J. Basanavičiaus g. 36, 57288 Kėdainiai
Pradžia
Pradžia
Balsavimas už gyventojų idėjas
Balsavimas už gyventojų idėjas
Teisinė informacija
Teisinė informacija
Veiklos sritys
Veiklos sritys
E. demokratija
E. demokratija
Aktualijos
Aktualijos
Projektų viešinimas
Projektų viešinimas
Registracija į vaikų vasaros stovyklas
Registracija į vaikų vasaros stovyklas
Valstybinė kalba

Pagal Konstitucijos 14 straipsnį lietuvių kalba yra valstybinė kalba. Konstitucinis valstybinės kalbos statuso įtvirtinimas reiškia, kad lietuvių kalba yra konstitucinė vertybė. Valstybinė kalba saugo tautos identitetą, integruoja pilietinę tautą, užtikrina tautos suvereniteto raišką, valstybės vientisumą ir jos nedalomumą, normalų valstybės ir savivaldybių įstaigų funkcionavimą. Valstybinė kalba yra svarbi piliečių lygiateisiškumo garantija, nes leidžia visiems piliečiams vienodomis sąlygomis bendrauti su valstybės ir savivaldybių įstaigomis, įgyvendinti savo teises ir teisėtus interesus. Konstitucinis valstybinės kalbos statuso įtvirtinimas taip pat reiškia, kad įstatymų leidėjas privalo įstatymais nustatyti, kaip šios kalbos vartojimas užtikrinamas viešajame gyvenime, be to, jis turi numatyti valstybinės kalbos apsaugos priemones. Lietuvių kalba, pagal Konstituciją įgijusi valstybinės kalbos statusą, privalo būti vartojama visose valstybės ir savivaldos institucijose, visose Lietuvoje esančiose įstaigose, įmonėse ir organizacijose; įstatymai ir kiti teisės aktai turi būti skelbiami valstybine kalba; raštvedyba, apskaitos, atskaitomybės, finansiniai dokumentai privalo būti tvarkomi lietuvių kalba; valstybės ir savivaldos institucijos, įstaigos, įmonės bei organizacijos tarpusavyje susirašinėja valstybine kalba.

Atsakingas specialistas
Vyriausioji specialistė kalbos tvarkytoja Rūta Švedienė
Tel. (8 347) 69 559

El. p. ruta.svediene@kedainiai.lt

Paskirtis – įgyvendinti valstybinę (perduotą savivaldybėms) valstybinės kalbos kontrolės funkciją, kontroliuoti, kaip savivaldybės teritorijoje vykdomas Valstybinės kalbos įstatymas, Valstybinės lietuvių kalbos komisijos nutarimai ir kiti norminiai teisės aktai, nustatantys valstybinės kalbos vartojimo bei taisyklingumo reikalavimus.
Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas bendrojoje veiklos srityje – valstybės tarnyboje.
Funkcijos


Į kalbos tvarkytoją prašome kreiptis:

 - jeigu Jūs pastebėjote nelietuvišką ar netaisyklingą viešąjį užrašą, valgiaraštį, prekės etiketę;
- jeigu Jūs buvote aptarnautas, Jums suteikta informacija ar pateiktas dokumentas nevalstybine kalba;
- jeigu paslaugos teikėjas ar prekės pardavėjas Jūsų prašymu nepateikė prekės ar paslaugos aprašo valstybine kalba;
- bet kuriais kitais Jums rūpimais su kalba susijusiais klausimais.

Informacija dėl valstybinės kalbos vartojimo raštvedyboje

Informacija dėl išorinės reklamos ir viešųjų užrašų

Informaciją apie valstybinės kalbos mokėjimo ir Lietuvos Respublikos Konstitucijos pagrindų egzaminus teikia Kėdainių suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centras, Dariaus ir  Girėno g. 52, (8 347) 31157. 

2024 m. valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolės - tikrinimų planas

Patarimai, straipsniai

Skyrybos pamokėlės

Rašybos pamokėlės

Teisės aktai 

Nuorodos