J. Basanavičiaus g. 36, 57288 Kėdainiai
Pradžia
Pradžia
Balsavimas už gyventojų idėjas
Balsavimas už gyventojų idėjas
Teisinė informacija
Teisinė informacija
Veiklos sritys
Veiklos sritys
E. demokratija
E. demokratija
Aktualijos
Aktualijos
Projektų viešinimas
Projektų viešinimas
Registracija į vaikų vasaros stovyklas
Registracija į vaikų vasaros stovyklas
Tarybos sprendimai (nuo 2011-09-30)
Pavadinimas Numeris Data Atsisiųsti
DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2023 M. BIRŽELIO 5 D. ĮSAKYMO NR. AD-1-553 „DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BŪSTO PRITAIKYMO NEĮGALIESIEMS KOMISIJOS SUDARYMO IR KOMISIJOS DARBO REGLAMENTO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO AD-1-230 2024-04-03 Atsisiųsti
DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2024 M. VASARIO 15 D. SPRENDIMO NR. TS-7 „DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2024 METŲ BIUDŽETO TVIRTINIMO“ PAKEITIMO TS-24 2024-03-29 Atsisiųsti
DĖL METINĖS VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ SURINKIMĄ IR TVARKYMĄ IŠ ATLIEKŲ TURĖTOJŲ LENGVATŲ TAIKYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO TS-25 2024-03-29 Atsisiųsti
DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ SURINKIMĄ IŠ ATLIEKŲ TURĖTOJŲ IR ATLIEKŲ TVARKYMĄ NUOSTATŲ PATVIRTINIMO TS-26 2024-03-29 Atsisiųsti
DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE ESANČIŲ ASFALTUOTINŲ VALSTYBINĖS REIKŠMĖS KELIŲ RUOŽŲ SU ŽVYRO DANGA PRIORITETINIO SĄRAŠO PATVIRTINIMO TS-27 2024-03-29 Atsisiųsti
DĖL PRITARIMO ATLIEKŲ PRIĖMIMO IR APDOROJIMO MECHANINIO BIOLOGINIO APDOROJIMO IR MECHANINIO ATLIEKŲ RŪŠIAVIMO ĮRENGINIUOSE, KAUNO REGIONINIUOSE SĄVARTYNUOSE, ŽALIŲJŲ ATLIEKŲ KOMPOSTAVIMO AIKŠTELĖSE, DIDELIŲ GABARITŲ IR KITŲ ATLIEKŲ SURINKIMO AIKŠTELĖSE MOKESČIUI TS-28 2024-03-29 Atsisiųsti
DĖL VALSTYBINĖS ŽEMĖS NUOMOS MOKESČIO SUMOKĖJIMO TERMINO ATIDĖJIMO R. P. TS-29 2024-03-29 Atsisiųsti
DĖL PRITARIMO PROJEKTUI „MOBILIOS KOMANDOS APRŪPINIMAS ĮRANGA KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE“ TS-30 2024-03-29 Atsisiųsti
DĖL PRITARIMO PROJEKTUI „SVEIKATOS CENTRO SUDĖTYJE TEIKIAMŲ SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ INFRASTRUKTŪROS MODERNIZAVIMAS KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE“ TS-31 2024-03-29 Atsisiųsti
DĖL PRITARIMO PROJEKTUI „DVIRAČIŲ IR PĖSČIŲJŲ TAKŲ INFRASTRUKTŪROS GERINIMAS BEI DARNAUS JUDUMO PRIEMONIŲ DIEGIMAS KĖDAINIŲ MIESTE“ TS-32 2024-03-29 Atsisiųsti
DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS METŲ MEDICINOS DARBUOTOJO APDOVANOJIMUI SKIRTI ATRANKOS KOMISIJOS SUDARYMO TS-33 2024-03-29 Atsisiųsti
DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS STEBĖSENOS 2022 METŲ ATASKAITOS PATVIRTINIMO TS-34 2024-03-29 Atsisiųsti
DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS PRIEMONIŲ VYKDYMO 2023 METŲ ATASKAITOS PATVIRTINIMO TS-35 2024-03-29 Atsisiųsti
DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO TARYBOS SUDARYMO TS-36 2024-03-29 Atsisiųsti
DĖL KĖDAINIŲ R. AKADEMIJOS GIMNAZIJOS TEIKIAMŲ PASLAUGŲ KAINŲ NUSTATYMO TS-37 2024-03-29 Atsisiųsti
DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2024 METŲ JAUNIMO VASAROS UŽIMTUMO IR INTEGRACIJOS Į DARBO RINKĄ PROGRAMOS PATVIRTINIMO TS-40 2024-03-29 Atsisiųsti
DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2021 M. BALANDŽIO 30 D. SPRENDIMO NR. TS-105 „DĖL GYVENTOJŲ INICIATYVŲ, SKIRTŲ GYVENAMAJAI APLINKAI GERINTI, PROJEKTŲ IDĖJŲ ATRANKOS IR FINANSAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO TS-41 2024-03-29 Atsisiųsti
DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2023 M. GEGUŽĖS 26 D. SPRENDIMO NR. TS-146 „DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS JAUNIMO REIKALŲ TARYBOS SUDARYMO“ PAKEITIMO TS-42 2024-03-29 Atsisiųsti
DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2022 M. GEGUŽĖS 27 D. SPRENDIMO NR. TS-179 „DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ŽELDYNŲ IR ŽELDINIŲ APSAUGOS, PRIEŽIŪROS IR TVARKYMO KOMISIJOS SUDARYMO, JOS NUOSTATŲ IR ASMENŲ DALYVAVIMO KOMISIJOS POSĖDŽIUOSE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO TS-43 2024-03-29 Atsisiųsti
DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2024 M. MELIORACIJOS PRIORITETINIŲ DARBŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO TS-44 2024-03-29 Atsisiųsti
DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2025−2027 METŲ MELIORACIJOS PROGRAMOS PATVIRTINIMO TS-45 2024-03-29 Atsisiųsti
DĖL KĖDAINIŲ PAGALBOS ŠEIMAI CENTRO GLOBOS CENTRO 2024−2029 METŲ GLOBĖJŲ PRITRAUKIMO IR VISUOMENĖS ŠVIETIMO APIE GLOBĄ PROGRAMOS IR ŠIOS PROGRAMOS PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO PLANO PATVIRTINIMO TS-46 2024-03-29 Atsisiųsti
DĖL KĖDAINIŲ PAGALBOS ŠEIMAI CENTRO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO TS-47 2024-03-29 Atsisiųsti
DĖL PAGALBOS PINIGŲ SKYRIMO IR MOKĖJIMO VAIKO GLOBĖJUI (RŪPINTOJUI), ŠEIMYNOMS KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO TS-48 2024-03-29 Atsisiųsti
DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS UŽIMTUMO DIDINIMO 2024 METŲ PROGRAMOS PATVIRTINIMO TS-50 2024-03-29 Atsisiųsti
DĖL ASOCIACIJOS REGIONŲ KREPŠINIO LYGOS ATLEIDIMO NUO NUOMOS MOKESČIO TS-51 2024-03-29 Atsisiųsti
DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2021 M. LAPKRIČIO 26 D. SPRENDIMO NR. TS-299 „DĖL KRAKIŲ KULTŪROS CENTRO TEIKIAMŲ PASLAUGŲ KAINŲ NUSTATYMO“ PAKEITIMO TS-52 2024-03-29 Atsisiųsti
DĖL SUTIKIMO PERIMTI TURTĄ IŠ NACIONALINĖS ŠVIETIMO AGENTŪROS IR JO PERDAVIMO ŠVIETIMO ĮSTAIGOMS TS-53 2024-03-29 Atsisiųsti
DĖL TURTO PERDAVIMO JOSVAINIŲ KULTŪROS CENTRUI TS-54 2024-03-29 Atsisiųsti
DĖL PATALPŲ PERDAVIMO KĖDAINIŲ KRAŠTO MUZIEJUI TS-55 2024-03-29 Atsisiųsti
DĖL TURTO PERDAVIMO KĖDAINIŲ MUZIKOS MOKYKLAI TS-56 2024-03-29 Atsisiųsti
DĖL TURTO PERDAVIMO KĖDAINIŲ ŠVIETIMO PAGALBOS TARNYBAI TS-57 2024-03-29 Atsisiųsti
DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BŪSTO FONDO IR SOCIALINIO BŪSTO FONDO SĄRAŠŲ PAKEITIMO TS-58 2024-03-29 Atsisiųsti
DĖL PARDUODAMŲ KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BŪSTŲ IR PAGALBINIO ŪKIO PASKIRTIES PASTATŲ SĄRAŠO PAPILDYMO TS-59 2024-03-29 Atsisiųsti
DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TURTO, SKIRTO HUMANITARINEI PAGALBAI TEIKTI, PERDAVIMO TS-60 2024-03-29 Atsisiųsti
DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2020 M. LAPKRIČIO 6 D. SPRENDIMO NR. TS-254 „ DĖL NEKILNOJAMOJO IR ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO PERDAVIMO PAGAL TURTO PATIKĖJIMO SUTARTĮ VIEŠAJAI ĮSTAIGAI KĖDAINIŲ LIGONINEI“ PAKEITIMO TS-61 2024-03-29 Atsisiųsti
DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2020 M. LAPKRIČIO 6 D. SPRENDIMO NR. TS-255 „DĖL NEKILNOJAMOJO IR ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO PERDAVIMO PAGAL TURTO PATIKĖJIMO SUTARTĮ VIEŠAJAI ĮSTAIGAI KĖDAINIŲ PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRUI“ PAKEITIMO TS-62 2024-03-29 Atsisiųsti
DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIO TURTO VALDYMO, NAUDOJIMO IR DISPONAVIMO JUO ATASKAITOS RENGIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO TS-63 2024-03-29 Atsisiųsti
DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VALDOMŲ ĮMONIŲ STRATEGIJŲ SUDARYMO, ATNAUJINIMO IR JŲ ĮGYVENDINIMO GAIRIŲ PATVIRTINIMO TS-64 2024-03-29 Atsisiųsti
DĖL AUTOBUSŲ STOČIŲ STEIGIMO KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO TS-65 2024-03-29 Atsisiųsti
DĖL SANDORIU NUSTATOMŲ SERVITUTŲ KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS PATIKĖJIMO TEISE VALDOMUOSE VALSTYBINĖS ŽEMĖS SKLYPUOSE TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO TS-66 2024-03-29 Atsisiųsti
DĖL VALSTYBINĖS ŽEMĖS SKLYPO KĖDAINIŲ M., DIDŽIOJOJE G. 50, NUOMOS TS-68 2024-03-29 Atsisiųsti
DĖL VALSTYBINĖS ŽEMĖS SKLYPO DALIES KĖDAINIŲ R. SAV., ŠĖTOS MSTL., KĖDAINIŲ G. 8, NUOMOS TS-69 2024-03-29 Atsisiųsti
DĖL SUTIKIMO ĮKEISTI VALSTYBINĖS ŽEMĖS KĖDAINIŲ M., VANDENVIETĖS G. 5, NUOMOS TEISĘ, KARTU ĮKEIČIANT PASTATĄ ŽEMĖS SKLYPE TS-70 2024-03-29 Atsisiųsti
DĖL VALSTYBINĖS ŽEMĖS SKLYPO KĖDAINIŲ M., JUODKIŠKIO G. 54, NUOMOS SUTARTIES TS-71 2024-03-29 Atsisiųsti
DĖL SUTIKIMO ĮKEISTI VALSTYBINĖS ŽEMĖS KĖDAINIŲ M., JOSVAINIŲ G. 14, NUOMOS TEISĘ, KARTU ĮKEIČIANT PASTATĄ ŽEMĖS SKLYPE TS-72 2024-03-29 Atsisiųsti
DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2024 METŲ KELIŲ PRIEŽIŪROS IR PLĖTROS PROGRAMOS OBJEKTŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO TS-73 2024-03-29 Atsisiųsti
DĖL VALSTYBINĖS ŽEMĖS SKLYPO KĖDAINIŲ M., J. BASANAVIČIAUS G. 93A, NUOMOS TS-74 2024-03-29 Atsisiųsti
DĖL ATLEIDIMO NUO SAVIVALDYBĖS INFRASTRUKTŪROS PLĖTROS ĮMOKOS TS-75 2024-03-29 Atsisiųsti
DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2022 M. SPALIO 28 D. SPRENDIMO NR. TS-274 „DĖL KRITERIJŲ, PAGAL KURIUOS NUSTATOMA, KADA SAVIVALDYBĖS INFRASTRUKTŪROS PLĖTROS ĮMOKA NEMOKAMA ARBA MOKAMA DALIMIS, IR SAVIVALDYBĖS INFRASTRUKTŪROS PLĖTROS ĮMOKOS MOKĖJIMO IR ATLEIDIMO NUO JOS MOKĖJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO TS-76 2024-03-29 Atsisiųsti