J. Basanavičiaus g. 36, 57288 Kėdainiai
Pradžia
Pradžia
Balsavimas už gyventojų idėjas
Balsavimas už gyventojų idėjas
Teisinė informacija
Teisinė informacija
Veiklos sritys
Veiklos sritys
E. demokratija
E. demokratija
Aktualijos
Aktualijos
Projektų viešinimas
Projektų viešinimas
Registracija į vaikų vasaros stovyklas
Registracija į vaikų vasaros stovyklas
KOMPLEKSIŠKAS KĖDAINIŲ MIESTO UPIŲ PRIEIGŲ SUTVARKYMAS, SUKURIANT PATRAUKLIAS VIEŠĄSIAS ERDVES BENDRUOMENEI IR VERSLUI

Finansuojama iš
Europos regioninės plėtros fondo

Kėdainių rajono savivaldybės administracija pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 7 prioriteto „Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo darbo rinkoje skatinimas“ 07.1.1-CPVA-R-905 priemonę „Miestų kompleksinė plėtra“ įgyvendino projektą „Kompleksiškas Kėdainių miesto upių prieigų sutvarkymas, sukuriant patrauklias viešąsias erdves bendruomenei ir verslui " Nr. 07.1.1-CPVA-R-905-21-0003 finansavimo sutartį.

Projekto įgyvendinimo tikslas yra prisidėti prie palankių sąlygų skatinimo paslaugų sektoriui bei prie gyvenimo kokybės ir aplinkos gerinimo Kėdainių mieste.

Projekto veiklos:
• pėsčiųjų tilto per Nevėžį bei upės krantinės su prieplauka tvarkymas;
• pėsčiųjų tilto per Smilgos upę ir teritorijoje esančių pėsčiųjų-dviračių takų tvarkymas;
• dviejų apleistų sklypų (8C, 8D) Radvilų gatvėje tvarkymas;
• viešosios erdvės su stovėjimo vietomis Josvainių g. 5A tvarkymas;
• automobilių stovėjimo aikštelės Didžiosios rinkos aikštėje prie planuojamos atnaujinti Nevėžio upės krantinės tvarkymas.
Projekto rezultatai:
1. Pagerintos sąlygos paslaugų sektoriui, prisidėta prie gyvenimo kokybės ir aplinkos gerinimo;
2. Kompleksiškai sutvarkytos upių pakrantės, gerinančios miesto įvaizdį bei didinančios miesto patrauklumą atvykstantiems turistams, vietos bendruomenei ir verslui;
3. Padidintas naudojamų viešųjų erdvių plotas ir jų prieinamumas gyventojams Kėdainių mieste;
4. Sumažintas automobilių statymo vietų prie viešųjų erdvių trūkumas;
5. Pagerintas estetinis miesto įvaizdžio patrauklumas.

Bendra projekto vertė yra 2 864 250,76 Eur, iš jų Europos Sąjungos lėšos (Europos regioninės plėtros fondas) 2 434 612,67 Eur, Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos 214 819,05 Eur ir Kėdainių rajono savivaldybės biudžeto lėšos 214 819,05 Eur.