J. Basanavičiaus g. 36, 57288 Kėdainiai
Pradžia
Pradžia
Teisinė informacija
Teisinė informacija
Veiklos sritys
Veiklos sritys
E. demokratija
E. demokratija
Aktualijos
Aktualijos
Projektų viešinimas
Projektų viešinimas
Registracija į vaikų vasaros stovyklas
Registracija į vaikų vasaros stovyklas
KĖDAINIŲ MIESTO DIDŽIOSIOS RINKOS AIKŠTĖS MODERNIZAVIMAS, PRITAIKANT VIETOS BENDRUOMENEI

Finansuojama iš
Europos regioninės plėtros fondo

Kėdainių rajono savivaldybės administracija pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 7 prioriteto „Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo darbo rinkoje skatinimas“ priemonę 07.1.1-CPVA-R-905 „Miestų kompleksinė plėtra“ įgyvendino projektą „Kėdainių miesto Didžiosios Rinkos aikštės modernizavimas, pritaikant vietos bendruomenei“ Nr. 07.1.1-CPVA-R-905-21-0009.
Projekto tikslas - prisidėti prie palankių sąlygų paslaugų sektoriui skatinimo bei prie gyvenimo kokybės ir aplinkos gerinimo Kėdainių mieste.
Projekto uždavinys - modernizuoti Didžiosios Rinkos aikštę Kėdainių mieste, pritaikant vietos bendruomenei.
Projekto rezultatas - sutvarkyta Didžiosios Rinkos aikštė.
Kėdainių miesto infrastruktūra nebuvo itin patraukli bendruomenės veiklai, viešųjų paslaugų sektoriaus kūrimui ir plėtrai. Apleistoje pagrindinėje miesto aikštėje Kėdainių miesto gyventojai ir svečiai nemėgo leisti laisvalaikio, nebuvo organizuojama renginių. Todėl nuspręsta didinti investicijas, susijusias su laisvalaikio, maitinimo bei panašių paslaugų teikimu ir organizavimu. Įgyvendintas projektas skatina Kėdainių miesto socialinę ir ekonominę plėtrą, gerina aplinką bei kuria palankias sąlygas paslaugų sektoriui. Investuojant į miesto viešųjų erdvių atgaivinimą, yra atnaujinta Didžiosios Rinkos aikštė, joje naujai įrengti mažosios architektūros elementai bei aplinka pritaikyta bendruomenės poreikiams.

Bendra projekto vertė yra 471 996,10 Eur, iš jų Europos Sąjungos lėšos (Europos regioninės plėtros fondas) - 401 196,68 Eur, Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos - 47 199,61 Eur ir Kėdainių rajono savivaldybės biudžeto lėšos - 23 599,81 Eur.