J. Basanavičiaus g. 36, 57288 Kėdainiai
Pradžia
Pradžia
Teisinė informacija
Teisinė informacija
Veiklos sritys
Veiklos sritys
E. demokratija
E. demokratija
Aktualijos
Aktualijos
Projektų viešinimas
Projektų viešinimas
PRIEMONIŲ, SKIRTŲ ŽEMO SLENKSČIO PASLAUGŲ KOKYBĖS IR PRIEINAMUMO GERINIMUI, ĮGYVENDINIMAS KĖDAINIŲ RAJONE

Finansuojama iš
Europos socialinio fondo lėšų

Projekto tikslas - gerinti žemo slenksčio paslaugų kokybę ir prieinamumą asmenims, piktnaudžiaujantiems psichoaktyviosiomis medžiagomis ir priklausomiems nuo jų Kėdainių rajone.
Projekto uždavinys - įgyvendinti priemones, skirtas žemo slenksčio paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimui asmenims, piktnaudžiaujantiems psichoaktyviosiomis medžiagomis ir priklausomiems nuo jų Kėdainių rajone.
Projekto rezultatas - 4 278 apsilankymai žemo slenksčio paslaugų kabinetuose.
Bendra projekto vertė – 64 962,99 Eur, iš jų Europos Sąjungos lėšos – 64 962,99 Eur.


Projekto partneris - viešoji įstaiga Kėdainių pirminės sveikatos priežiūros centras, Budrio g. 5, Kėdainiai