J. Basanavičiaus g. 36, 57288 Kėdainiai
Pradžia
Pradžia
Teisinė informacija
Teisinė informacija
Veiklos sritys
Veiklos sritys
E. demokratija
E. demokratija
Aktualijos
Aktualijos
Projektų viešinimas
Projektų viešinimas
Tarybos sprendimai (nuo 2011-09-30)
Pavadinimas Numeris Data Atsisiųsti
DĖL PRITARIMO KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBOS 2022 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI TS-75 2023-03-31 Atsisiųsti
DĖL PRITARIMO KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS IR ADMINISTRACIJOS 2022 M. VEIKLOS ATASKAITAI TS-76 2023-03-31 Atsisiųsti
DĖL PRITARIMO KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS MERO 2022 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI TS-77 2023-03-31 Atsisiųsti
DĖL PRITARIMO VŠĮ ,,KĖDAINIŲ TURIZMO IR VERSLO INFORMACIJOS CENTRAS“, KURIO SAVININKĖ YRA KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ, 2022 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI TS-78 2023-03-31 Atsisiųsti
DĖL PRITARIMO KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS PRIEŠGAISRINĖS TARNYBOS 2022 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI TS-79 2023-03-31 Atsisiųsti
DĖL PRITARIMO KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINIŲ ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ 2022 METŲ VEIKLOS ATASKAITOMS TS-80 2023-03-31 Atsisiųsti
DĖL PRITARIMO KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINIŲ KULTŪROS ĮSTAIGŲ 2022 METŲ VEIKLOS ATASKAITOMS TS-81 2023-03-31 Atsisiųsti
DĖL PRITARIMO KĖDAINIŲ SPORTO CENTRO 2022 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI TS-82 2023-03-31 Atsisiųsti
DĖL PRITARIMO KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ, TEIKIANČIŲ SOCIALINES PASLAUGAS, 2022 METŲ VEIKLOS ATASKAITOMS TS-83 2023-03-31 Atsisiųsti
DĖL PRITARIMO VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS KĖDAINIŲ PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO 2022 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI TS-84 2023-03-31 Atsisiųsti
DĖL PRITARIMO VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS KĖDAINIŲ LIGONINĖS 2022 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI TS-85 2023-03-31 Atsisiųsti
DĖL PRITARIMO KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO 2022 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI TS-86 2023-03-31 Atsisiųsti
DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS PRIEMONIŲ VYKDYMO 2022 METŲ ATASKAITOS PATVIRTINIMO TS-87 2023-03-31 Atsisiųsti
DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS STEBĖSENOS 2021 METŲ ATASKAITOS PATVIRTINIMO TS-88 2023-03-31 Atsisiųsti
DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „KĖDAINIŲ BUTAI“ METINĖS 2022 M. VEIKLOS ATASKAITOS TS-89 2023-03-31 Atsisiųsti
DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „KĖDAINIŲ VANDENYS“ METINĖS 2022 M. VEIKLOS ATASKAITOS TS-90 2023-03-31 Atsisiųsti
DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „KĖDBUSAS“ METINĖS 2022 M. VEIKLOS ATASKAITOS TS-91 2023-03-31 Atsisiųsti
DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS NARYSTĖS ASOCIACIJOJE VIDURIO LIETUVOS ŽUVININKYSTĖS VIETOS VEIKLOS GRUPĖJE TS-92 2023-03-31 Atsisiųsti
DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2023 M. SAUSIO 27 D. SPRENDIMO NR. TS-3 „DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2023 METŲ BIUDŽETO TVIRTINIMO“ PAKEITIMO TS-93 2023-03-31 Atsisiųsti
DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2022 M. GRUODŽIO 16 D. SPRENDIMO NR. TS-327 „DĖL DIDŽIAUSIO LEISTINO VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ IR DARBUOTOJŲ, DIRBANČIŲ PAGAL DARBO SUTARTIS IR GAUNANČIŲ DARBO UŽMOKESTĮ IŠ SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO, PAREIGYBIŲ SKAIČIAUS KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS INSTITUCIJOSE IR ĮSTAIGOSE TVIRTINIMO“ PAKEITIMO TS-94 2023-03-31 Atsisiųsti
DĖL NEKILNOJAMOJO TURTO MOKESČIO IR VALSTYBINĖS ŽEMĖS NUOMOS MOKESČIO LENGVATOS J. S. TS-95 2023-03-31 Atsisiųsti
DĖL VALSTYBINĖS ŽEMĖS NUOMOS MOKESČIO SUMOKĖJIMO TERMINO ATIDĖJIMO A. K. TS-96 2023-03-31 Atsisiųsti
DĖL VALSTYBINĖS ŽEMĖS NUOMOS MOKESČIO SUMOKĖJIMO TERMINO ATIDĖJIMO J. A. TS-97 2023-03-31 Atsisiųsti
DĖL GREITOSIOS MEDICINOS PAGALBOS PASLAUGŲ NEBETEIKIMO VIEŠOJOJE ĮSTAIGOJE KĖDAINIŲ PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRE IR PRITARIMO GREITOSIOS MEDICINOS PAGALBOS PASLAUGŲ TEIKIMO FUNKCIJŲ PERDAVIMUI VIEŠAJAI ĮSTAIGAI KAUNO MIESTO GREITOSIOS MEDICINOS PAGALBOS STOČIAI TS-98 2023-03-31 Atsisiųsti
DĖL PRITARIMO DALYVAVIMUI PROJEKTE ,,PACIENTŲ PAVĖŽĖJIMO PASLAUGOS MODELIO SUKŪRIMAS IR IŠBANDYMAS“ TS-99 2023-03-31 Atsisiųsti
DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. GRUODŽIO 20 D. SPRENDIMO NR. TS-286 „DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS METŲ MEDICINOS DARBUOTOJO APDOVANOJIMUI SKIRTI ATRANKOS KOMISIJOS SUDARYMO“ PAKEITIMO TS-100 2023-03-31 Atsisiųsti
DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2011 M. GEGUŽĖS 13 D. SPRENDIMO NR. TS-145 „DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS VEIKLOS REGLAMENTO TVIRTINIMO“ PAKEITIMO TS-101 2023-03-31 Atsisiųsti
DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS ARŪNO KACEVIČIAUS ATLEIDIMO IŠ PAREIGŲ TS-102 2023-03-31 Atsisiųsti
DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO GINTAUTO MUZNIKO ATLEIDIMO IŠ PAREIGŲ TS-103 2023-03-31 Atsisiųsti
DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO VYTAUTO GRIGO ATLEIDIMO IŠ PAREIGŲ TS-104 2023-03-31 Atsisiųsti
DĖL 1999 M. LIEPOS 16 D. SUTARTIES NR. 13 NUTRAUKIMO TS-105 2023-03-31 Atsisiųsti
DĖL BENDRADARBIAVIMO SU VYTAUTO DIDŽIOJO UNIVERSITETU TS-106 2023-03-31 Atsisiųsti
DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2022 M. BALANDŽIO 29 D. SPRENDIMO NR. TS-121 „DĖL LIETUVOS SPORTO UNIVERSITETO KĖDAINIŲ ,,AUŠROS“ PROGIMNAZIJOS TEIKIAMŲ PASLAUGŲ KAINŲ NUSTATYMO“ PAKEITIMO TS-107 2023-03-31 Atsisiųsti
DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2022 M. BALANDŽIO 29 D. SPRENDIMO NR. TS-123 „DĖL KĖDAINIŲ JUOZO PAUKŠTELIO PROGIMNAZIJOS TEIKIAMŲ PASLAUGŲ KAINŲ NUSTATYMO“ PAKEITIMO TS-108 2023-03-31 Atsisiųsti
DĖL SUTIKIMO REORGANIZUOTI KĖDAINIŲ R. MIEGĖNŲ PAGRINDINĘ MOKYKLĄ, PRIJUNGIANT JĄ PRIE KĖDAINIŲ R. AKADEMIJOS GIMNAZIJOS TS-109 2023-03-31 Atsisiųsti
DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS GYVENTOJŲ TELKIMO VISUOMENEI NAUDINGAI VEIKLAI ATLIKTI TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO TS-110 2023-03-31 Atsisiųsti
DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2022 M. SPALIO 28 D. SPRENDIMO NR. TS-276 „DĖL MAKSIMALIŲ SOCIALINĖS GLOBOS IR SOCIALINĖS PRIEŽIŪROS IŠLAIDŲ FINANSAVIMO DYDŽIŲ NUSTATYMO“ PAKEITIMO TS-111 2023-03-31 Atsisiųsti
DĖL PREVENCINIŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ ORGANIZAVIMO IR TEIKIMO KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO TS-112 2023-03-31 Atsisiųsti
DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2023 M. SOCIALINIŲ PASLAUGŲ PLANO TVIRTINIMO TS-113 2023-03-31 Atsisiųsti
DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BŪSTO FONDO IR SOCIALINIO BŪSTO FONDO SĄRAŠŲ PAKEITIMO TS-114 2023-03-31 Atsisiųsti
DĖL SUTIKIMO NEATLYGINTINAI PERIMTI NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ TS-115 2023-03-31 Atsisiųsti
DĖL TURTO PERDAVIMO KĖDAINIŲ KRAŠTO MUZIEJUI TS-116 2023-03-31 Atsisiųsti
DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. SPALIO 25 D. SPRENDIMO NR. TS-237 „DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIO TURTO VALDYMO, NAUDOJIMO IR DISPONAVIMO JUO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO TS-117 2023-03-31 Atsisiųsti
DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. SPALIO 25 D. SPRENDIMO NR. TS-238 „DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TURTO PERDAVIMO PANAUDOS PAGRINDAIS LAIKINAI NEATLYGINTINAI VALDYTI IR NAUDOTIS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO TS-118 2023-03-31 Atsisiųsti
DĖL TURTO PERDAVIMO LIETUVOS MOKINIŲ NEFORMALIOJO ŠVIETIMO CENTRUI TS-119 2023-03-31 Atsisiųsti
DĖL NEKILNOJAMOJO TURTO PERDAVIMO PANAUDOS PAGRINDAIS TS-120 2023-03-31 Atsisiųsti
DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2020 M. LAPKRIČIO 6 D. SPRENDIMO NR. TS-256 „DĖL NEKILNOJAMOJO TURTO PERDAVIMO PAGAL TURTO PATIKĖJIMO SUTARTĮ VIEŠAJAI ĮSTAIGAI KĖDAINIŲ PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRUI“ PAKEITIMO TS-121 2023-03-31 Atsisiųsti
DĖL LEIDIMO KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DOTNUVOS SENIŪNIJAI NUOMOTI PATALPAS TS-122 2023-03-31 Atsisiųsti
DĖL LEIDIMO KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS VILAINIŲ SENIŪNIJAI NUOMOTI PATALPAS TS-123 2023-03-31 Atsisiųsti
DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2023 METŲ KELIŲ PRIEŽIŪROS IR PLĖTROS PROGRAMOS OBJEKTŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO TS-124 2023-03-31 Atsisiųsti