J. Basanavičiaus g. 36, 57288 Kėdainiai
Pradžia
Pradžia
Teisinė informacija
Teisinė informacija
Veiklos sritys
Veiklos sritys
E. demokratija
E. demokratija
Aktualijos
Aktualijos
Projektų viešinimas
Projektų viešinimas
KĖDAINIŲ MIESTO A. KANAPINSKO, P. LUKŠIO, MINDAUGO, PAVASARIO IR ŽEMAITĖS GATVIŲ REKONSTRUKCIJA

Finansuojama iš
Europos regioninės plėtros fondo

Kėdainių rajono savivaldybės administracija įgyvendino pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 6 prioriteto „Darnaus transporto ir pagrindinių tinklų infrastruktūros plėtra“ 06.2.1-TID-R-511 priemonės „Vietinių kelių vystymas“ projektą „Kėdainių miesto A. Kanapinsko, P. Lukšio, Mindaugo, Pavasario ir Žemaitės gatvių rekonstrukcija" Nr. 06.2.1-TID-R-511-21-0003.
Projekto tikslas - plėtoti susisiekimą vietinės reikšmės keliais, gerinant A. Kanapinsko, P. Lukšio, Mindaugo, Pavasario ir Žemaitės gatvių Kėdainių mieste techninius parametrus ir diegiant eismo saugos priemones.
Projekto uždavinys - vietinės reikšmės kelių transporto infrastruktūros vystymas ir eismo saugos priemonių diegimas Kėdainių mieste.
Laukiamas projekto rezultatas:
- įdiegtos saugų eismą gerinančios ir aplinkosaugos priemonės Kėdainių mieste - 1 vnt. (įrengta žiedinė sankryža Gegučių, A. Kanapinsko, Liaudies gatvių sankryžoje);
- rekonstruoti keliai (gatvės) Kėdainių mieste, bendras ilgis - 3,68 km.
Bendra projekto vertė yra 2 362 311,46 Eur, iš jų Europos Sąjungos lėšos (Europos regioninės plėtros fondas) 1 507 705,22 Eur, Kėdainių rajono savivaldybės biudžeto lėšos 854 606,24 Eur.