokestis – nėra. Gyventojams – 0,219 Eur/kWh (su PVM).
Namai planas
Mėnesio mokestis – 3 Eur/mėn. Gyventojams – 0,203 Eur/kWh (su PVM).
Namai plius planas
Mėnesio mokestis – 6 Eur/mėn. Gyventojams – 0,200 Eur/kWh (su PVM).
2. Atsiskaitantiems dviejų laiko zonų tarifais:
Standartinis planas
Mėnesio mokestis – nėra. Dieninis – 0,250 Eur/kWh (su PVM), naktinis, šeštadienio ir sekmadienio – 0,152 Eur/kWh (su PVM).
Namai planas
Mėnesio mokestis – 3 Eur/mėn. Dieninis – 0,232 Eur/kWh (su PVM), naktinis, šeštadienio ir sekmadienio – 0,143 Eur/kWh (su PVM).
Namai plius planas
Mėnesio mokestis – 6 Eur/mėn. Dieninis – 0,227 Eur/kWh (su PVM), naktinis, šeštadienio ir sekmadienio – 0,140 Eur/kWh (su PVM).

2023 m. lapkričio mėn. komunaliniai mokesčiai

Savivaldybės gyvenamųjų patalpų nuomos mokestis skaičiuojamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. balandžio 25 d. nutarimu Nr. 472 patvirtinta Savivaldybės būsto, socialinio būsto nuomos mokesčių ir būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijos dydžio apskaičiavimo metodika.
Daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų nuolatinės techninės priežiūros (eksploatavimo) išlaidos – pagal namo administratoriaus pateiktas sąskaitas.
Daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų administravimo tarifai (be PVM):
1. daugiabučių namų, kurių plotas iki 1000 kv. m, – 0,1030 Eur/kv. m;
2. daugiabučių namų, kurių plotas nuo 1001 iki 2000 kv. m, – 0,0983 Eur/kv. m;
3. daugiabučių namų, kurių plotas nuo 2001 iki 3000 kv. m, – 0,0936 Eur/kv. m;
4. daugiabučių namų, kurių plotas 3001 kv. m ir didesnis, – 0,0843 Eur/kv. m.
Geriamojo vandens tiekimas ir nuotekų tvarkymas:
1. Daugiabučių namų vartotojams, perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo
paslaugas bute:
Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo – 3,45 Eur/m3 (su PVM), iš jų: geriamojo vandens tiekimas – 1,37 Eur/m3 (su PVM), nuotekų tvarkymas – 2,08 Eur/m3 (su PVM).
Geriamojo vandens apskaitos prietaisų įsigijimo, įrengimo ir eksploatavimo užmokesčio bazinė kaina – 1,68 Eur (su PVM) butui per mėnesį.
2. Daugiabučių namų vartotojams, perkantiems paslaugas daugiabučių gyvenamųjų namų įvade:
Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo – 3,36 Eur/m3 (su PVM), iš jų: geriamojo vandens tiekimas –1,33 Eur/m3 (su PVM), nuotekų tvarkymas – 2,03 Eur/m3 (su PVM).
Geriamojo vandens apskaitos prietaisų įsigijimo, įrengimo ir eksploatavimo užmokesčio bazinė kaina – 8,63 Eur (su PVM) namui per mėnesį.
3. Individualių namų vartotojams, perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas individualių gyvenamųjų namų ar kitų patalpų skirtų asmeninėms, šeimos ar namų reikmėms, įvaduose:
Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo – 3,37 Eur/m3 (su PVM), iš jų: geriamojo vandens tiekimas – 1,33 Eur/m3 (su PVM), nuotekų tvarkymas – 2,04 Eur/m3 (su PVM).
Geriamojo vandens apskaitos prietaisų įsigijimo, įrengimo ir eksploatavimo užmokesčio bazinė kaina, kai įrengtas atsiskaitomasis prietaisas – 1,26 Eur (su PVM) apskaitos prietaisui per mėnesį.
Nuotekų transportavimo asenizacijos transporto priemonėmis paslaugos kaina – 83,97 Eur/m3 (su PVM).
Vadovaujantis 2015 m. rugsėjo 10 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 989 patvirtintu Atsiskaitymo už patiektą geriamąjį vandenį ir suteiktas nuotekų tvarkymo paslaugas tvarkos aprašo 4 punktu, UAB „Kėdainių vandenys“ vartotojams ir abonentams, kuriems dėl techninių ar kitų priežasčių nėra galimybės įrengti atsiskaitomųjų geriamojo vandens apskaitos prietaisų, nuo 2023 m. vasario 1 d. nustatytas vidutinis suvartojamo geriamojo vandens kiekį (norma):
gyventojams – 2,14 m³ vienam gyventojui per mėnesį;
įmonėms – 4,28 m³ per mėnesį.
Gamtinės dujos gyventojams, suvartojantiems iki 300 m3 per kalendorinius metus – 0,56 Eur/mėn. (su PVM) mėnesio mokestis. Kaina iki valstybės kompensacijos – 1,99 Eur/m3 (su PVM). Kaina po valstybės kompensacijos – 1,36 Eur/m3 (su PVM).
Suvartojantiems nuo 301 m3 iki 20 000 m3 per kalendorinius metus – 3,99 Eur/mėn. (su PVM) mėnesio mokestis. Kaina iki valstybės kompensacijos – 1,50 Eur/m3 (su PVM). Kaina po valstybės kompensacijos – 0,87 Eur/m3 (su PVM).
Suvartojantiems daugiau kaip 20 000 m3 per kalendorinius metus – 3,99 Eur/mėn. (su PVM) mėnesio mokestis. Kaina iki valstybės kompensacijos – 1,46 Eur/m3 (su PVM). Kaina po valstybės kompensacijos – 0,83 Eur/m3 (su PVM).
Už šilumos energiją ir karštą vandenį, gaunamą iš AB „Panevėžio energija“ priklausančių katilinių, atsiskaitoma pagal gautas sąskaitas:
1. Šilumos energijos vienos kWh kaina – 7,27 ct (be PVM). Gyventojams galutinė šilumos kaina daugiabučių namų vartotojams (gyventojams) be pridėtinės vertės mokesčio (9 proc. PVM), nes PVM kompensuojamas valstybės biudžeto lėšomis.
2. Karšto vandens kaina, kai karštas vanduo tiekiamas iš individualių šilumokaičių – 6,86 Eur/m3 (be PVM). Gyventojams galutinė karšto vandens kaina be pridėtinės vertės mokesčio (9 proc. PVM), nes PVM kompensuojamas valstybės biudžeto lėšomis.
3. Atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų priežiūros mokestis – 0,97 Eur (su 21 proc. PVM) butui per mėnesį.

Elektros energija:
1. Atsiskaitantiems vienos laiko zonos tarifu:
Standartinis planas
Mėnesio mokestis – nėra. Gyventojams – 0,227 Eur/kWh (su PVM).
Namai planas
Mėnesio mokestis – 3 Eur/mėn. Gyventojams – 0,211 Eur/kWh (su PVM).
Namai plius planas
Mėnesio mokestis – 6 Eur/mėn. Gyventojams – 0,208 Eur/kWh (su PVM).
2. Atsiskaitantiems dviejų laiko zonų tarifais:
Standartinis planas
Mėnesio mokestis – nėra. Dieninis – 0,261 Eur/kWh (su PVM), naktinis, šeštadienio ir sekmadienio – 0,158 Eur/kWh (su PVM).
Namai planas
Mėnesio mokestis – 3 Eur/mėn. Dieninis – 0,243 Eur/kWh (su PVM), naktinis, šeštadienio ir sekmadienio – 0,149 Eur/kWh (su PVM).
Namai plius planas
Mėnesio mokestis – 6 Eur/mėn. Dieninis – 0,238 Eur/kWh (su PVM), naktinis, šeštadienio ir sekmadienio – 0,146 Eur/kWh (su PVM).

dėl šalto vandens – 8 347 55 868
dėl šiluminės energijos tiekimo ir karšto vandens – 8 347 52 430
dėl gamtinių dujų ir elektros energijos – bendruoju informacijos telefonu 1802
dėl kitų mokesčių kreiptis į UAB „Kėdainių butai“ buhalteriją – 8 347 61 635

2023 m. spalio mėn. komunaliniai mokesčiai

Savivaldybės gyvenamųjų patalpų nuomos mokestis skaičiuojamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. balandžio 25 d. nutarimu Nr. 472 patvirtinta Savivaldybės būsto, socialinio būsto nuomos mokesčių ir būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijos dydžio apskaičiavimo metodika.
Daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų nuolatinės techninės priežiūros (eksploatavimo) išlaidos – pagal namo administratoriaus pateiktas sąskaitas.
Daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų administravimo tarifai (be PVM):
1. daugiabučių namų, kurių plotas iki 1000 kv. m, – 0,1030 Eur/kv. m;
2. daugiabučių namų, kurių plotas nuo 1001 iki 2000 kv. m, – 0,0983 Eur/kv. m;
3. daugiabučių namų, kurių plotas nuo 2001 iki 3000 kv. m, – 0,0936 Eur/kv. m;
4. daugiabučių namų, kurių plotas 3001 kv. m ir didesnis, – 0,0843 Eur/kv. m.
Geriamojo vandens tiekimas ir nuotekų tvarkymas:
1. Daugiabučių namų vartotojams, perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo
paslaugas bute:
Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo – 3,45 Eur/m3 (su PVM), iš jų: geriamojo vandens tiekimas – 1,37 Eur/m3 (su PVM), nuotekų tvarkymas – 2,08 Eur/m3 (su PVM).
Geriamojo vandens apskaitos prietaisų įsigijimo, įrengimo ir eksploatavimo užmokesčio bazinė kaina – 1,68 Eur (su PVM) butui per mėnesį.
2. Daugiabučių namų vartotojams, perkantiems paslaugas daugiabučių gyvenamųjų namų įvade:
Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo – 3,36 Eur/m3 (su PVM), iš jų: geriamojo vandens tiekimas –1,33 Eur/m3 (su PVM), nuotekų tvarkymas – 2,03 Eur/m3 (su PVM).
Geriamojo vandens apskaitos prietaisų įsigijimo, įrengimo ir eksploatavimo užmokesčio bazinė kaina – 8,63 Eur (su PVM) namui per mėnesį.
3. Individualių namų vartotojams, perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas individualių gyvenamųjų namų ar kitų patalpų skirtų asmeninėms, šeimos ar namų reikmėms, įvaduose:
Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo – 3,37 Eur/m3 (su PVM), iš jų: geriamojo vandens tiekimas – 1,33 Eur/m3 (su PVM), nuotekų tvarkymas – 2,04 Eur/m3 (su PVM).
Geriamojo vandens apskaitos prietaisų įsigijimo, įrengimo ir eksploatavimo užmokesčio bazinė kaina, kai įrengtas atsiskaitomasis prietaisas – 1,26 Eur (su PVM) apskaitos prietaisui per mėnesį.
Nuotekų transportavimo asenizacijos transporto priemonėmis paslaugos kaina – 83,97 Eur/m3 (su PVM).
Vadovaujantis 2015 m. rugsėjo 10 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 989 patvirtintu Atsiskaitymo už patiektą geriamąjį vandenį ir suteiktas nuotekų tvarkymo paslaugas tvarkos aprašo 4 punktu, UAB „Kėdainių vandenys“ vartotojams ir abonentams, kuriems dėl techninių ar kitų priežasčių nėra galimybės įrengti atsiskaitomųjų geriamojo vandens apskaitos prietaisų, nuo 2023 m. vasario 1 d. nustatytas vidutinis suvartojamo geriamojo vandens kiekį (norma):
gyventojams – 2,14 m³ vienam gyventojui per mėnesį;
įmonėms – 4,28 m³ per mėnesį.
Gamtinės dujos gyventojams, suvartojantiems iki 300 m3 per kalendorinius metus – 0,56 Eur/mėn. (su PVM) mėnesio mokestis. Kaina iki valstybės kompensacijos – 1,99 Eur/m3 (su PVM). Kaina po valstybės kompensacijos – 1,36 Eur/m3 (su PVM).
Suvartojantiems nuo 301 m3 iki 20 000 m3 per kalendorinius metus – 3,99 Eur/mėn. (su PVM) mėnesio mokestis. Kaina iki valstybės kompensacijos – 1,50 Eur/m3 (su PVM). Kaina po valstybės kompensacijos – 0,87 Eur/m3 (su PVM).
Suvartojantiems daugiau kaip 20 000 m3 per kalendorinius metus – 3,99 Eur/mėn. (su PVM) mėnesio mokestis. Kaina iki valstybės kompensacijos – 1,46 Eur/m3 (su PVM). Kaina po valstybės kompensacijos – 0,83 Eur/m3 (su PVM).
Už šilumos energiją ir karštą vandenį, gaunamą iš AB „Panevėžio energija“ priklausančių katilinių, atsiskaitoma pagal gautas sąskaitas:
1. Šilumos energijos vienos kWh kaina – 6,96 ct (be PVM). Gyventojams galutinė karšto vandens kaina daugiabučių namų vartotojams (gyventojams) be pridėtinės vertės mokesčio (9 proc. PVM), nes PVM kompensuojamas valstybės biudžeto lėšomis.
2. Karšto vandens kaina, kai karštas vanduo tiekiamas iš individualių šilumokaičių – 6,70 Eur/m3 (be PVM). Gyventojams galutinė šilumos kaina be pridėtinės vertės mokesčio (9 proc. PVM), nes PVM kompensuojamas valstybės biudžeto lėšomis.
3. Atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų priežiūros mokestis – 0,97 Eur (su 21 proc. PVM) butui per mėnesį.

Elektros energija:
1. Atsiskaitantiems vienos laiko zonos tarifu:
Standartinis planas
Mėnesio mokestis – nėra. Gyventojams – 0,227 Eur/kWh (su PVM).
Namai planas
Mėnesio mokestis – 3 Eur/mėn. Gyventojams – 0,211 Eur/kWh (su PVM).
Namai plius planas
Mėnesio mokestis – 6 Eur/mėn. Gyventojams – 0,208 Eur/kWh (su PVM).
2. Atsiskaitantiems dviejų laiko zonų tarifais:
Standartinis planas
Mėnesio mokestis – nėra. Dieninis – 0,261 Eur/kWh (su PVM), naktinis, šeštadienio ir sekmadienio – 0,158 Eur/kWh (su PVM).
Namai planas
Mėnesio mokestis – 3 Eur/mėn. Dieninis – 0,243 Eur/kWh (su PVM), naktinis, šeštadienio ir sekmadienio – 0,149 Eur/kWh (su PVM).
Namai plius planas
Mėnesio mokestis – 6 Eur/mėn. Dieninis – 0,238 Eur/kWh (su PVM), naktinis, šeštadienio ir sekmadienio – 0,146 Eur/kWh (su PVM).


2023 m. rugsėjo mėn. komunaliniai mokesčiai

Savivaldybės gyvenamųjų patalpų nuomos mokestis skaičiuojamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. balandžio 25 d. nutarimu Nr. 472 patvirtinta Savivaldybės būsto, socialinio būsto nuomos mokesčių ir būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijos dydžio apskaičiavimo metodika.
Daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų nuolatinės techninės priežiūros (eksploatavimo) išlaidos – pagal namo administratoriaus pateiktas sąskaitas.
Daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų administravimo tarifai:
1. daugiabučių namų, kurių plotas iki 1000 kv. m, – 0,1030 Eur/kv. m;
2. daugiabučių namų, kurių plotas nuo 1001 iki 2000 kv. m, – 0,0983 Eur/kv. m;
3. daugiabučių namų, kurių plotas nuo 2001 iki 3000 kv. m, – 0,0936 Eur/kv. m;
4. daugiabučių namų, kurių plotas 3001 kv. m ir didesnis, – 0,0843 Eur/kv. m.

Geriamojo vandens tiekimas ir nuotekų tvarkymas:
1. Daugiabučių namų vartotojams, perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo
paslaugas bute:
Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo – 3,45 Eur/m3 (su PVM), iš jų: geriamojo vandens tiekimas – 1,37 Eur/m3 (su PVM), nuotekų tvarkymas – 2,08 Eur/m3 (su PVM).
Geriamojo vandens apskaitos prietaisų įsigijimo, įrengimo ir eksploatavimo užmokesčio bazinė kaina – 1,68 Eur (su PVM) butui per mėnesį.
2. Daugiabučių namų vartotojams, perkantiems paslaugas daugiabučių gyvenamųjų namų įvade:
Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo – 3,36 Eur/m3 (su PVM), iš jų: geriamojo vandens tiekimas –1,33 Eur/m3 (su PVM), nuotekų tvarkymas – 2,03 Eur/m3 (su PVM).
Geriamojo vandens apskaitos prietaisų įsigijimo, įrengimo ir eksploatavimo užmokesčio bazinė kaina – 8,63 Eur (su PVM) namui per mėnesį.
3. Individualių namų vartotojams, perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas individualių gyvenamųjų namų ar kitų patalpų skirtų asmeninėms, šeimos ar namų reikmėms, įvaduose:
Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo – 3,37 Eur/m3 (su PVM), iš jų: geriamojo vandens tiekimas – 1,33 Eur/m3 (su PVM), nuotekų tvarkymas – 2,04 Eur/m3 (su PVM).
Geriamojo vandens apskaitos prietaisų įsigijimo, įrengimo ir eksploatavimo užmokesčio bazinė kaina, kai įrengtas atsiskaitomasis prietaisas – 1,26 Eur (su PVM) apskaitos prietaisui per mėnesį.
Nuotekų transportavimo asenizacijos transporto priemonėmis paslaugos kaina – 83,97 Eur/m3 (su PVM).
Vadovaujantis 2015 m. rugsėjo 10 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 989 patvirtintu Atsiskaitymo už patiektą geriamąjį vandenį ir suteiktas nuotekų tvarkymo paslaugas tvarkos aprašo 4 punktu, UAB „Kėdainių vandenys“ vartotojams ir abonentams, kuriems dėl techninių ar kitų priežasčių nėra galimybės įrengti atsiskaitomųjų geriamojo vandens apskaitos prietaisų, nuo 2023 m. vasario 1 d. nustatytas vidutinis suvartojamo geriamojo vandens kiekį (norma):
gyventojams – 2,14 m³ vienam gyventojui per mėnesį;
įmonėms – 4,28 m³ per mėnesį.
Gamtinės dujos gyventojams, suvartojantiems iki 300 m3 per kalendorinius metus – 0,56 Eur/mėn. (su PVM) mėnesio mokestis. Kaina iki valstybės kompensacijos – 1,99 Eur/m3 (su PVM). Kaina po valstybės kompensacijos – 1,36 Eur/m3 (su PVM).
Suvartojantiems nuo 301 m3 iki 20 000 m3 per kalendorinius metus – 3,99 Eur/mėn. (su PVM) mėnesio mokestis. Kaina iki valstybės kompensacijos – 1,50 Eur/m3 (su PVM). Kaina po valstybės kompensacijos – 0,87 Eur/m3 (su PVM).
Suvartojantiems daugiau kaip 20 000 m3 per kalendorinius metus – 3,99 Eur/mėn. (su PVM) mėnesio mokestis. Kaina iki valstybės kompensacijos – 1,46 Eur/m3 (su PVM). Kaina po valstybės kompensacijos – 0,83 Eur/m3 (su PVM).
Už šilumos energiją ir karštą vandenį, gaunamą iš AB „Panevėžio energija“ priklausančių katilinių, atsiskaitoma pagal gautas sąskaitas:
1. Šilumos energijos vienos kWh kaina – 7,63 ct (su 9 proc. PVM).
2. Karšto vandens kaina, kai karštas vanduo tiekiamas iš individualių šilumokaičių – 7,32 Eur/m3 (su 9 proc. PVM).
3. Atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų priežiūros mokestis – 0,97 Eur (su 21 proc. PVM) butui per mėnesį.

Elektros energija:
1. Atsiskaitantiems vienos laiko zonos tarifu:
Standartinis planas
Mėnesio mokestis – nėra. Gyventojams – 0,227 Eur/kWh (su PVM).
Namai planas
Mėnesio mokestis – 3 Eur/mėn. Gyventojams – 0,211 Eur/kWh (su PVM).
Namai plius planas
Mėnesio mokestis – 6 Eur/mėn. Gyventojams – 0,208 Eur/kWh (su PVM).
2. Atsiskaitantiems dviejų laiko zonų tarifais:
Standartinis planas
Mėnesio mokestis – nėra. Dieninis – 0,261 Eur/kWh (su PVM), naktinis, šeštadienio ir sekmadienio – 0,158 Eur/kWh (su PVM).
Namai planas
Mėnesio mokestis – 3 Eur/mėn. Dieninis – 0,243 Eur/kWh (su PVM), naktinis, šeštadienio ir sekmadienio – 0,149 Eur/kWh (su PVM).
Namai plius planas
Mėnesio mokestis – 6 Eur/mėn. Dieninis – 0,238 Eur/kWh (su PVM), naktinis, šeštadienio ir sekmadienio – 0,146 Eur/kWh (su PVM).

2023 m. rugpjūčio mėn. komunaliniai mokesčiai

Savivaldybės gyvenamųjų patalpų nuomos mokestis skaičiuojamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. balandžio 25 d. nutarimu Nr. 472 patvirtinta Savivaldybės būsto, socialinio būsto nuomos mokesčių ir būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijos dydžio apskaičiavimo metodika.
Daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų nuolatinės techninės priežiūros (eksploatavimo) išlaidos – pagal namo administratoriaus pateiktas sąskaitas.
Daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų administravimo tarifai:
1. daugiabučių namų, kurių plotas iki 1000 kv. m, – 0,1030 Eur/kv. m;
2. daugiabučių namų, kurių plotas nuo 1001 iki 2000 kv. m, – 0,0983 Eur/kv. m;
3. daugiabučių namų, kurių plotas nuo 2001 iki 3000 kv. m, – 0,0936 Eur/kv. m;
4. daugiabučių namų, kurių plotas 3001 kv. m ir didesnis, – 0,0843 Eur/kv. m.

Geriamojo vandens tiekimas ir nuotekų tvarkymas:

1. Daugiabučių namų vartotojams, perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas bute:
Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo – 3,45 Eur/m3 (su PVM), iš jų: geriamojo vandens tiekimas – 1,37 Eur/m3 (su PVM), nuotekų tvarkymas – 2,08 Eur/m3 (su PVM).
Geriamojo vandens apskaitos prietaisų įsigijimo, įrengimo ir eksploatavimo užmokesčio bazinė kaina – 1,68 Eur (su PVM) butui per mėnesį.
2. Daugiabučių namų vartotojams, perkantiems paslaugas daugiabučių gyvenamųjų namų įvade:
Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo – 3,36 Eur/m3 (su PVM), iš jų: geriamojo vandens tiekimas –1,33 Eur/m3 (su PVM), nuotekų tvarkymas – 2,03 Eur/m3 (su PVM).
Geriamojo vandens apskaitos prietaisų įsigijimo, įrengimo ir eksploatavimo užmokesčio bazinė kaina – 8,63 Eur (su PVM) namui per mėnesį.
3. Individualių namų vartotojams, perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas individualių gyvenamųjų namų ar kitų patalpų skirtų asmeninėms, šeimos ar namų reikmėms, įvaduose:
Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo – 3,37 Eur/m3 (su PVM), iš jų: geriamojo vandens tiekimas – 1,33 Eur/m3 (su PVM), nuotekų tvarkymas – 2,04 Eur/m3 (su PVM).
Geriamojo vandens apskaitos prietaisų įsigijimo, įrengimo ir eksploatavimo užmokesčio bazinė kaina, kai įrengtas atsiskaitomasis prietaisas – 1,26 Eur (su PVM) apskaitos prietaisui per mėnesį.
Nuotekų transportavimo asenizacijos transporto priemonėmis paslaugos kaina – 83,97 Eur/m3 (su PVM).
Vadovaujantis 2015 m. rugsėjo 10 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 989 patvirtintu Atsiskaitymo už patiektą geriamąjį vandenį ir suteiktas nuotekų tvarkymo paslaugas tvarkos aprašo 4 punktu, UAB „Kėdainių vandenys“ vartotojams ir abonentams, kuriems dėl techninių ar kitų priežasčių nėra galimybės įrengti atsiskaitomųjų geriamojo vandens apskaitos prietaisų, nuo 2023 m. vasario 1 d. nustatytas vidutinis suvartojamo geriamojo vandens kiekį (norma):
gyventojams – 2,14 m³ vienam gyventojui per mėnesį;
įmonėms – 4,28 m³ per mėnesį.

Gamtinės dujos gyventojams, suvartojantiems iki 300 m3 per kalendorinius metus – 0,56 Eur/mėn. (su PVM) mėnesio mokestis. Kaina iki valstybės kompensacijos – 1,99 Eur/m3 (su PVM). Kaina po valstybės kompensacijos – 1,36 Eur/m3 (su PVM).
Suvartojantiems nuo 301 m3 iki 20 000 m3 per kalendorinius metus – 3,99 Eur/mėn. (su PVM) mėnesio mokestis. Kaina iki valstybės kompensacijos – 1,50 Eur/m3 (su PVM). Kaina po valstybės kompensacijos – 0,87 Eur/m3 (su PVM).
Suvartojantiems daugiau kaip 20 000 m3 per kalendorinius metus – 3,99 Eur/mėn. (su PVM) mėnesio mokestis. Kaina iki valstybės kompensacijos – 1,46 Eur/m3 (su PVM). Kaina po valstybės kompensacijos – 0,83 Eur/m3 (su PVM).

Už šilumos energiją ir karštą vandenį, gaunamą iš AB „Panevėžio energija“ priklausančių katilinių, atsiskaitoma pagal gautas sąskaitas:
1. Šilumos energijos vienos kWh kaina – 7,46 ct (su 9 proc. PVM).
2. Karšto vandens kaina, kai karštas vanduo tiekiamas iš individualių šilumokaičių – 7,24 Eur/m3 (su 9 proc. PVM).
3. Atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų priežiūros mokestis – 0,97 Eur (su 21 proc. PVM) butui per mėnesį.

Elektros energija:
1. Atsiskaitantiems vienos laiko zonos tarifu:
Standartinis planas
Mėnesio mokestis – nėra. Gyventojams – 0,227 Eur/kWh (su PVM).
Namai planas
Mėnesio mokestis – 3 Eur/mėn. Gyventojams – 0,211 Eur/kWh (su PVM).
Namai plius planas
Mėnesio mokestis – 6 Eur/mėn. Gyventojams – 0,208 Eur/kWh (su PVM).
2. Atsiskaitantiems dviejų laiko zonų tarifais:
Standartinis planas
Mėnesio mokestis – nėra. Dieninis – 0,261 Eur/kWh (su PVM), naktinis, šeštadienio ir sekmadienio – 0,158 Eur/kWh (su PVM).
Namai planas
Mėnesio mokestis – 3 Eur/mėn. Dieninis – 0,243 Eur/kWh (su PVM), naktinis, šeštadienio ir sekmadienio – 0,149 Eur/kWh (su PVM).
Namai plius planas
Mėnesio mokestis – 6 Eur/mėn. Dieninis – 0,238 Eur/kWh (su PVM), naktinis, šeštadienio ir sekmadienio – 0,146 Eur/kWh (su PVM).


2023 m. liepos mėn. komunaliniai mokesčiai

Savivaldybės gyvenamųjų patalpų nuomos mokestis skaičiuojamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. balandžio 25 d. nutarimu Nr. 472 patvirtinta Savivaldybės būsto, socialinio būsto nuomos mokesčių ir būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijos dydžio apskaičiavimo metodika.
Daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų nuolatinės techninės priežiūros (eksploatavimo) išlaidos – pagal namo administratoriaus pateiktas sąskaitas.
Daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų administravimo tarifas – 0,067 Eur/m² b. n. pl.
Geriamojo vandens tiekimas ir nuotekų tvarkymas:
  1. Daugiabučių namų vartotojams, perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas bute:
Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo – 3,45 Eur/m3 (su PVM), iš jų: geriamojo vandens tiekimas – 1,37 Eur/m3 (su PVM), nuotekų tvarkymas – 2,08 Eur/m3 (su PVM).
Geriamojo vandens apskaitos prietaisų įsigijimo, įrengimo ir eksploatavimo užmokesčio bazinė kaina – 1,68 Eur (su PVM) butui per mėnesį.
  2. Daugiabučių namų vartotojams, perkantiems paslaugas daugiabučių gyvenamųjų namų įvade:
Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo – 3,36 Eur/m3 (su PVM), iš jų: geriamojo vandens tiekimas –1,33 Eur/m3 (su PVM), nuotekų tvarkymas – 2,03 Eur/m3 (su PVM).
Geriamojo vandens apskaitos prietaisų įsigijimo, įrengimo ir eksploatavimo užmokesčio bazinė kaina – 8,63 Eur (su PVM) namui per mėnesį.
  3. Individualių namų vartotojams, perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas individualių gyvenamųjų namų ar kitų patalpų skirtų asmeninėms, šeimos ar namų reikmėms, įvaduose:
Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo – 3,37 Eur/m3 (su PVM), iš jų: geriamojo vandens tiekimas – 1,33 Eur/m3 (su PVM), nuotekų tvarkymas – 2,04 Eur/m3 (su PVM).
Geriamojo vandens apskaitos prietaisų įsigijimo, įrengimo ir eksploatavimo užmokesčio bazinė kaina, kai įrengtas atsiskaitomasis prietaisas – 1,26 Eur (su PVM) apskaitos prietaisui per mėnesį.
  Nuotekų transportavimo asenizacijos transporto priemonėmis paslaugos kaina – 83,97 Eur/m3 (su PVM).
  Vadovaujantis 2015 m. rugsėjo 10 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 989 patvirtintu Atsiskaitymo už patiektą geriamąjį vandenį ir suteiktas nuotekų tvarkymo paslaugas tvarkos aprašo 4 punktu, UAB „Kėdainių vandenys“ vartotojams ir abonentams, kuriems dėl techninių ar kitų priežasčių nėra galimybės įrengti atsiskaitomųjų geriamojo vandens apskaitos prietaisų, nuo 2023 m. vasario 1 d. nustatytas vidutinis suvartojamo geriamojo vandens kiekį (norma):
  gyventojams – 2,14 m³ vienam gyventojui per mėnesį;
  įmonėms – 4,28 m³ per mėnesį.

Gamtinės dujos gyventojams, suvartojantiems iki 300 m3 per kalendorinius metus – 0,56 Eur/mėn. (su PVM) mėnesio mokestis. Kaina iki valstybės kompensacijos – 1,99 Eur/m3 (su PVM). Kaina po valstybės kompensacijos – 1,36 Eur/m3 (su PVM).
Suvartojantiems nuo 301 m3 iki 20 000 m3 per kalendorinius metus – 3,99 Eur/mėn. (su PVM) mėnesio mokestis. Kaina iki valstybės kompensacijos – 1,50 Eur/m3 (su PVM). Kaina po valstybės kompensacijos – 0,87 Eur/m3 (su PVM).
Suvartojantiems daugiau kaip 20 000 m3 per kalendorinius metus – 3,99 Eur/mėn. (su PVM) mėnesio mokestis. Kaina iki valstybės kompensacijos – 1,46 Eur/m3 (su PVM). Kaina po valstybės kompensacijos – 0,83 Eur/m3 (su PVM).

Už šilumos energiją ir karštą vandenį, gaunamą iš AB „Panevėžio energija“ priklausančių katilinių, atsiskaitoma pagal gautas sąskaitas:
1. Šilumos energijos vienos kWh kaina – 7,42 ct (su 9 proc. PVM).
2. Karšto vandens kaina, kai karštas vanduo tiekiamas iš individualių šilumokaičių – 7,22 Eur/m3 (su 9 proc. PVM).
3. Atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų priežiūros mokestis – 0,97 Eur (su 21 proc. PVM) butui per mėnesį.

Elektros energija:
  1. Atsiskaitantiems vienos laiko zonos tarifu:
Standartinis planas
Mėnesio mokestis – nėra. Gyventojams – 0,227 Eur/kWh (su PVM).
Namai planas
Mėnesio mokestis – 3 Eur/mėn. Gyventojams – 0,211 Eur/kWh (su PVM).
Namai plius planas
Mėnesio mokestis – 6 Eur/mėn. Gyventojams – 0,208 Eur/kWh (su PVM).
  2. Atsiskaitantiems dviejų laiko zonų tarifais:
Standartinis planas
Mėnesio mokestis – nėra. Dieninis – 0,261 Eur/kWh (su PVM), naktinis, šeštadienio ir sekmadienio – 0,158 Eur/kWh (su PVM).
Namai planas
Mėnesio mokestis – 3 Eur/mėn. Dieninis – 0,243 Eur/kWh (su PVM), naktinis, šeštadienio ir sekmadienio – 0,149 Eur/kWh (su PVM).
Namai plius planas
Mėnesio mokestis – 6 Eur/mėn. Dieninis – 0,238 Eur/kWh (su PVM), naktinis, šeštadienio ir sekmadienio – 0,146 Eur/kWh (su PVM).

2023 m. birželio mėn. komunaliniai mokesčiai

Savivaldybės gyvenamųjų patalpų nuomos mokestis skaičiuojamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. balandžio 25 d. nutarimu Nr. 472 patvirtinta Savivaldybės būsto, socialinio būsto nuomos mokesčių ir būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijos dydžio apskaičiavimo metodika.
Daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų nuolatinės techninės priežiūros (eksploatavimo) išlaidos – pagal namo administratoriaus pateiktas sąskaitas.
Daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų administravimo tarifas – 0,067 Eur/m² b. n. pl.
Geriamojo vandens tiekimas ir nuotekų tvarkymas:
1. Daugiabučių namų vartotojams, perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo
paslaugas bute:
Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo – 3,45 Eur/m3 (su PVM), iš jų: geriamojo vandens tiekimas – 1,37 Eur/m3 (su PVM), nuotekų tvarkymas – 2,08 Eur/m3 (su PVM).
Geriamojo vandens apskaitos prietaisų įsigijimo, įrengimo ir eksploatavimo užmokesčio bazinė kaina – 1,68 Eur (su PVM) butui per mėnesį.
2. Daugiabučių namų vartotojams, perkantiems paslaugas daugiabučių gyvenamųjų namų įvade:
Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo – 3,36 Eur/m3 (su PVM), iš jų: geriamojo vandens tiekimas –1,33 Eur/m3 (su PVM), nuotekų tvarkymas – 2,03 Eur/m3 (su PVM).
Geriamojo vandens apskaitos prietaisų įsigijimo, įrengimo ir eksploatavimo užmokesčio bazinė kaina – 8,63 Eur (su PVM) namui per mėnesį.
3. Individualių namų vartotojams, perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas individualių gyvenamųjų namų ar kitų patalpų skirtų asmeninėms, šeimos ar namų reikmėms, įvaduose:
Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo – 3,37 Eur/m3 (su PVM), iš jų: geriamojo vandens tiekimas – 1,33 Eur/m3 (su PVM), nuotekų tvarkymas – 2,04 Eur/m3 (su PVM).
Geriamojo vandens apskaitos prietaisų įsigijimo, įrengimo ir eksploatavimo užmokesčio bazinė kaina, kai įrengtas atsiskaitomasis prietaisas – 1,26 Eur (su PVM) apskaitos prietaisui per mėnesį.
Nuotekų transportavimo asenizacijos transporto priemonėmis paslaugos kaina – 83,97 Eur/m3 (su PVM).
Vadovaujantis 2015 m. rugsėjo 10 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 989 patvirtintu Atsiskaitymo už patiektą geriamąjį vandenį ir suteiktas nuotekų tvarkymo paslaugas tvarkos aprašo 4 punktu, UAB „Kėdainių vandenys“ vartotojams ir abonentams, kuriems dėl techninių ar kitų priežasčių nėra galimybės įrengti atsiskaitomųjų geriamojo vandens apskaitos prietaisų, nuo 2023 m. vasario 1 d. nustatytas vidutinis suvartojamo geriamojo vandens kiekį (norma):
gyventojams – 2,14 m³ vienam gyventojui per mėnesį;
įmonėms – 4,28 m³ per mėnesį.
Gamtinės dujos gyventojams, suvartojantiems iki 300 m3 per kalendorinius metus – 0,56 Eur/mėn. (su PVM) mėnesio mokestis. Kaina iki valstybės kompensacijos – 2,39 Eur/m3 (su PVM). Kaina po valstybės kompensacijos – 1,40 Eur/m3 (su PVM).
Suvartojantiems nuo 301 m3 iki 20 000 m3 per kalendorinius metus – 3,99 Eur/mėn. (su PVM) mėnesio mokestis. Kaina iki valstybės kompensacijos – 1,91 Eur/m3 (su PVM). Kaina po valstybės kompensacijos – 0,92 Eur/m3 (su PVM).
Suvartojantiems daugiau kaip 20 000 m3 per kalendorinius metus – 3,99 Eur/mėn. (su PVM) mėnesio mokestis. Kaina iki valstybės kompensacijos – 1,87 Eur/m3 (su PVM). Kaina po valstybės kompensacijos – 0,88 Eur/m3 (su PVM).
Už šilumos energiją ir karštą vandenį, gaunamą iš AB „Panevėžio energija“ priklausančių katilinių, atsiskaitoma pagal gautas sąskaitas:
1. Šilumos energijos vienos kWh kaina – 7,71 ct (su 9 proc. PVM).
2. Karšto vandens kaina, kai karštas vanduo tiekiamas iš individualių šilumokaičių – 7,37 Eur/m3 (su 9 proc. PVM).
3. Atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų priežiūros mokestis – 0,97 Eur (su 21 proc. PVM) butui per mėnesį.

Elektros energija:
1. Atsiskaitantiems vienos laiko zonos tarifu:
Standartinis planas
Mėnesio mokestis – nėra. Kaina iki valstybės kompensavimo* – 0,280 Eur/kWh (su PVM). Kaina po valstybės kompensavimo** – 0,280 Eur/kWh (su PVM).
Namai planas
Mėnesio mokestis – 3 Eur/mėn. Kaina iki valstybės kompensavimo* – 0,265 Eur/kWh (su PVM). Kaina po valstybės kompensavimo** – 0,265 Eur/kWh (su PVM).
Namai plius planas
Mėnesio mokestis – 6 Eur/mėn. Kaina iki valstybės kompensavimo* – 0,261 Eur/kWh (su PVM). Kaina po valstybės kompensavimo** – 0,261 Eur/kWh (su PVM).
2. Atsiskaitantiems dviejų laiko zonų tarifais:
Standartinis planas
Mėnesio mokestis – nėra. Kaina dieninės iki valstybės kompensavimo* – 0,320 Eur/kWh (su PVM). Kaina naktinės iki valstybės kompensavimo* – 0,193 Eur/kWh (su PVM). Kaina dieninės po valstybės kompensavimo** – 0,280 Eur/kWh (su PVM). Kaina naktinės po valstybės kompensavimo** – 0,193 Eur/kWh (su PVM).
Namai planas
Mėnesio mokestis – 3 Eur/mėn. Kaina dieninės iki valstybės kompensavimo* – 0,302 Eur/kWh (su PVM). Kaina naktinės iki valstybės kompensavimo* – 0,183 Eur/kWh (su PVM). Kaina dieninės po valstybės kompensavimo** – 0,280 Eur/kWh (su PVM). Kaina naktinės po valstybės kompensavimo** – 0,183 Eur/kWh (su PVM).
Namai plius planas
Mėnesio mokestis – 6 Eur/mėn. Kaina dieninės iki valstybės kompensavimo* – 0,297 Eur/kWh (su PVM). Kaina naktinės iki valstybės kompensavimo* – 0,181 Eur/kWh (su PVM). Kaina dieninės po valstybės kompensavimo** – 0,280 Eur/kWh (su PVM). Kaina naktinės po valstybės kompensavimo** – 0,181 Eur/kWh (su PVM).

* Kaina pateikiama sumažinta su jau pritaikytu valstybės taikomu papildomos dedamosios prie elektros energijos persiuntimo paslaugos kainos daliniu kompensavimu, kurio dydis yra 4,81 ct/kWh su PVM tiekėjo dalyje ir 1,85 ct/kWh su PVM operatoriaus dalyje.

** Elektros energijos tiekimo kainai, susijusiai su elektros energijos įsigijimo sąnaudomis, pritaikytas dalinis kompensavimas, kuris, vadovaujantis teisės aktais, negali būti didesnis nei 28,5 ct/kWh su PVM ir taikomas tik tuo atveju, kai galutinė energijos kilovatvalandės kaina (neįskaičiuojant dalinio kompensavimo, skirto papildomai dedamajai prie elektros energijos persiuntimo paslaugos kainai kompensuoti) yra didesnė nei 28 ct/kWh su PVM.

Nepritaikius nurodytų dalinio kompensavimo dydžių, pateikiama kaina būtų aukštesnė nurodytais dalinio kainos kompensavimo dydžiais, pateiktais aukščiau.
dėl šalto vandens – 8 347 55 868
dėl šiluminės energijos tiekimo ir karšto vandens – 8 347 52 430
dėl gamtinių dujų ir elektros energijos – bendruoju informacijos telefonu 1802
dėl kitų mokesčių kreiptis į UAB „Kėdainių butai“ buhalteriją – 8 347 61 635