J. Basanavičiaus g. 36, 57288 Kėdainiai
Pradžia
Pradžia
Teisinė informacija
Teisinė informacija
Veiklos sritys
Veiklos sritys
E. demokratija
E. demokratija
Aktualijos
Aktualijos
Projektų viešinimas
Projektų viešinimas
Gegužės 12 d. Respublikos Prezidento rinkimai ir Referendumas
Gegužės 12 d. Respublikos Prezidento rinkimai ir Referendumas
Žemės sklypų planų, prilyginamų teritorijų planavimo dokumentams, parengimas savivaldybės objektams

Projekto pavadinimas

Žemės sklypų planų, prilyginamų teritorijų planavimo dokumentams, parengimas savivaldybės objektams

Projekto tikslai ir uždaviniai

Projekto tikslas - užtikrinti Kėdainių rajono savivaldybės darnų vystymąsi bei racianalų teritorijos, lėšų ir kitų išteklių panaudojimą. Projekto uždavinys - parengti žemės sklypų planus, prilyginamus teritorijų planavimo dokumentams, savivaldybės objektams. Įgyvendinus projektą bus parengta savivaldybės objektų žemės sklypų planų, prilyginamų teritorijų planavimo dokumentams.

Rezultatai

Parengti Savivaldybės objektų žemės sklypų planai, prilyginami teritorijų planavimo dokumentams, 20 vnt.

Bendra projekto vertė

20.962,58 Lt/ 6.071,18 Eur

Savivaldybės lėšos

3.144,39 Lt/ 910,68 Eur