J. Basanavičiaus g. 36, 57288 Kėdainiai
Pradžia
Pradžia
Balsavimas už gyventojų idėjas
Balsavimas už gyventojų idėjas
Teisinė informacija
Teisinė informacija
Veiklos sritys
Veiklos sritys
E. demokratija
E. demokratija
Aktualijos
Aktualijos
Projektų viešinimas
Projektų viešinimas
Registracija į vaikų vasaros stovyklas
Registracija į vaikų vasaros stovyklas
Viešųjų ir privačiųjų interesų derinimas

Privačių interesų deklaracijas rasite ČIA 

Paieškos langelyje ,,Juridinio asmens kodas" įvedę Kėdainių rajono savivaldybės administracijos įmonės kodą 188768545 - paieškos sistema parodys visų, įstaigoje dirbančių asmenų ir politikų deklaracijas, o suvedę vardą ir pavardę - rodoma konkretaus asmens privačių interesų deklaracija.

 

Metinės gyventojo (šeimos) turto deklaracijos duomenų išrašai ČIA

Norėdami surasti savivaldybėje dirbančių  asmenų ar politikų turto deklaracijas, atsidarykite pateiktą nuorodą ir įveskite to asmens vardą ir pavardę.

 

Nuo 2021 m. sausio 4 d. privačių interesų deklaravimas vykdomas per PINREG (privačių interesų registrą). Pateikti, patikslinti ar papildyti privačių interesų deklaraciją galite VTEK svetainėje adresu https://pinreg.vtek.lt/app/teikti-deklaracija

Privačių interesų deklaravimas yra apibrėžtas Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo (toliau – VPIDĮ) antrajame skirsnyje.

Tai yra viena iš veiksmingiausių interesų konfliktų prevencijos priemonių viešajame sektoriuje, padedanti identifikuoti galimas viešųjų ir privačių interesų konflikto grėsmes ir laiku atlikti visas VPIDĮ numatytas prievoles (deklaruojantiems - nusišalinti, jų vadovams - nepavesti atlikti tam tikrų užduočių, teikti rekomendacijas ir kt.).

Deklaruoti privačius interesus privalu jei:

  • esate valstybinėje tarnyboje dirbantis asmuo ar einate atitinkamas pareigas, nustatytas VPIDĮ 4 straipsnio 3 dalyje;
  • pretenduojate dirbti valstybinėje tarnyboje ir šią deklaraciją reikalauja pateikti į darbą priimanti institucija ar įstaigoje;
  • kandidatuojate rinkimuose į Seimo narius, Respublikos Prezidentus, Europos Parlamento narius, savivaldybių tarybų narius.

Pažymima, kad:

  • privačių interesų deklaravimas yra tęstinis procesas (ne metinis, nesusijęs su pajamų ir turto deklaravimu);
  • deklaracijos pateikiamos nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų po deklaruojančio asmens statuso įgijimo dienos;
  • deklaruoti reikia aktualius, VPIDĮ 6 straipsnio 1 ir 2 dalyse nustatytus duomenis;
  • jei deklaruotini duomenys pasikeitė, deklaruojantis asmuo privalo patikslinti deklaraciją nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo duomenų pasikeitimo dienos.

Deklaravimo pareigą turi visi viešųjų pirkimų perkančiojo subjekto pirkimų komisijų nariai; asmenys, perkančiojo subjekto vadovo paskirti atlikti supaprastintus pirkimus; ekspertai, dalyvaujantys perkančiojo subjekto atliekamų pirkimų procedūrose; viešojo pirkimo, vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiojo subjekto atliekamo pirkimo, koncesijos iniciatoriai.

Nepateikę deklaracijos, neturi teisės dalyvauti pirkimų procedūrose ir turės būti atšaukti iš atitinkamų pareigų (VPIDĮ 5 straipsnio 6 dalis).

Galiojančios suvestinės Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo (VPIDĮ)Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos įstatymo (VTEKĮ) ir Privačių interesų deklaracijų pildymo, tikslinimo, papildymo ir pateikimo taisyklių redakcijos.

Dėl Kėdainių rajono savivaldybės valdomų uždarųjų akcinių bendrovių vadovų pareigų, kurias einantys asmenys privalo deklaruoti privačius interesus, sąrašo tvirtinimo

Dėl Kėdainių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. balandžio  22 d. įsakymo Nr. AD-1-469 ,, Dėl Kėdainių rajono savivaldybės administracijos deklaruojančių asmenų nusišalinimo nuo pavesto darbo ar užduoties tvarkos aprašo tvirtinimo“ pakeitimo

Dėl Kėdainių rajono savivaldybės administracijos pareigybių, kurias einantys asmenys privalo deklaruoti privačius interesus, sąrašų patvirtinimo

 

 

PRIVAČIŲ INTERESŲ DEKLARAVIMAS