J. Basanavičiaus g. 36, 57288 Kėdainiai
Pradžia
Pradžia
Teisinė informacija
Teisinė informacija
Veiklos sritys
Veiklos sritys
E. demokratija
E. demokratija
Aktualijos
Aktualijos
Projektų viešinimas
Projektų viešinimas
KĖDAINIŲ KRAŠTO MUZIEJAUS AKTUALIZAVIMAS, PADIDINANT KULTŪROS PAVELDO AKTUALUMĄ, LANKOMUMĄ IR ŽINOMUMĄ

Finansuojama iš
Europos regioninės plėtros fondo

Kėdainių rajono savivaldybės administracija įgyvendino pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos" priemonę 05.4.1-CPVA-K-303 „Aktualizuoti viešąjį ir privatų kultūros paveldą“  projektą „Kėdainių krašto muziejaus aktualizavimas, padidinant kultūros paveldo aktualumą, lankomumą ir žinomumą“ Nr. 05.4.1-CPVA-K-303-02-0021.
Projekto tikslas - Kėdainių krašto muziejaus išsaugojimas ir atskleidimas, siekiant pritaikyti kultūrinėms ir kitoms reikmėms, užtikrinti jo prieinamumą visuomenei ir lankytojams.
Projekto uždavinys - sutvarkyti ir pritaikyti Kėdainių krašto muziejų, padidinant kultūros paveldo objekto aktualumą, lankomumą ir žinomumą.
Projekto rezultatas - sutvarkytas Kėdainių krašto muziejaus paveldo objekto pastatas.

Bendra projekto vertė – 406 668,76 Eur, iš jų Europos Sąjungos lėšos 325 335,00 Eur ir Kėdainių rajono savivaldybės biudžeto lėšos 81 333,76 Eur.