J. Basanavičiaus g. 36, 57288 Kėdainiai
Pradžia
Pradžia
Teisinė informacija
Teisinė informacija
Veiklos sritys
Veiklos sritys
E. demokratija
E. demokratija
Aktualijos
Aktualijos
Projektų viešinimas
Projektų viešinimas
Gegužės 12 d. Respublikos Prezidento rinkimai ir Referendumas
Gegužės 12 d. Respublikos Prezidento rinkimai ir Referendumas
Tarybos sprendimai (nuo 2011-09-30)
Pavadinimas Numeris Data Atsisiųsti
DĖL PRITARIMO KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS IR RASEINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BENDRADARBIAVIMO SUTARČIAI TS-244 2023-09-29 Atsisiųsti
DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. RUGSĖJO 27 D. SPRENDIMO NR. TS-185 „DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS KULTŪROS IR MENO TARYBOS NUOSTATŲ TVIRTINIMO“ PAKEITIMO TS-245 2023-09-29 Atsisiųsti
DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. RUGSĖJO 27 D. SPRENDIMO NR. TS-186 „DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS SPORTO TARYBOS NUOSTATŲ TVIRTINIMO“ PAKEITIMO TS-246 2023-09-29 Atsisiųsti
DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS ATSTOVO DELEGAVIMO Į KAUNO TERITORINĖS LIGONIŲ KASOS STEBĖTOJŲ TARYBĄ TS-247 2023-09-29 Atsisiųsti
DĖL VEIKLOS AUDITO VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS KĖDAINIŲ LIGONINĖJE ATLIKIMO TS-248 2023-09-29 Atsisiųsti
DĖL VIDUTINĖS KIETOJO KURO AR KITOKIO KURO KAINOS, TAIKOMOS APSKAIČIUOJANT KURO BŪSTUI ŠILDYTI IR KARŠTAM VANDENIUI PARUOŠTI IŠLAIDŲ KOMPENSACIJAS KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE, PATVIRTINIMO TS-249 2023-09-29 Atsisiųsti
DĖL PREVENCINIŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ PLANAVIMO, ORGANIZAVIMO IR TEIKIMO KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO TS-250 2023-09-29 Atsisiųsti
DĖL TRANSPORTO IR JUDUMO PASLAUGŲ TEIKIMO IR MOKĖJIMO UŽ SUTEIKTAS PASLAUGAS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO TS-251 2023-09-29 Atsisiųsti
DĖL PRITARIMO ĮGYVENDINTI PROJEKTĄ „UŽTIKRINTI PERĖJIMĄ NUO INSTITUCINĖS GLOBOS PRIE BENDRUOMENINIŲ PASLAUGŲ INTELEKTO IR (AR) PSICHIKOS NEGALIĄ TURINTIEMS ASMENIMS“ TS-252 2023-09-29 Atsisiųsti
DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE KAPINIŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO TS-253 2023-09-29 Atsisiųsti
DĖL LEIDIMO KĖDAINIŲ PAGALBOS ŠEIMAI CENTRUI NUOMOTIS TARNYBINIUS LENGVUOSIUS AUTOMOBILIUS TS-254 2023-09-29 Atsisiųsti
DĖL LEIDIMO DOTNUVOS SLAUGOS NAMAMS NUOMOTIS TARNYBINĮ LENGVĄJĮ AUTOMOBILĮ TS-255 2023-09-29 Atsisiųsti
DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2022 M. KOVO 25 D. SPRENDIMO NR. TS-63 „KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ATLIEKŲ TVARKYMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO TS-256 2023-09-29 Atsisiųsti
DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. GRUODŽIO 12 D. SPRENDIMO NR. TS-293 „DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO PASLAUGOS KOKYBĖS STEBĖSENOS IR KONTROLĖS VYKDYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO TS-257 2023-09-29 Atsisiųsti
DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS KONTROLĖS KOMITETO 2023 METŲ VEIKLOS PROGRAMOS TVIRTINIMO TS-258 2023-09-29 Atsisiųsti
DĖL LEIDIMO RENGTI IR TEIKTI PARAIŠKĄ „PLĖTOTI LAIKU ATLIEKAMO EFEKTYVAUS DARBO SU JAUNIMU SISTEMĄ“ PARTNERIŲ ATRANKAI TS-259 2023-09-29 Atsisiųsti
DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO TS-260 2023-09-29 Atsisiųsti
DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLIERIAUS PAREIGYBĖS APRAŠYMO TVIRTINIMO TS-261 2023-09-29 Atsisiųsti
DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. BIRŽELIO 28 D. SPRENDIMO NR. TS-120 „DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS STRUKTŪROS TVIRTINIMO“ PAKEITIMO TS-262 2023-09-29 Atsisiųsti
DĖL SUTIKIMO PERIMTI TURTĄ IŠ LIETUVOS NACIONALINĖS MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTEKOS IR JO PERDAVIMO KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS MIKALOJAUS DAUKŠOS VIEŠAJAI BIBLIOTEKAI TS-263 2023-09-29 Atsisiųsti
DĖL VALSTYBĖS TURTO PERĖMIMO SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN TS-264 2023-09-29 Atsisiųsti
DĖL VALSTYBĖS TURTO PERĖMIMO SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN TS-265 2023-09-29 Atsisiųsti
DĖL TURTO PERDAVIMO KĖDAINIŲ R. AKADEMIJOS GIMNAZIJAI TS-266 2023-09-29 Atsisiųsti
DĖL TURTO PERDAVIMO KĖDAINIŲ R. DOTNUVOS PAGRINDINEI MOKYKLAI TS-267 2023-09-29 Atsisiųsti
DĖL TURTO PERDAVIMO KĖDAINIŲ R. KRAKIŲ MIKALOJAUS KATKAUS GIMNAZIJAI TS-268 2023-09-29 Atsisiųsti
DĖL TURTO PERDAVIMO KĖDAINIŲ R. LABŪNAVOS PAGRINDINEI MOKYKLAI TS-269 2023-09-29 Atsisiųsti
DĖL TURTO PERDAVIMO UAB „KĖDAINIŲ VANDENYS“ TS-270 2023-09-29 Atsisiųsti
DĖL VIEŠAME AUKCIONE PARDUODAMO KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS NEKILNOJAMOJO TURTO IR KITŲ NEKILNOJAMŲJŲ DAIKTŲ SĄRAŠO PAKEITIMO TS-271 2023-09-29 Atsisiųsti
DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2022 M. GEGUŽĖS 27 D. SPRENDIMO NR. TS-186 „DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGOMS PANAUDOS PAGRINDAIS PERDUODAMO TURTO“ PAKEITIMO TS-272 2023-09-29 Atsisiųsti
DĖL PATALPŲ PERDAVIMO KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURUI TS-273 2023-09-29 Atsisiųsti
DĖL PATALPŲ PERDAVIMO ASOCIACIJAI KĖDAINIŲ RAJONO SKAISTGIRIŲ BENDRUOMENĖS CENTRUI TS-274 2023-09-29 Atsisiųsti
DĖL BUTŲ IR KITŲ PATALPŲ SAVININKŲ BENDRIJŲ VALDYMO ORGANŲ, JUNGTINĖS VEIKLOS SUTARTIMI ĮGALIOTŲ ASMENŲ IR SAVIVALDYBĖS VYKDOMOSIOS INSTITUCIJOS PASKIRTŲ BENDROJO NAUDOJIMO OBJEKTŲ ADMINISTRATORIŲ VEIKLOS, SUSIJUSIOS SU ĮSTATYMŲ IR KITŲ TEISĖS AKTŲ JIEMS PRISKIRTŲ FUNKCIJŲ VYKDYMU, PRIEŽIŪROS IR KONTROLĖS TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO TS-275 2023-09-29 Atsisiųsti
DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2023 M. KOVO 31 D. SPRENDIMO NR. TS-124 „DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2023 METŲ KELIŲ PRIEŽIŪROS IR PLĖTROS PROGRAMOS OBJEKTŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO TS-276 2023-09-29 Atsisiųsti
DĖL PARAMOS SUTEIKIMO IŠ KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS SMULKIOJO VERSLO RĖMIMO FONDO MB ŪLAS TS-277 2023-09-29 Atsisiųsti
DĖL PARAMOS SUTEIKIMO IŠ KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS SMULKIOJO VERSLO RĖMIMO FONDO P. G. TS-278 2023-09-29 Atsisiųsti
DĖL PARAMOS SUTEIKIMO IŠ KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS SMULKIOJO VERSLO RĖMIMO FONDO MB DRUSKILĖ TS-279 2023-09-29 Atsisiųsti
DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2022 M. SPALIO 28 D. SPRENDIMO NR. TS-273 „DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS INFRASTRUKTŪROS PLĖTROS ĮMOKOS TARIFŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO TS-280 2023-09-29 Atsisiųsti
DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2021 M. SAUSIO 29 D. SPRENDIMO NR. TS-22 „DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS INFRASTRUKTŪROS PLĖTROS RĖMIMO PROGRAMOS KOMISIJOS SUDĖTIES IR JOS DARBO REGLAMENTO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO TS-281 2023-09-29 Atsisiųsti
DĖL SIŪLYMO NEPRIVATIZUOTI ŽEMĖS SKLYPO KĖDAINIŲ R. SAV., VILAINIŲ SEN., ŠVENTYBRASČIO K., PUŠYNO G. TS-282 2023-09-29 Atsisiųsti
DĖL GEBENIŲ IR SAUSMEDŽIŲ GATVIŲ KĖDAINIŲ MIESTO SEN., JANUŠAVOS K., SPECIALIOJO PLANO TVIRTINIMO TS-283 2023-09-29 Atsisiųsti
DĖL ŽEMĖS SKLYPO KĖDAINIŲ R. SAV., DOTNUVOS SEN., VAINOTIŠKIŲ K., JAUNIMO G. 8, NAUDOJIMO BŪDO PAKEITIMO TS-284 2023-09-29 Atsisiųsti
DĖL ŽEMĖS SKLYPO KĖDAINIŲ R. SAV., VILAINIŲ SEN., LANČIŪNAVOS K., MILŽEMIŲ G. 1A, NAUDOJIMO PASKIRTIES PAKEITIMO TS-285 2023-09-29 Atsisiųsti
DĖL ATLEIDIMO NUO SAVIVALDYBĖS INFRASTRUKTŪROS PLĖTROS ĮMOKOS TS-286 2023-09-29 Atsisiųsti
DĖL ATLEIDIMO NUO SAVIVALDYBĖS INFRASTRUKTŪROS PLĖTROS ĮMOKOS TS-287 2023-09-29 Atsisiųsti
DĖL GATVIŲ PAVADINIMŲ SUTEIKIMO GRINIŲ KAIME PERNARAVOS SENIŪNIJOJE TS-288 2023-09-29 Atsisiųsti
DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ANTIKORUPCIJOS KOMISIJOS PIRMININKO PAVADUOTOJO SKYRIMO TS-289 2023-09-29 Atsisiųsti
DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ETIKOS KOMISIJOS PIRMININKO PAVADUOTOJO SKYRIMO TS-290 2023-09-29 Atsisiųsti
DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VERSLO TARYBOS SUDARYMO TS-291 2023-09-29 Atsisiųsti
DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2023 M. BIRŽELIO 23 D. SPRENDIMO NR. TS-237 „DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS NARIŲ GYVENTOJŲ PRIĖMIMO VIETŲ IR GRAFIKO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO TS-292 2023-09-29 Atsisiųsti
DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2023 M. BIRŽELIO 5 D. ĮSAKYMO NR. AD-1-553 „DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BŪSTO PRITAIKYMO NEĮGALIESIEMS KOMISIJOS SUDARYMO IR KOMISIJOS DARBO REGLAMENTO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO AD-1-800 2023-09-26 Atsisiųsti