J. Basanavičiaus g. 36, 57288 Kėdainiai
Pradžia
Pradžia
Teisinė informacija
Teisinė informacija
Struktūra ir kontaktai
Struktūra ir kontaktai
Veiklos sritys
Veiklos sritys
E. demokratija
E. demokratija
Aktualijos
Aktualijos

Projektai įgyvendinti nuo 2016 metų

Bendruomeninių vaikų globos namų ir vaikų dienos centrų tinklo plėtra Kėdainių rajono savivaldybėje Naujai nutiestos gatvės dalis Kėdainių mieste Priemonių, skirtų žemo slenksčio paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimui, įgyvendinimas Kėdainių rajone Daugiabučių namų kvartalų kompleksinis atnaujinimas Kėdainių mieste (II etapas) Pėsčiųjų ir dviračių takų tiesimas Pramonės g., Kėdainių mieste Kėdainių krašto muziejaus Daugiakultūrio centro modernizavimas Daugiabučių namų kvartalų kompleksinis atnaujinimas Kėdainių mieste Energetinį efektyvumą didinančių priemonių diegimas Krakių kultūros centre Potvynių rizikos mažinimas Kėdainių mieste Atvirais kasiniais pažeistų žemių sutvarkymas Kėdainių rajone Kėdainių krašto muziejaus aktualizavimas, padidinant kultūros paveldo aktualumą, lankomumą ir žinomumą Kėdainių rajono Dotnuvos seniūnijos Akademijos miestelio visuomeninės paskirties pastato atnaujinimas (modernizavimas), pritaikant jį kaimo bendruomenės poreikiams Apšvietimo inžinerinių tinklų atnaujinimas arba plėtra Kėdainių rajono Truskavos ir Josvainių seniūnijose Elektromobilių įkrovimo prieigų įrengimas Kėdainių mieste Apšvietimo inžinerinių tinklų atnaujinimas arba plėtra Kėdainių rajono Pernaravos, Gudžiūnų, Vilainių, Krakių ir Surviliškio seniūnijose Atvirų viešųjų erdvių sutvarkymas arba sukūrimas Kėdainių rajono Pernaravos, Pelėdnagių, Vilainių ir Truskavos seniūnijose, pritaikant jas kaimo bendruomenės poreikiams bei laisvalaikiui Atvirų viešųjų erdvių sutvarkymas arba sukūrimas Kėdainių rajono Dotnuvos seniūnijoje, pritaikant jas kaimo bendruomenės poreikiams bei laisvalaikiui Apšvietimo inžinerinių tinklų atnaujinimas arba plėtra Kėdainių rajono Dotnuvos seniūnijoje Atvirų viešųjų erdvių sutvarkymas arba sukūrimas Kėdainių rajono Josvainių ir Krakių seniūnijose, pritaikant jas kaimo bendruomenės poreikiams bei laisvalaikiui Atvirų viešųjų erdvių sutvarkymas arba sukūrimas Kėdainių rajono Surviliškio seniūnijoje, pritaikant jas kaimo bendruomenės poreikiams bei laisvalaikiui Atvirų viešųjų erdvių sutvarkymas arba sukūrimas Kėdainių rajono Šėtos seniūnijoje, pritaikant jas kaimo bendruomenės poreikiams bei laisvalaikiui Priemonių, gerinančių ambulatorinių sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą tuberkulioze sergantiems asmenims, įgyvendinimas Kėdainių r. Apšvietimo inžinerinių tinklų atnaujinimas arba plėtra Kėdainių rajono Šėtos seniūnijoje Kėdainių rajono Krakių seniūnijos Ažytėnų kaimo visuomeninės paskirties pastato atnaujinimas (modernizavimas), pritaikant jį kaimo bendruomenės poreikiams Apšvietimo inžinerinių tinklų atnaujinimas arba plėtra Kėdainių rajono Pelėdnagių seniūnijoje Paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas Kėdainių rajono savivaldybėje Sveikos gyvensenos skatinimas Kėdainių rajone Kėdainių sporto centro infrastruktūros (Parko g. 4, Vilainiai) tobulinimas Kėdainių lopšelio - darželio "Vaikystė" infrastruktūros modernizavimas Kėdainių lopšelio - darželio "Žilvitis" infrastruktūros modernizavimas Kompleksiškas Kėdainių miesto maudymvietės ir poilsio zonos sutvarkymas Kėdainių rajono Krakių miestelio kultūros centro kapitalinis remontas, pritaikant jį kaimo bendruomenės poreikiams Kompleksiškas Vilainių kaimo viešųjų erdvių sutvarkymas