J. Basanavičiaus g. 36, 57288 Kėdainiai
Pradžia
Pradžia
Teisinė informacija
Teisinė informacija
Veiklos sritys
Veiklos sritys
E. demokratija
E. demokratija
Aktualijos
Aktualijos
Projektų viešinimas
Projektų viešinimas
Registracija į vaikų vasaros stovyklas
Registracija į vaikų vasaros stovyklas
ENERGETINĮ EFEKTYVUMĄ DIDINANČIŲ PRIEMONIŲ DIEGIMAS KRAKIŲ KULTŪROS CENTRE

Kėdainių rajono savivaldybės administracija įgyvendino projektą „Energetinį efektyvumą didinančių priemonių diegimas Krakių kultūros centre“ Nr. KĖDA-LEADER-5C-I-5-8-2018.


Projekto tikslas – mažinti kultūros įstaigoje suvartojamos energijos sąnaudas, diegiant energetinį efektyvumą didinančias priemones bei kuriant kokybišką aplinką vykdomai veiklai.

Įgyvendinus projektą, ant pastato stogo įrengta šiuolaikiška saulės baterijų jėgainė, iš kurios yra gaunama papildoma elektros energija. Ja šildomas pastatas. Taip pat įrengta moderni šildymo sistema „oras–oras“, kuri vasarą lankytojus kultūros centre gaiviai vėsins, o žiemą – jaukiai šildys.

Bendra projekto vertė – 36 627,59 Eur, iš jų Europos Sąjungos lėšos (Europos žemės ūkio fondas) - 24 906,70 Eur, Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos 4 395,30 Eur ir Kėdainių rajono savivaldybės biudžeto lėšos - 7 325,59 Eur.