J. Basanavičiaus g. 36, 57288 Kėdainiai
Pradžia
Pradžia
Teisinė informacija
Teisinė informacija
Veiklos sritys
Veiklos sritys
E. demokratija
E. demokratija
Aktualijos
Aktualijos
Projektų viešinimas
Projektų viešinimas
Gegužės 12 d. Respublikos Prezidento rinkimai ir Referendumas
Gegužės 12 d. Respublikos Prezidento rinkimai ir Referendumas
Tarnybiniai nusižengimai

Kėdainių rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybai atlikus audito procedūras, jų pagrindu 2023 m. gegužės 25 d. pripažinta, kad Kėdainių rajono sporto centro darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį, pažeidė Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo 3 straipsnio 1 dalies 2 punkto, 11 straipsnio 1 ir 2 dalių nuostatas, padarė darbo pareigų pažeidimą ir yra įspėtas, kad, per dvylikos mėnesių laikotarpį pakartotinai padarius antrą tokį pati darbo pareigų pažeidimą, gali būti priimtas sprendimas nutraukti darbo sutartį darbdavio iniciatyva dėl darbuotojo kaltės.

2022 m. vasario 7 d. pripažinta, kad darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį, padarė darbo pareigų pažeidimą ir yra įspėtas, kad, per dvylikos mėnesių laikotarpį pakartotinai padarius antrą tokį pati darbo pareigų pažeidimą, gali būti priimtas sprendimas nutraukti darbo sutartį darbdavio iniciatyva dėl darbuotojo kaltės.

2021 m. III ketvirtį vienam valstybės tarnautojui buvo skirta tarnybinė nuobauda – pastaba.

2020 m. II ketvirtį vienam valstybės tarnautojui buvo skirta tarnybinė nuobauda – pastaba.

2019 m. III ketvirtį vienam valstybės tarnautojui buvo skirta tarnybinė nuobauda – pastaba.

2018 m. Kėdainių rajono savivaldybės administracijos tarnautojui paskirta viena tarnybinė nuobauda – pastaba.