J. Basanavičiaus g. 36, 57288 Kėdainiai
Pradžia
Pradžia
Teisinė informacija
Teisinė informacija
Veiklos sritys
Veiklos sritys
E. demokratija
E. demokratija
Aktualijos
Aktualijos
Projektų viešinimas
Projektų viešinimas
Tarybos sprendimai (nuo 2011-09-30)
Pavadinimas Numeris Data Atsisiųsti
DĖL PARAMOS SUTEIKIMO IŠ KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS SMULKIOJO VERSLO RĖMIMO FONDO MB ,,REGINTA LT“ TS-205 2023-06-23 Atsisiųsti
DĖL PARAMOS SUTEIKIMO IŠ KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS SMULKIOJO VERSLO RĖMIMO FONDO MB SG BUDIS TS-206 2023-06-23 Atsisiųsti
DĖL PARAMOS SUTEIKIMO IŠ KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS SMULKIOJO VERSLO RĖMIMO FONDO MB ,,KINORA“ TS-207 2023-06-23 Atsisiųsti
DĖL PARAMOS SUTEIKIMO IŠ KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS SMULKIOJO VERSLO RĖMIMO FONDO MB ORIVENT TS-208 2023-06-23 Atsisiųsti
DĖL PARAMOS SUTEIKIMO IŠ KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS SMULKIOJO VERSLO RĖMIMO FONDO M. Š. TS-209 2023-06-23 Atsisiųsti
DĖL PARAMOS SUTEIKIMO IŠ KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS SMULKIOJO VERSLO RĖMIMO FONDO UAB GRYNAS TINKLAS TS-210 2023-06-23 Atsisiųsti
DĖL PARAMOS SUTEIKIMO IŠ KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS SMULKIOJO VERSLO RĖMIMO FONDO ŪKININKEI E. V. TS-211 2023-06-23 Atsisiųsti
DĖL PARAMOS SUTEIKIMO IŠ KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS SMULKIOJO VERSLO RĖMIMO FONDO MB SANTERNIKA TS-212 2023-06-23 Atsisiųsti
DĖL PARAMOS SUTEIKIMO IŠ KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS SMULKIOJO VERSLO RĖMIMO FONDO MB TUBIAI TS-213 2023-06-23 Atsisiųsti
DĖL SUTIKIMO PERIMTI TURTĄ IŠ KAUNO APSKRITIES VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS IR JO PERDAVIMO KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS MIKALOJAUS DAUKŠOS VIEŠAJAI BIBLIOTEKAI TS-214 2023-06-23 Atsisiųsti
DĖL SUTIKIMO PERIMTI TURTĄ IŠ NACIONALINĖS ŠVIETIMO AGENTŪROS IR JO PERDAVIMO ŠVIETIMO ĮSTAIGOMS TS-215 2023-06-23 Atsisiųsti
DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2020 M. LAPKRIČIO 6 D. SPRENDIMO NR. TS-255 „DĖL NEKILNOJAMOJO IR ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO PERDAVIMO PAGAL TURTO PATIKĖJIMO SUTARTĮ VIEŠAJAI ĮSTAIGAI KĖDAINIŲ PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRUI“ PAKEITIMO TS-216 2023-06-23 Atsisiųsti
DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2020 M. LAPKRIČIO 6 D. SPRENDIMO NR. TS-254 „DĖL NEKILNOJAMOJO IR ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO PERDAVIMO PAGAL TURTO PATIKĖJIMO SUTARTĮ VIEŠAJAI ĮSTAIGAI KĖDAINIŲ LIGONINEI“ PAKEITIMO TS-217 2023-06-23 Atsisiųsti
DĖL PATALPŲ PERDAVIMO VIEŠAJAI ĮSTAIGAI INOVACIJŲ AGENTŪRAI TS-218 2023-06-23 Atsisiųsti
DĖL PATALPŲ PERDAVIMO ASOCIACIJAI KĖDAINIŲ RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPEI TS-219 2023-06-23 Atsisiųsti
DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BŪSTO IR PAGALBINIO ŪKIO PASKIRTIES PASTATŲ PARDAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO TS-220 2023-06-23 Atsisiųsti
DĖL PARDUODAMŲ KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BŪSTŲ IR PAGALBINIO ŪKIO PASKIRTIES PASTATŲ SĄRAŠO PAPILDYMO TS-221 2023-06-23 Atsisiųsti
DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2010 M. RUGSĖJO 24 D. SPRENDIMO NR. TS-245 „DĖL PREKYBOS IR PASLAUGŲ TEIKIMO VIEŠOSIOSE VIETOSE TAISYKLIŲ BEI VIEŠŲJŲ VIETŲ KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE SĄRAŠO TVIRTINIMO“ PAKEITIMO TS-222 2023-06-23 Atsisiųsti
DĖL SUTIKIMO STEIGTI LOŠIMŲ ORGANIZAVIMO VIETĄ TS-223 2023-06-23 Atsisiųsti
DĖL ELEKTROMOBILIŲ VIEŠOJO ĮKROVIMO PASLAUGOS TEIKIMO TS-224 2023-06-23 Atsisiųsti
DĖL NEMOKAMO KELEIVIŲ VEŽIMO VIETINIO MIESTO SUSISIEKIMO AUTOBUSAIS TS-225 2023-06-23 Atsisiųsti
DĖL MAKSIMALAUS BENDROJO NAUDOJIMO OBJEKTŲ ADMINISTRAVIMO TARIFO APSKAIČIAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO TS-226 2023-06-23 Atsisiųsti
DĖL DALIES ŽEMĖS SKLYPO KĖDAINIUOSE, RESPUBLIKOS G. 12A, NAUDOJIMO BŪDO PAKEITIMO TS-227 2023-06-23 Atsisiųsti
DĖL ŽEMĖS SKLYPO KĖDAINIŲ R. SAV., KĖDAINIŲ MIESTO SEN., LIPLIŪNŲ K., TUOPŲ G. 1B, NAUDOJIMO PASKIRTIES PAKEITIMO TS-228 2023-06-23 Atsisiųsti
DĖL ŽEMĖS SKLYPO KĖDAINIŲ R. SAV., VILAINIŲ SEN., ARISTAVOS K., KADASTRO NR. 5305/0001:95, NAUDOJIMO PASKIRTIES PAKEITIMO TS-229 2023-06-23 Atsisiųsti
DĖL ŽEMĖS SKLYPO KĖDAINIŲ R. SAV., VILAINIŲ SEN., ARISTAVOS K., KADASTRO NR. 5305/0001:190, NAUDOJIMO PASKIRTIES PAKEITIMO TS-230 2023-06-23 Atsisiųsti
DĖL ŽEMĖS SKLYPO KĖDAINIŲ R. SAV., VILAINIŲ SEN., ARISTAVOS K., KADASTRO NR. 5305/0001:596, NAUDOJIMO PASKIRTIES PAKEITIMO TS-231 2023-06-23 Atsisiųsti
DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS KONTROLĖS KOMITETO SUDARYMO TS-232 2023-06-23 Atsisiųsti
DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ETIKOS KOMISIJOS SUDARYMO TS-233 2023-06-23 Atsisiųsti
DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ANTIKORUPCIJOS KOMISIJOS SUDARYMO TS-234 2023-06-23 Atsisiųsti
DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS KOLEGIJOS SUDARYMO TS-235 2023-06-23 Atsisiųsti
DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2011 M. GEGUŽĖS 13 D. SPRENDIMO NR. TS-145 „DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS VEIKLOS REGLAMENTO TVIRTINIMO“ PAKEITIMO TS-236 2023-06-23
DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS NARIŲ GYVENTOJŲ PRIĖMIMO VIETŲ IR GRAFIKO PATVIRTINIMO TS-237 2023-06-23 Atsisiųsti
DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2022 M. SPALIO 13 D. ĮSAKYMO Nr. AD-1-1182 „DĖL CENTRALIZUOTŲ IR DECENTRALIZUOTŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ VYKDYMO TVARKOS TAISYKLIŲ TVIRTINIMO“ PAKEITIMO AD-1-591 2023-06-20 Atsisiųsti
DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BŪSTO PRITAIKYMO NEĮGALIESIEMS KOMISIJOS SUDARYMO IR KOMISIJOS DARBO REGLAMENTO PATVIRTINIMO AD-1-553 2023-06-07 Atsisiųsti
DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2019 M. GEGUŽĖS 30 D. ĮSAKYMO NR. AD-1-635 „ DĖL FINANSINĖS PARAMOS MEDŽIOJAMŲJŲ GYVŪNŲ DAROMOS ŽALOS PREVENCIJOS PRIEMONĖMS ĮGYVENDINTI KOMISIJOS SUDARYMO, KOMISIJOS NUOSTATŲ IR TEIKIMO TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO“ PAKEITIMO AD-1-533 2023-05-29 Atsisiųsti
DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2022–2024 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO 2022 M. ĮGYVENDINIMO ATASKAITOS TVIRTINIMO TS-136 2023-05-26 Atsisiųsti
DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ATSTOVO DELEGAVIMO Į KAUNO REGIONO INTEGRUOTOS TERITORIJŲ VYSTYMO PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO KOORDINAVIMO DARBO GRUPĘ TS-137 2023-05-26 Atsisiųsti
DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS MERO REZERVO LĖŠŲ NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO TS-138 2023-05-26 Atsisiųsti
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS BIUDŽETO LĖŠŲ, SKIRTŲ IŠLAIDOMS, SUSIJUSIOMS SU KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS MOKYKLŲ MOKYTOJŲ, DIRBANČIŲ PAGAL IKIMOKYKLINIO, PRIEŠMOKYKLINIO, BENDROJO UGDYMO PROGRAMAS, PERSONALO OPTIMIZAVIMU IR ATNAUJINIMU, APMOKĖTI, PASKIRSTYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO TS-139 2023-05-26 Atsisiųsti
DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2023 M. SAUSIO 27 D. SPRENDIMO NR. TS-3 „DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2023 METŲ BIUDŽETO TVIRTINIMO“ PAKEITIMO TS-140 2023-05-26 Atsisiųsti
DĖL KĖDAINIŲ R. ŠĖTOS GIMNAZIJOS PASLAUGŲ KAINŲ NUSTATYMO TS-141 2023-05-26 Atsisiųsti
DĖL KLASIŲ SKAIČIAUS IR MOKINIŲ SKAIČIAUS JOSE, PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPIŲ SKAIČIAUS IR MOKINIŲ SKAIČIAUS JOSE, IKIMOKYKLINIO UGDYMO GRUPIŲ SKAIČIAUS IR VAIKŲ SKAIČIAUS JOSE 2023–2024 MOKSLO METAMS NUSTATYMO TS-142 2023-05-26 Atsisiųsti
DĖL KĖDAINIŲ R. MIEGĖNŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS REORGANIZAVIMO, PRIJUNGIANT PRIE KĖDAINIŲ R. AKADEMIJOS GIMNAZIJOS, REORGANIZAVIMO SĄLYGŲ APRAŠO PATVIRTINIMO IR KĖDAINIŲ R. AKADEMIJOS GIMNAZIJOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO TS-143 2023-05-26 Atsisiųsti
DĖL PAVEDIMO KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS MERUI KREIPTIS Į LIETUVOS SAVIVALDYBIŲ ASOCIACIJĄ TS-144 2023-05-26 Atsisiųsti
DĖL KĖDAINIŲ KRAŠTO MUZIEJAUS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO TS-145 2023-05-26 Atsisiųsti
DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS JAUNIMO REIKALŲ TARYBOS SUDARYMO TS-146 2023-05-26 Atsisiųsti
DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BENDRUOMENĖS SVEIKATOS TARYBOS SUDARYMO TS-147 2023-05-26 Atsisiųsti
DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. KOVO 29 D. SPRENDIMO NR. TS-39 „DĖL PARAMOS MOKINIO REIKMENIMS ĮSIGYTI KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO TS-148 2023-05-26 Atsisiųsti
DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. KOVO 29 D. SPRENDIMO NR. TS-40 „DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS MOKINIŲ NEMOKAMO MAITINIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO TS-149 2023-05-26 Atsisiųsti