J. Basanavičiaus g. 36, 57288 Kėdainiai
Pradžia
Pradžia
Teisinė informacija
Teisinė informacija
Veiklos sritys
Veiklos sritys
E. demokratija
E. demokratija
Aktualijos
Aktualijos
Projektų viešinimas
Projektų viešinimas
Registracija į vaikų vasaros stovyklas
Registracija į vaikų vasaros stovyklas
Tarybos sprendimai (nuo 2011-09-30)
Pavadinimas Numeris Data Atsisiųsti
DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2022 M. SPALIO 13 D. ĮSAKYMO NR. AD-1-1182 „DĖL CENTRALIZUOTŲ IR DECENTRALIZUOTŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ VYKDYMO TVARKOS TAISYKLIŲ TVIRTINIMO“ PAKEITIMO AD-1-334 2024-05-02 Atsisiųsti
DĖL 2023−2024 M. ŠILDYMO SEZONO PABAIGOS NUSTATYMO KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE MP1-217 2024-04-26 Atsisiųsti
DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2024 M. VASARIO 15 D. SPRENDIMO NR. TS-7 „DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2024 METŲ BIUDŽETO TVIRTINIMO“ PAKEITIMO TS-89 2024-04-26 Atsisiųsti
DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „KĖDAINIŲ VANDENYS“ 2023 METŲ METINIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO IR METINIO PRANEŠIMO PATVIRTINIMO TS-90 2024-04-26 Atsisiųsti
DĖL PRITARIMO PROJEKTUI „KRAKIŲ KULTŪROS CENTRO PRITAIKYMAS ĮVAIRIŲ GRUPIŲ POREIKIAMS“ TS-91 2024-04-26 Atsisiųsti
DĖL PRITARIMO PROJEKTUI „KĖDAINIŲ KULTŪROS CENTRO PRITAIKYMAS ĮVAIRIŲ GRUPIŲ POREIKIAMS“ TS-92 2024-04-26 Atsisiųsti
DĖL KLASIŲ, PRIEŠMOKYKLINIO, IKIMOKYKLINIO UGDYMO GRUPIŲ SKAIČIAUS IR MOKINIŲ (VAIKŲ) SKAIČIAUS JOSE 2024–2025 MOKSLO METAMS NUSTATYMO TS-93 2024-04-26 Atsisiųsti
DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS GABIŲ MOKINIŲ SKATINIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO TS-94 2024-04-26 Atsisiųsti
DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS NEFORMALIOJO SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMO IR TĘSTINIO MOKYMOSI 2024–2026 M. VEIKSMŲ PLANO PATVIRTINIMO IR JO ĮGYVENDINIMO KOORDINATORIAUS SKYRIMO TS-95 2024-04-26 Atsisiųsti
DĖL KĖDAINIŲ KALBŲ MOKYKLOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO TS-96 2024-04-26 Atsisiųsti
DĖL KĖDAINIŲ KALBŲ MOKYKLOS TEIKIAMŲ PASLAUGŲ KAINŲ NUSTATYMO TS-97 2024-04-26 Atsisiųsti
DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2022 M. BALANDŽIO 29 D. SPRENDIMO NR. TS-121 „DĖL LIETUVOS SPORTO UNIVERSITETO KĖDAINIŲ ,,AUŠROS“ PROGIMNAZIJOS TEIKIAMŲ PASLAUGŲ KAINŲ NUSTATYMO“ PAKEITIMO TS-98 2024-04-26 Atsisiųsti
DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ASMENS SU NEGALIA GEROVĖS TARYBOS NUOSTATŲ TVIRTINIMO TS-99 2024-04-26 Atsisiųsti
DĖL KĖDAINIŲ BENDRUOMENĖS SOCIALINIO CENTRO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO TS-100 2024-04-26 Atsisiųsti
DĖL KĖDAINIŲ RAJONO TURIZMO PLĖTROS STRATEGIJOS 2025–2035 METAMS PATVIRTINIMO TS-101 2024-04-26 Atsisiųsti
DĖL VŠĮ ,,KĖDAINIŲ TURIZMO IR VERSLO INFORMACIJOS CENTRAS“ 2023 METŲ METINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMO TS-102 2024-04-26 Atsisiųsti
DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS PRIEŠGAISRINĖS TARNYBOS 2023 METŲ METINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMO TS-103 2024-04-26 Atsisiųsti
DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO 2023 METŲ METINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMO TS-104 2024-04-26 Atsisiųsti
DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS „SPORTO PERSPEKTYVOS“ ATLEIDIMO NUO NUOMOS MOKESČIO TS-105 2024-04-26 Atsisiųsti
DĖL ATLEIDIMO NUO VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ SURINKIMĄ IR TVARKYMĄ TS-106 2024-04-26 Atsisiųsti
DĖL LEIDIMO KĖDAINIŲ MIESTO SENIŪNIJAI NUOMOTIS TARNYBINĮ LENGVĄJĮ KROVININĮ AUTOMOBILĮ TS-107 2024-04-26 Atsisiųsti
DĖL LEIDIMO KĖDAINIŲ SUAUGUSIŲJŲ IR JAUNIMO MOKYMO CENTRUI NUOMOTIS TARNYBINĮ LENGVĄJĮ AUTOMOBILĮ TS-108 2024-04-26 Atsisiųsti
DĖL SUTIKIMO PERIMTI TURTĄ IŠ LIETUVOS NACIONALINĖS MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTEKOS IR JO PERDAVIMO KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS MIKALOJAUS DAUKŠOS VIEŠAJAI BIBLIOTEKAI TS-109 2024-04-26 Atsisiųsti
DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BŪSTO FONDO IR SOCIALINIO BŪSTO FONDO SĄRAŠŲ PAKEITIMO TS-110 2024-04-26 Atsisiųsti
DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS KĖDAINIŲ PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO 2023 METŲ METINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMO TS-111 2024-04-26 Atsisiųsti
DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS KĖDAINIŲ LIGONINĖS 2023 METŲ METINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMO TS-112 2024-04-26 Atsisiųsti
DĖL LEIDIMO KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS KĖDAINIŲ MIESTO SENIŪNIJAI NUOMOTI PATALPĄ TS-113 2024-04-26 Atsisiųsti
DĖL VALSTYBĖS TURTO NURAŠYMO TS-114 2024-04-26 Atsisiųsti
DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS SUTIKIMŲ STATYTI ĮVAIRIUS STATINIUS IR ĮRENGTI ĮRENGINIUS VALSTYBINĖJE ŽEMĖJE (HIDROTECHNIKOS STATINIUS, KITUS INŽINERINIUS STATINIUS IR KT.) IŠDAVIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO TS-115 2024-04-26 Atsisiųsti
DĖL VALSTYBINĖS ŽEMĖS SKLYPO KĖDAINIŲ M., M. DAUKŠOS G. 46A, NUOMOS SUTARTIES TS-116 2024-04-26 Atsisiųsti
DĖL SUTIKIMO PERLEISTI NUOMOS TEISĘ Į VALSTYBINĖS ŽEMĖS SKLYPĄ, ESANTĮ KĖDAINIŲ M., ŽIBUOKLIŲ G. 18A, REIKALINGĄ PERLEIDŽIAMIEMS STATINIAMS (JŲ DALIMS) EKSPLOATUOTI TS-117 2024-04-26 Atsisiųsti
DĖL VALSTYBINĖS ŽEMĖS SKLYPO KĖDAINIŲ R. SAV., JOSVAINIŲ SEN., JOSVAINIŲ MSTL., NUOMOS TS-118 2024-04-26 Atsisiųsti
DĖL VALSTYBINĖS ŽEMĖS SKLYPO KĖDAINIŲ R. SAV., SURVILIŠKIO SEN., SURVILIŠKIO MSTL., NUOMOS TS-119 2024-04-26 Atsisiųsti
DĖL VALSTYBINĖS ŽEMĖS SKLYPO KĖDAINIŲ R. SAV., ŠĖTOS SEN., PAGIRIŲ MSTL., _ G. _, NUOMOS TS-120 2024-04-26 Atsisiųsti
DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „KĖDBUSAS“ 2023 METŲ METINIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO IR METINIO PRANEŠIMO PATVIRTINIMO TS-121 2024-04-26 Atsisiųsti
DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „KĖDAINIŲ BUTAI“ 2023 METŲ METINIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO IR METINIO PRANEŠIMO PATVIRTINIMO TS-122 2024-04-26 Atsisiųsti
DĖL PARAMOS SUTEIKIMO IŠ KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS SMULKIOJO VERSLO RĖMIMO FONDO MB KĖDAINIŲ ĄSOTIS TS-123 2024-04-26 Atsisiųsti
DĖL PARAMOS SUTEIKIMO IŠ KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS SMULKIOJO VERSLO RĖMIMO FONDO MB SKINTOS GĖLĖS TS-124 2024-04-26 Atsisiųsti
DĖL PARAMOS SUTEIKIMO IŠ KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS SMULKIOJO VERSLO RĖMIMO FONDO MB WEARABLE TS-125 2024-04-26 Atsisiųsti
DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS INFRASTRUKTŪROS PLĖTROS RĖMIMO PROGRAMOS LĖŠŲ PANAUDOJIMO 2023 METŲ ATASKAITOS PATVIRTINIMO TS-126 2024-04-26 Atsisiųsti
DĖL ŽALVARNIO GATVĖS AŠINIŲ LINIJŲ IR KOORDINAČIŲ TIKSLINIMO ŠĖTOS MIESTELYJE ŠĖTOS SENIŪNIJOJE TS-127 2024-04-26 Atsisiųsti
DĖL GATVĖS PAVADINIMO SUTEIKIMO PAŠĖTĖS KAIME ŠĖTOS SENIŪNIJOJE TS-128 2024-04-26 Atsisiųsti
DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2024 M. BALANDŽIO 9 D. ĮSAKYMO NR. AD-1-249 „DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VAIKŲ VASAROS STOVYKLŲ IR KITŲ NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO VEIKLŲ PROGRAMŲ KONKURSO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO AD-1-295 2024-04-19 Atsisiųsti
DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS UŽIMTUMO DIDINIMO 2024 METŲ PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO AD-1-277 2024-04-15 Atsisiųsti
DĖL 2023−2024 M. ŠILDYMO SEZONO PABAIGOS NUSTATYMO KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE MP1-174 2024-04-10 Atsisiųsti
DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VAIKŲ VASAROS STOVYKLŲ IR KITŲ NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO VEIKLŲ PROGRAMŲ KONKURSO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO AD-1-249 2024-04-09 Atsisiųsti
DĖL DRAUDIMO RŪKYTI DAUGIABUČIO NAMO, ESANČIO DIRBTUVIŲ G. 39, BERŽŲ K., DOTNUVOS SEN., KĖDAINIŲ R. SAV. BALKONUOSE,TERASOSE IR LODŽIJOSE, NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIUOSE ATSKIRIEMSSAVININKAMS, PASKELBIMO MP1-173 2024-04-09 Atsisiųsti
DĖL KULTŪROS PROJEKTŲ FINANSAVIMO KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO LĖŠOMIS KONKURSO NUOSTATŲ TVIRTINIMO AD-1-241 2024-04-05 Atsisiųsti
DĖL SPORTO PROJEKTŲ FINANSAVIMO KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO LĖŠOMIS KONKURSO NUOSTATŲ TVIRTINIMO AD-1-242 2024-04-05 Atsisiųsti
DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2023 M. BIRŽELIO 5 D. ĮSAKYMO NR. AD-1-553 „DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BŪSTO PRITAIKYMO NEĮGALIESIEMS KOMISIJOS SUDARYMO IR KOMISIJOS DARBO REGLAMENTO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO AD-1-230 2024-04-03 Atsisiųsti