J. Basanavičiaus g. 36, 57288 Kėdainiai
Pradžia
Pradžia
Teisinė informacija
Teisinė informacija
Veiklos sritys
Veiklos sritys
E. demokratija
E. demokratija
Aktualijos
Aktualijos
Projektų viešinimas
Projektų viešinimas
Gegužės 12 d. Respublikos Prezidento rinkimai ir Referendumas
Gegužės 12 d. Respublikos Prezidento rinkimai ir Referendumas
KĖDAINIŲ RAJONO DOTNUVOS SENIŪNIJOS AKADEMIJOS MIESTELIO VISUOMENINĖS PASKIRTIES PASTATO ATNAUJINIMAS (MODERNIZAVIMAS), PRITAIKANT JĮ KAIMO BENDRUOMENĖS POREIKIAMS

Kėdainių rajono savivaldybės administracija pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemonės „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ veiklos sritį „Parama į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą“ įgyvendino projektą „Kėdainių rajono Dotnuvos seniūnijos Akademijos miestelio visuomeninės paskirties pastato atnaujinimas (modernizavimas), pritaikant jį kaimo bendruomenės poreikiams“ Nr. 20K1-KK-17-1-02222-PR001.

Projekto tikslas - modernizuojant miestelio visuomeninės paskirties pastatą, sudaryti sąlygas gyventojams įgyti naujų žinių ir kvalifikacijų, mažinti technologinę atskirtį tarp kaimų ir miestų gyventojų, sudaryti tinkamas sąlygas laisvalaikio praleidimui.

Projekto uždavinys - modernizuoti ir atnaujinti Akademijos miestelio ambulatorijos visuomeninės paskirties erdves.

Projekto rezultatas - modernizuota ir atnaujinta Akademijos miestelio ambulatorija.

Bendra projekto vertė – 187 747,00 Eur, iš jų Europos Sąjungos lėšos (Europos žemės ūkio fondas) - 127 666,60 Eur, Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos - 22 529,40 Eur ir Kėdainių rajono savivaldybės biudžeto lėšos - 37 551,00 Eur.