J. Basanavičiaus g. 36, 57288 Kėdainiai
Pradžia
Pradžia
Teisinė informacija
Teisinė informacija
Veiklos sritys
Veiklos sritys
E. demokratija
E. demokratija
Aktualijos
Aktualijos
Projektų viešinimas
Projektų viešinimas
Rinkimai į Europos Parlamentą birželio 9 d.
Rinkimai į Europos Parlamentą birželio 9 d.
KĖDAINIŲ R. SAVIVALDYBĖS PASTATO DIDŽIOSIOS RINKOS A. 4, KĖDAINIUOSE REKONSTRAVIMAS, ĮRENGIANT M. DAUKŠOS BIBLIOTEKOS VAIKŲ IR JAUNIMO SKYRIŲ

Finansuojama iš
Europos regioninės plėtros fondo

Kėdainių rajono savivaldybės administracija pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 7 prioriteto „Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo darbo rinkoje skatinimas“ priemonę 07.1.1-CPVA-R-905 „Miestų kompleksinė plėtra“ įgyvendino projektą „Kėdainių r. savivaldybės pastato Didžiosios Rinkos a. 4, Kėdainiuose rekonstravimas, įrengiant M. Daukšos bibliotekos Vaikų ir jaunimo skyrių“ Nr. 07.1.1-CPVA-R-905-21-0002, kurio tikslas buvo didinti kultūros paslaugų prieinamumą ir interaktyvumą, skatinti papildomus lankytojų srautus, didinti patrauklumą investicijoms, verslo plėtrai, atnaujinant Kėdainių rajono savivaldybės pastatą ir jame įrengiant Mikalojaus Daukšos viešosios bibliotekos Vaikų ir jaunimo skyrių. Keltas uždavinys − atnaujinti Kėdainių rajono savivaldybės pastatą, siekiant didinti bibliotekos teikiamų kultūros paslaugų prieinamumą vaikams ir jaunimui Kėdainių mieste.

Projekto įgyvendinimo metu buvo atliekami šie darbai: statinio I ir II aukštų rekonstrukcija; statinio fasado ir stogo sutvarkymas; terasos įrengimas; RFID sistemos (bevielio identifikavimo radijo ryšių technologija, sudaryta iš žymės, skaitytuvo ir valdymo sistemos) įrengimas.

Nauja biblioteka yra 906 kv. m bendro ploto. Skyriuje įrengtos daugiafunkcės paskirties, įvairiai veiklai ir bendravimui pritaikytos erdvės su tam reikalinga įranga, baldais ir savitais pavadinimais. Cokoliniame aukšte – į sceną transformuojama 3D erdvė, yra edukacinės dirbtuvės su išmaniąja lenta. Pirmame aukšte – vadinamoji „Knygų pieva“, abonementas, garso studija, judumo laiptinė. Antrame – „Išmanioji palėpė“ su išmaniuoju stalu, kompiuteriais, stalo žaidimais. Iš jos patenkama į bendravimo terasą, iš kurios atsiveria nuostabūs senamiesčio vaizdai.

Bendra projekto vertė yra 266 822,01 Eur, iš jų Europos Sąjungos lėšos (Europos regioninės plėtros fondas) 226 798,70 Eur ir Kėdainių rajono savivaldybės biudžeto lėšos 40 023,31 Eur.