J. Basanavičiaus g. 36, 57288 Kėdainiai
Pradžia
Pradžia
Balsavimas už gyventojų idėjas
Balsavimas už gyventojų idėjas
Teisinė informacija
Teisinė informacija
Veiklos sritys
Veiklos sritys
E. demokratija
E. demokratija
Aktualijos
Aktualijos
Projektų viešinimas
Projektų viešinimas
Registracija į vaikų vasaros stovyklas
Registracija į vaikų vasaros stovyklas
Tarybos sprendimai (nuo 2011-09-30)
Pavadinimas Numeris Data Atsisiųsti
DĖL ATLEIDIMO NUO VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ LEIDIMO PREKIAUTI AR TEIKTI PASLAUGAS IŠDAVIMĄ TS-352 2023-11-24 Atsisiųsti
DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2023 M. LIEPOS 28 D. ĮSAKYMO NR. AD-1-668 „DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS DOKUMENTŲ VALDYMO, RENGIMO, TVARKYMO, NAUDOJIMO IR KONTROLĖS PROCEDŪRŲ APRAŠO TVIRTINIMO“ PAKEITIMO AD-1-933 2023-11-14 Atsisiųsti
DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2011 M. GEGUŽĖS 17 D. ĮSAKYMO NR. AD-1-944 „DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DARBO TVARKOS TAISYKLIŲ TVIRTINIMO“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS AD-1-913 2023-11-09 Atsisiųsti
DĖL AKADEMIJOS KULTŪROS CENTRO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO TS-293 2023-10-27 Atsisiųsti
DĖL JOSVAINIŲ KULTŪROS CENTRO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO TS-294 2023-10-27 Atsisiųsti
DĖL KĖDAINIŲ KULTŪROS CENTRO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO TS-295 2023-10-27 Atsisiųsti
DĖL ŠĖTOS KULTŪROS CENTRO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO TS-296 2023-10-27 Atsisiųsti
DĖL TRUSKAVOS KULTŪROS CENTRO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO TS-297 2023-10-27 Atsisiųsti
DĖL KRAKIŲ KULTŪROS CENTRO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO TS-298 2023-10-27 Atsisiųsti
DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS MIKALOJAUS DAUKŠOS VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO TS-299 2023-10-27 Atsisiųsti
DĖL VŠĮ KĖDAINIŲ SPORTO IDĖJOS ATLEIDIMO NUO NUOMOS MOKESČIO TS-300 2023-10-27 Atsisiųsti
DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2023 M. SAUSIO 27 D. SPRENDIMO NR. TS-3 „DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2023 METŲ BIUDŽETO TVIRTINIMO“ PAKEITIMO TS-301 2023-10-27 Atsisiųsti
DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2023 M. BIRŽELIO 23 D. SPRENDIMO NR. TS-184 „DĖL DIDŽIAUSIO LEISTINO VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ IR DARBUOTOJŲ, DIRBANČIŲ PAGAL DARBO SUTARTIS IR GAUNANČIŲ DARBO UŽMOKESTĮ IŠ SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO, PAREIGYBIŲ SKAIČIAUS KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS INSTITUCIJOSE IR ĮSTAIGOSE TVIRTINIMO“ PAKEITIMO TS-302 2023-10-27 Atsisiųsti
DĖL ŽEMĖS MOKESČIO LENGVATOS A. K. TS-303 2023-10-27 Atsisiųsti
DĖL VALSTYBINĖS ŽEMĖS NUOMOS MOKESČIO LENGVATOS UAB „KAPLIŲ ŽUVYS“ TS-304 2023-10-27 Atsisiųsti
DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2022 M. VASARIO 18 D. SPRENDIMO NR. TS-3 „DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBEI SKIRTŲ MOKYMO LĖŠŲ APSKAIČIAVIMO, PASKIRSTYMO IR PANAUDOJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO TS-305 2023-10-27 Atsisiųsti
DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VAIKŲ VASAROS STOVYKLŲ IR KITŲ NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO VEIKLŲ PROGRAMŲ KONKURSO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO TS-306 2023-10-27 Atsisiųsti
DĖL KĖDAINIŲ SUAUGUSIŲJŲ IR JAUNIMO MOKYMO CENTRO TEIKIAMŲ PASLAUGŲ KAINŲ NUSTATYMO TS-307 2023-10-27 Atsisiųsti
DĖL LEIDIMO KURTI SVEIKATOS CENTRĄ KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE FUNKCINIO BENDRADARBIAVIMO BŪDU TS-308 2023-10-27 Atsisiųsti
DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS NARKOTIKŲ KONTROLĖS KOMISIJOS NUOSTATŲ TVIRTINIMO TS-309 2023-10-27 Atsisiųsti
DĖL PRITARIMO KĖDAINIŲ MIESTO VIETOS VEIKLOS GRUPĖS VIETOS PLĖTROS 2023–2029 METŲ STRATEGIJOS PROJEKTUI TS-310 2023-10-27 Atsisiųsti
DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2023 M. SAUSIO 27 D. SPRENDIMO NR. TS-13 „DĖL PINIGINĖS SOCIALINĖS PARAMOS NEPASITURINTIEMS GYVENTOJAMS KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE TEIKIMO TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO“ PAKEITIMO TS-311 2023-10-27 Atsisiųsti
DĖL ATLEIDIMO NUO METINĖS VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ SURINKIMĄ IR TVARKYMĄ TS-312 2023-10-27 Atsisiųsti
DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ATLIEKŲ PREVENCIJOS IR TVARKYMO 2021–2027 M. PLANO TVIRTINIMO TS-313 2023-10-27 Atsisiųsti
DĖL VŠĮ KAUNO REGIONO ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRO ZABIELIŠKIO KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ MECHANINIO ATSKYRIMO IR RŪŠIAVIMO ĮRENGINIŲ TS-314 2023-10-27 Atsisiųsti
DĖL KOMISIJOS NARIO IR PAKAITINIO NARIO DELEGAVIMO Į SAVIVALDYBĖS VALDOMŲ ĮMONIŲ KOLEGIALAUS VALDYMO AR PRIEŽIŪROS ORGANO NARIŲ ATRANKOS KOMISIJĄ TS-315 2023-10-27 Atsisiųsti
DĖL KELEIVIŲ IR BAGAŽO VEŽIMO KĖDAINIŲ RAJONE VIETINIO (MIESTO IR PRIEMIESČIO) SUSISIEKIMO MARŠRUTAIS TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO TS-316 2023-10-27 Atsisiųsti
DĖL KELEIVIŲ ĮLAIPINIMO IR IŠLAIPINIMO STOTELĖSE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO TS-317 2023-10-27 Atsisiųsti
DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2020 M. LAPKRIČIO 6 D. SPRENDIMO NR. TS-254 „DĖL NEKILNOJAMOJO IR ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO PERDAVIMO PAGAL TURTO PATIKĖJIMO SUTARTĮ VIEŠAJAI ĮSTAIGAI KĖDAINIŲ LIGONINEI“ PAKEITIMO TS-318 2023-10-27 Atsisiųsti
DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2020 M. LAPKRIČIO 6 D. SPRENDIMO NR. TS-255 „DĖL NEKILNOJAMOJO IR ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO PERDAVIMO PAGAL TURTO PATIKĖJIMO SUTARTĮ VIEŠAJAI ĮSTAIGAI KĖDAINIŲ PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRUI“ PAKEITIMO TS-319 2023-10-27 Atsisiųsti
DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2023 M. RUGSĖJO 29 D. SPRENDIMO NR. TS-263 „DĖL SUTIKIMO PERIMTI TURTĄ IŠ LIETUVOS NACIONALINĖS MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTEKOS IR JO PERDAVIMO KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS MIKALOJAUS DAUKŠOS VIEŠAJAI BIBLIOTEKAI“ PAKEITIMO TS-320 2023-10-27 Atsisiųsti
DĖL PARDUODAMŲ KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BŪSTŲ IR PAGALBINIO ŪKIO PASKIRTIES PASTATŲ SĄRAŠO PAPILDYMO TS-321 2023-10-27 Atsisiųsti
DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BŪSTO FONDO IR SOCIALINIO BŪSTO FONDO SĄRAŠŲ PAKEITIMO TS-322 2023-10-27 Atsisiųsti
DĖL PATALPOS PERDAVIMO ASOCIACIJAI PAGIRIŲ BENDRUOMENĖS CENTRUI TS-323 2023-10-27 Atsisiųsti
DĖL PRITARIMO ĮGYVENDINTI PROJEKTĄ „INKUBAVIMO, KONSULTAVIMO, MENTORYSTĖS IR TINKLAVEIKOS PROGRAMŲ VYSTYMAS, SKATINANT PRADEDANČIŲJŲ SVV SUBJEKTŲ KŪRIMĄSI IR AUGIMĄ REGIONUOSE“ TS-324 2023-10-27 Atsisiųsti
DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2011 M. RUGSĖJO 30 D. SPRENDIMO NR. TS-347 „DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS KOMITETŲ VEIKLOS NUOSTATŲ TVIRTINIMO“ PAKEITIMO TS-325 2023-10-27 Atsisiųsti
DĖL ŽEMĖS SKLYPO KĖDAINIŲ R. SAV., KĖDAINIŲ MIESTO SEN., JANUŠAVOS K., KADASTRO NR. 5327/0017:450, NAUDOJIMO PASKIRTIES PAKEITIMO TS-326 2023-10-27 Atsisiųsti
DĖL GATVĖS PAVADINIMO SUTEIKIMO KRAKIŲ KAIME KRAKIŲ SENIŪNIJOJE TS-327 2023-10-27 Atsisiųsti
DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2021 M. BALANDŽIO 30 D. SPRENDIMO NR. TS -105 „DĖL GYVENTOJŲ INICIATYVŲ, SKIRTŲ GYVENAMAJAI APLINKAI GERINTI, PROJEKTŲ IDĖJŲ ATRANKOS IR FINANSAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO TS-328 2023-10-27 Atsisiųsti
DĖL GALIMYBIŲ STUDIJOS RENGIMO TS-329 2023-10-27 Atsisiųsti
DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2023 M. BIRŽELIO 23 D. SPRENDIMO NR. TS-237 „DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS NARIŲ GYVENTOJŲ PRIĖMIMO VIETŲ IR GRAFIKO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO TS-330 2023-10-27 Atsisiųsti
DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2023 METŲ KELIŲ PRIEŽIŪROS IR PLĖTROS PROGRAMOS OBJEKTŲ SĄRAŠO TVIRTINIMO AD-1-884 2023-10-10 Atsisiųsti
DĖL ASMENŲ PRAŠYMŲ IR SKUNDŲ NAGRINĖJIMO KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOJE TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO AD-1-827 2023-10-05 Atsisiųsti
DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2023 M. SAUSIO 27 D. SPRENDIMO NR. TS-1 „DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2023–2025 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO TVIRTINIMO“ PAKEITIMO TS-238 2023-09-29 Atsisiųsti
DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2023 M. SAUSIO 27 D. SPRENDIMO NR. TS-3 „DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2023 METŲ BIUDŽETO TVIRTINIMO“ PAKEITIMO TS-239 2023-09-29 Atsisiųsti
DĖL 2022 M. KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO VYKDYMO IR SAVIVALDYBĖS KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIŲ TVIRTINIMO TS-240 2023-09-29 Atsisiųsti
DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2023 M. BIRŽELIO 23 D. SPRENDIMO NR. TS-184 „DĖL DIDŽIAUSIO LEISTINO VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ IR DARBUOTOJŲ, DIRBANČIŲ PAGAL DARBO SUTARTIS IR GAUNANČIŲ DARBO UŽMOKESTĮ IŠ SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO, PAREIGYBIŲ SKAIČIAUS KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS INSTITUCIJOSE IR ĮSTAIGOSE TVIRTINIMO“ PAKEITIMO TS-241 2023-09-29 Atsisiųsti
DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2023 M. GEGUŽĖS 26 D. SPRENDIMO NR. TS-142 „DĖL KLASIŲ SKAIČIAUS IR MOKINIŲ SKAIČIAUS JOSE, PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPIŲ SKAIČIAUS IR MOKINIŲ SKAIČIAUS JOSE, IKIMOKYKLINIO UGDYMO GRUPIŲ SKAIČIAUS IR VAIKŲ SKAIČIAUS JOSE 2023–2024 MOKSLO METAMS NUSTATYMO“ PAKEITIMO TS-242 2023-09-29 Atsisiųsti
DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ TARYBOS SUDARYMO TS-243 2023-09-29 Atsisiųsti
DĖL PRITARIMO KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS IR RASEINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BENDRADARBIAVIMO SUTARČIAI TS-244 2023-09-29 Atsisiųsti