J. Basanavičiaus g. 36, 57288 Kėdainiai
Pradžia
Pradžia
Teisinė informacija
Teisinė informacija
Veiklos sritys
Veiklos sritys
E. demokratija
E. demokratija
Aktualijos
Aktualijos
Projektų viešinimas
Projektų viešinimas
Registracija į vaikų vasaros stovyklas
Registracija į vaikų vasaros stovyklas
Kėdainių rajono Josvainių vidurinės mokyklos pastato Josvainiuose, Ariogalos g. 19, rekonstravimas

Projekto pavadinimas

Kėdainių rajono Josvainių vidurinės mokyklos pastato Josvainiuose, Ariogalos g. 19, rekonstravimas

Projekto tikslai ir uždaviniai

Projekto tikslas – Mažinti ugdymo įstaigoje suvartojamos energijos sąnaudas, užtikrinti efektyvų energijos vartojimą, rekonstruoti ugdymo įstaigą, modernizuoti  pastato energetikos sistemas pagerinant energetines charakteristikas bei sudaryti palankias sąlygas ugdymo proceso organizavimui ir įgyvendinimui.

Laukiami rezultatai

Įgyvendinus planuojamas energijos taupymo priemones bus sutaupyta apie 240 MWh šilumos energijos per metus lyginant su situacija prieš rekonstrukciją. Sutaupyta šiluminė energija turės teigiamą poveikį aplinkai. Švietimo įstaigoje pagerės higienos, sveikatos, aplinkos apsaugos sąlygos, bus taupomos pastato apšildymui skiriamos lėšos, pagerės mikroklimatas mokiniams, mokytojams, administracijos ir aptarnaujančio personalo darbuotojams.

Įgyvendinimo laikotarpis

2010-08-20 – 2012-01-27

Projekto vertė

2.523.814 Lt

Savivaldybės lėšos

-

Kontaktiniai asmenys

Marius Stasiukonis, Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyr. specialistas, tel. (8 347) 44202, el. p. marius.stasiukonis@kedainiai.lt

Juozas Šmigelskis, Statybos ir komunalinio ūkio skyriaus vyr. specialistas, tel. (8 347) 69524, el. p. juozas.smigelskis@kedainiai.lt