J. Basanavičiaus g. 36, 57288 Kėdainiai
Pradžia
Pradžia
Balsavimas už gyventojų idėjas
Balsavimas už gyventojų idėjas
Teisinė informacija
Teisinė informacija
Veiklos sritys
Veiklos sritys
E. demokratija
E. demokratija
Aktualijos
Aktualijos
Projektų viešinimas
Projektų viešinimas
Registracija į vaikų vasaros stovyklas
Registracija į vaikų vasaros stovyklas
„Karštoji“ linija: pranešimai apie korupciją

Korupcija – bet koks asmenų, dirbančių valstybinėje tarnyboje (valstybės politiko, teisėjo, valstybės pareigūno, valstybės tarnautojo ir kito jam prilyginto asmens), elgesys, neatitinkantis jiems suteiktų įgaliojimų ar teisės aktuose nustatytų elgesio standartų, ar tokio elgesio skatinimas, siekiant naudos sau ar kitiems asmenims ir taip pakenkiant piliečių ir valstybės interesams.

Korupcija – bet koks asmenų, dirbančių valstybinėje tarnyboje (valstybės politiko, teisėjo, valstybės pareigūno, valstybės tarnautojo ir kito jam prilyginto asmens), elgesys, neatitinkantis jiems suteiktų įgaliojimų ar teisės aktuose nustatytų elgesio standartų, ar tokio elgesio skatinimas, siekiant naudos sau ar kitiems asmenims ir taip pakenkiant piliečių ir valstybės interesams.

„Karštoji linija“ pranešimams apie korupciją: kyšininkavimą, papirkimą, piktnaudžiavimą tarnybine padėtimi, tarnybos pareigų neatlikimą ir kitas korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas  tel. +370 347 69 517 arba el. p. informacija@kedainiai.lt

Asmenys informaciją gali pateikti nenurodydami savo vardo, pavardės ir (ar) kontaktinių duomenų. Jei apie korupcinę veiklą informuojama anonimiškai, pareiškėjui neatsakoma. Administracijos direktorius turi teisę priimti sprendimą nenagrinėti anonimiškai pateiktos informacijos.

Gaunama informacija telefonu - fiksuojama garso įrašu. Asmuo, prieš jam pateikiant informaciją telefonu, informuojamas apie teikiamos informacijos fiksavimą įrašant telefono pokalbį, apie tokio įrašymo tikslą.

Elektroniniu paštu gautą informaciją  tvarko Administracijos direktoriaus įgaliotas asmuo. Gautą informaciją, ne vėliau kaip kitą darbo dieną, įgaliotas asmuo perduoda Administracijos direktoriui. Jeigu pateikta informacija nesusijusi su savivaldybės administracijos kompetencija, Administracijos direktorius sprendimu jo įgaliotas asmuo per 5 darbo dienas nuo informacijos gavimo persiunčia ją nagrinėti pagal kompetenciją. Pateikti asmens duomenys tvarkomi laikantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nuostatų.

Užtikrinamas visiškas gautos informacijos konfidencialumas. Gauta informacija neskelbiama  viešai, neperduodama pažeidimą planuojantiems daryti, darantiems arba padariusiems ar tretiesiems asmenims. Perklausant informacijos telefono garso įrašus, peržiūrint elektroniniu paštu gautą informaciją - registruojami duomenys apie tokių veiksmų atlikimą, tai yra kas, kada ir kokiais tikslais:

- perklausė telefono garso įrašus;
- peržiūrėjo el. paštu  gautą informaciją;
- padarė informacijos kopijas.

Gauta informacija saugoma 30 darbo dienų, vėliau - sunaikinama.

Praneškite apie korupciją Lietuvos Respublikos specialių tyrimų tarnybai (STT)

STT  atskleidžia ir tiria Lietuvos Respublikos baudžiamajame kodekse nustatytas korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas: kyšininkavimą (225 straipsnis), prekybą poveikiu (226 straipsnis), papirkimą (227 straipsnis), piktnaudžiavimą tarnybine padėtimi (228 straipsnis), tarnybos pareigų neatlikimą (229 straipsnis) ir kitas STT įstatymo 2 straipsnio 2 dalyje įvardytas korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas, kai tokių veikų padarymu siekiama ar reikalaujama kyšio, papirkimo arba nuslėpti, užmaskuoti kyšininkavimą ar papirkimą.

Į STT gali kreiptis
Į STT gali kreiptis kiekvienas asmuo, neatsižvelgiant į jo pilietybę, amžių, socialinę padėtį ir kitus kriterijus. Kreiptis reiktų tuo atveju, jei asmuo mano turįs žinių arba pagrįstų įtarimų apie valstybės tarnautojo ar jam prilyginto asmens padarytas, daromas ar ketinamas daryti korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas.

STT ragina pranešti apie korupciją
Apie korupcijos atvejį (-us) praneškite visą parą veikiančiu „karštosios linijos“

- telefonu +370 5 266 3333 (taip pat ir poilsio dienomis),

- el. paštu  pranesk@stt.lt,

- faksu +370 5 266 3307.

Pateikta informacija registruojama ir nagrinėjama STT nustatyta tvarka. Asmenys, pageidaujantys tiesiogiai kreiptis į STT pareigūnus, priimami STT Administravimo valdybos Pareiškimų nagrinėjimo skyriuje, esančiame Vilniuje, A. Jakšto g. 6 arba Tarnybos teritoriniuose padaliniuose: Kaune, Spaustuvininkų g. 7; Panevėžyje, Vasario 16-osios g. 22; Šiauliuose, Vilniaus g. 140; Klaipėdoje, Pilies g. 12A.

STT  pristato atnaujintą ir patobulintą mobiliąją programėlę „Pranešk STT“, kuri nuo šiol leis gyventojams ne tik dar paprasčiau pranešti apie korupcijos atvejus, bet ir kasdien tiesiogiai gauti STT naujienas, stebėti naujausią statistiką, taip pat žemėlapyje žymėti „karštuosius taškus“ – vietas, kuriose galimai susidūrė su korupcija. „Pranešk STT“ programėlėje išlieka galimybė tiesiog mobiliuoju telefonu perduoti informaciją apie kyšio reikalavimą, kyšio siūlymą, piktnaudžiavimą tarnyba ar kitą korupcinio pobūdžio nusikalstamą veiką, nufotografuoti ir prisegti tai, kas užfiksuota.

Karštųjų taškų žemėlapis – galimybė kiekvienam sąmoningam visuomenės nariui prisidėti prie korupcijos mažinimo Lietuvoje – pastebėjus galimai korupcijai jautrią vietą, greitai ir nesudėtingai pranešti apie ją pažymint „Pranešk STT“ žemėlapyje. Kiekvienas programėlės naudotojas žemėlapyje gali matyti ir įvertinti, kurie šalies regionai yra labiausiai jautrūs korupcijai. Žymėjimas yra visiškai anonimiškas, kitiems vartotojams nebus rodoma, kas pažymėjo šį konkretų tašką. Komentarai ir kiti piliečių nurodyti duomenys apie situaciją bus matomi tik STT pareigūnams, kurie vertins pateiktą informaciją.