J. Basanavičiaus g. 36, 57288 Kėdainiai
Pradžia
Pradžia
Teisinė informacija
Teisinė informacija
Veiklos sritys
Veiklos sritys
E. demokratija
E. demokratija
Aktualijos
Aktualijos
Projektų viešinimas
Projektų viešinimas
Registracija į vaikų vasaros stovyklas
Registracija į vaikų vasaros stovyklas
KĖDAINIŲ SPORTO CENTRO INFRASTRUKTŪROS (PARKO G. 4, VILAINIAI) TOBULINIMAS

Finansuojama iš
Europos regioninės plėtros fondo


Kėdainių rajono savivaldybės administracija, pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.1.3-CPVA-R-725 priemonę „Neformalaus švietimo infrastruktūros tobulinimas“, įgyvendino projektą „Kėdainių sporto centro infrastruktūros (Parko g. 4, Vilainiai) tobulinimas“ Nr. 09.1.3-CPVA-R-725-21-0013.
Projekto tikslas – prisidėti prie neformaliojo švietimo infrastruktūros tobulinimo.
Pagrindinė projekto problema – nepakankamas neformalaus švietimo ugdymo paslaugų prieinamumas dėl kokybiškų patalpų trūkumo.
Įgyvendinant projektą adresu Parko g. 4, Vilainių k., Kėdainių r. sav., atliktas Sporto centro sporto salės ir jos prieigų kapitalinis remontas, pritaikant ją skirtingoms sporto šakoms.
Siekiant tobulinti neformaliojo švietimo infrastruktūrą, gerinti rajono jaunųjų sportininkų meistriškumą, plėtoti sporto ir bendrąsias kompetencijas bei paslaugų kokybę atliktas Sporto centro sporto salės ir jos prieigų kapitalinis remontas bei įsigyta futbolo, lengvosios atletikos ir sunkiosios atletikos sporto šakų veiklai būtina įranga, baldai ir kt. prekės. Įgyvendintas projektas prisidės prie neformaliojo švietimo infrastruktūros tobulinimo ir teikiamų paslaugų kokybės gerinimo Kėdainių rajono savivaldybėje.
Bendra projekto vertė – 300 499,26 Eur, iš jų Europos Sąjungos lėšos 255 424,37 Eur ir Kėdainių rajono savivaldybės biudžeto lėšos 45 074,89 Eur.