J. Basanavičiaus g. 36, 57288 Kėdainiai
Pradžia
Pradžia
Teisinė informacija
Teisinė informacija
Struktūra ir kontaktai
Struktūra ir kontaktai
Veiklos sritys
Veiklos sritys
E. demokratija
E. demokratija
Aktualijos
Aktualijos

Universalaus daugiafunkcinio centro steigimas Pajieslio kaime

 

 

 

 

 

Projekto pavadinimas

Universalaus daugiafunkcinio centro steigimas Pajieslio kaime

Projekto tikslai ir uždaviniai

Tikslas -gerinti švietimo ir sociokultūrinių paslaugų kokybę, pasiūlą ir prieinamumą Kėdainių rajono savivaldybės kaimo gyvenamosiose vietovėse.

Uždavinys – plėtojant modernią švietimo ir sociokultūrinių paslaugų, skirtų įvairaus amžiaus gyventojų grupėms ir jų poreikiams infrastruktūrą, įkurti Pajieslio UDC.

Laukiami rezultatai

Atliktas dalies buvusios mokyklos patalpų, esančių Pajieslio kaime, Ateities g. 2, kapitalinis remontas bei įsigyti nauji baldai, kompiuterinė ir kita įranga.

Įgyvendinimo laikotarpis

 2011-05-18  -  2014-09-30

Bendra projekto vertė

 900.000,00 Lt

Savivaldybės lėšos

 135.000,00 Lt

Kontaktiniai asmenys

Eglė Mikalauskaitė, Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyr. specialistė, tel. (8 347) 44 205, el. p. egle.mikalauskaite@kedainiai.lt

Vida Mockuvienė, Statybos ir komunalinio ūkio skyriaus vyr. specialistė, tel (8 347) 69522, el. p. vida.mockuviene@kedainiai.lt