J. Basanavičiaus g. 36, 57288 Kėdainiai
Pradžia
Pradžia
Balsavimas už gyventojų idėjas
Balsavimas už gyventojų idėjas
Teisinė informacija
Teisinė informacija
Veiklos sritys
Veiklos sritys
E. demokratija
E. demokratija
Aktualijos
Aktualijos
Projektų viešinimas
Projektų viešinimas
Registracija į vaikų vasaros stovyklas
Registracija į vaikų vasaros stovyklas
Kėdainių rajono teritorijoje esančių kapinių sąrašas

DĖL LAIDOJIMO IR KAPINIŲ LANKYMO KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠOSIOSE KAPINĖSE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

Kėdainių rajono teritorijoje esančių kapinių sąrašas

Vadovaujantis Laidojimo ir kapinių lankymo Kėdainių rajono savivaldybės viešosiose kapinėse tvarkos aprašu, patvirtintu Kėdainių rajono sacvivaldybės tarybos 2023 m. gegužės 26 d. sprendimu Nr. TS-155, jeigu kapavietė, išskyrus kapavietes, įrašytas į Kultūros vertybių registrą, neprižiūrima, netvarkoma (apaugusi žolėmis, kapavietės statiniai − paminklas, antkapis − suirę ar jų visiškai nėra) ilgiau kaip metus, kapinių prižiūrėtojas raštu įspėja už jos priežiūrą atsakingą asmenį, kad būtina ją sutvarkyti, ir nurodo kapavietės nesutvarkymo pasekmes. Jei per metus nuo įspėjimo įteikimo dienos kapavietė nesutvarkoma, kapinių prižiūrėtojas per 5 darbo dienas raštu informuoja savivaldybės vykdomąją instituciją apie galbūt neprižiūrimą kapavietę.

GALBŪT NEPRIŽIŪRIMOS KAPAVIETĖS>>

Sprendimą dėl kapavietės pripažinimo neprižiūrima kapaviete ne anksčiau kaip po 2 metų ir ne vėliau kaip po 3 metų nuo duomenų apie galbūt neprižiūrimą kapavietę paskelbimo savivaldybės interneto svetainėje dienos priima savivaldybės vykdomosios institucijos sudaryta komisija, apžiūrėjus kapavietę ne rečiau kaip 3 kartus per metus ir ne dažniau kaip kas 3 mėnesius. 

Savivaldybės vykdomoji institucija pripažintų neprižiūrimomis kapaviečių duomenis ir sprendimo dėl jų pripažinimo neprižiūrimomis priėmimo datą per 3 darbo dienas nuo komisijos sprendimo priėmimo pateikia kapinių prižiūrėtojui ir paskelbia savivaldybės interneto svetainėje, nurodydama duomenų paskelbimo datą.

Asmenys, pageidaujantys prižiūrėti neprižiūrimą kapavietę, per 20 darbo dienų nuo sprendimo dėl kapavietės pripažinimo neprižiūrima paskelbimo interneto svetainėje, raštu kreipiasi atitinkamai į savivaldybės vykdomąją instituciją ar jos įgaliotą asmenį, nurodydami pageidaujamos prižiūrėti neprižiūrimos kapavietės duomenis, paskelbus interneto svetainėje. Atitinkamai savivaldybės vykdomoji institucija ar jos įgaliotas asmuo priima sprendimą dėl neprižiūrimų kapaviečių priežiūros per 20 darbo dienų nuo šiame punkte nustatyto termino pabaigos, teikdama pirmenybę kapavietėje palaidotų asmenų giminaičiams ir (ar) tose kapinėse, kurioje yra kapavietė, palaidotų asmenų giminaičiams, ir apie tai informuoja pareiškėjus per 3 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo. Jeigu per prašymų prižiūrėti neprižiūrimą kapavietę pateikimo terminą prašymų negaunama, sprendimas dėl šios kapavietės priežiūros priimamas per 20 darbo dienų po to, kai toks prašymas gaunamas. Tokias kapavietes toliau prižiūri atsakingas asmuo teisės aktų nustatyta tvarka. Asmuo, kuriam suteikta teisė prižiūrėti neprižiūrimą kapavietę, Leidimo laidoti neprižiūrimose kapavietėse išdavimo tvarkos apraše nustatyta tvarka gali gauti leidimą laidoti joje arba, jam mirus, būti palaidotas joje.

Leidimas laidoti neprižiūrimoje kapavietėje išduodamas jeigu pagal Kapinių tvarkymo taisykles joje galima laidoti ir praėjo ne mažiau kaip 25 metai po kapo ramybės laikotarpio pabaigos.

 

Dotnuvos seniūnija
Vilties g. 19, Dotnuva, Kėdainių r. sav.
Vaida Vaitelienė, Jadvyga Cekanvičienė, Valdas Gapšys, tel. (8 347) 39300, el. p. dotnuvos.seniunija@kedainiai.lt 
Darbo laikas I-IV 8.00-17.00 val., V 8.00-15.45 val. (pietų pertrauka 12.00-12.45 val.) 

Gudžiūnų seniūnija
Dotnuvėlės g.1, Gudžiūnai, Kėdainių r. sav.
Vidmantas Cechanavičius, tel. (8 347) 45433, el. p. gudziunu.seniunija@kedainiai.lt 
Darbo laikas I-IV 12.00-17.00 val., V 8.00-15.45 val. (pietų petrauka 12.00-12.45 val.)

Josvainių seniūnija
Kėdainių g. 9, Josvainiai, Kėdainių r. sav.
Algimantas Sirvidas, tel. 8 618 27202,
Darbo laikas I-IV 12.00-17.00 val., V 8.00-15.45 val. (pietų petrauka 12.00-12.45 val.)
Bronius Kaminskas, tel. 8 656 89504, el. p. josvainiu.seniunija@kedainiai.lt 
Darbo laikas I-V 8.00-12.00 val.

Kėdainių miesto seniūnija
S. Jaugelio Telegos g. 2, Kėdainiai
Vitalija Paliovkina, tel. 8 642 54258
Darbo laikas I-IV 12-00-17.00 val., V 8.00 - 15.45 val.
(pietų petrauka 12.00-12.45 val.)
Sekretorė, tel.: (8 347) 67287, 8 620 15721, el. p. miesto.seniunija@kedainiai.lt 
Darbo laikas I-IV 12.00-17.00 val., V 8.00-15.45 val. (pietų petrauka 12.00-12.45 val.)

Krakių seniūnija
Vilniaus g.18, Krakės, Kėdainių r. sav. 
Ernestas Barčas, tel.: (8 347) 38124, 8 660 25 535, el. p. krakiu.seniunija@kedainiai.lt 
Darbo laikas I-IV 12.00-17.00 val., V 8.00-15.45 val. (pietų petrauka 12.00-12.45 val.)

Pelėdnagių seniūnija
V. Koncevičiaus g. 3, Pelėdnagiai, Kėdainių r. sav.
Edvinas Pagirskas, tel.: (8 347) 67601, mob. 8 674 30245,
el. p. edvinas.pagirskas@kedainiai.lt 
Darbo laikas I-IV 12.00-17.00 val., V 8.00-15.45 val. (pietų petrauka 12.00-12.45 val.)

Pernaravos seniūnija
Jadvygos Juškytės g. 26, Pernarava, Kėdainių r. sav.
Irena Gudžiūnienė, tel. (8 347) 42198, el. p. pernaravos.seniunija@kedainiai.lt , Viktorija Švedinė, tel. 8 658 50455, el. p. viktorija.svediene@kedainiai.lt 
Darbo laikas I-IV 12.00-17.00 val., V 8.00-15.45 val. (pietų petrauka 12.00-12.45 val.)

Surviliškio seniūnija
Kėdainių g. 29, Surviliškio mstl., Kėdainių r. sav.
Reda Lukošienė, tel.: (8 347) 41133, 8 658 22 877, Greta Škulteckytė, tel.: (8 347) 41123, 8 658 22 889, el. p. surviliskio.seniunija@kedainiai.lt 
Darbo laikas I-IV 12.00-17.00 val., V 8.00-15.45 val. (pietų petrauka 12.00-12.45 val.)

Šėtos seniūnija
Kėdainių g. 6, Šėtos mstl., Kėdainių r. sav.
Audronė Lažauskienė (Pagirių mstl., Liliūnų k., Žilionių k., Kuronių k. kapinės), tel. 8 603 27142, el. p. setos.seniunija@kedainiai.lt 
Danutė Grinevičienė (Šėtos mstl. kapinės), tel. 8 632 66516, el. p. setos.seniunija@kedainiai.lt 
Darbo laikas I-IV 8.00-16.30 val., V 8.00-14.30 val. (pietų petrauka 12.00-12.30 val.)

Truskavos seniūnija
Liepų g. 2, Pavermenio k., Kėdainių r. sav.
Vytautas Zakaryza, tel. 8 650 38899, el. p. truskavos.seniunija@kedainiai.lt 
Darbo laikas I-IV 8.00-17.00 val., V 8.00-15.45 val. (pietų petrauka 12.00-12.45 val.)
Jolanta Sakalauskienė (Truskavos miestelio kapinės), tel. 8 655 24878, el. p. truskavos.seniunija@kedainiai.lt    
Darbo laikas I-V 8.00-15.00 val. (pietų pertrauka 12.00-12.45 val.)
Valma Buliauskienė (Anciškio kaimo kapinės), tel. 8 630 01103, el. p. truskavos.seniunija@kedainiai.lt 
Darbo laikas I-V 8.00-12.00 val.

Vilainių seniūnija
Parko g. 6, Vilainiai, Kėdainių r. sav.
Laima Laurinavičienė, tel. (8 347) 68312, el. p. vilainiu.seniunija@kedainiai.lt 
Darbo laikas I-IV 12.00-17.00 val., V 8.00-15.45 val. (pietų petrauka 12.00-12.45 val.)