J. Basanavičiaus g. 36, 57288 Kėdainiai
Pradžia
Pradžia
Teisinė informacija
Teisinė informacija
Veiklos sritys
Veiklos sritys
E. demokratija
E. demokratija
Aktualijos
Aktualijos
Projektų viešinimas
Projektų viešinimas
Gegužės 12 d. Respublikos Prezidento rinkimai ir Referendumas
Gegužės 12 d. Respublikos Prezidento rinkimai ir Referendumas
Nevėžio upės ir krantų valymas bei gamtosauginis tvarkymas Kėdainių miesto teritorijoje

Projekto pavadinimas

Nevėžio upės ir krantų valymas bei gamtosauginis tvarkymas Kėdainių miesto teritorijoje

Projekto tikslai ir uždaviniai

Pagerinti Nevėžio upės aplinkosauginę būklę, sumažinant vandens ir grunto užterštumą ir užtikrinti kraštovaizdžio ekologinę pusiausvyrą. Pagrindinės projekto veiklos: 1. Techninio projekto parengimas 2. Techninio projekto ekspertizė 3. Upės valymo darbai 4. Upės vagos siaurinimo ir krantinės tvirtinimo darbai 5. Darbų vykdymo techninė priežiūra

Laukiami rezultatai

Parengta techninė dokumentacija; Išvalyta Nevėžio upė nuo technogeninių medžiagų; Atstatyta Nevėžio upės vaga ir suformuoti jos šlaitai.

Įgyvendinimo laikas

2007-01-31  -  2008-08-01

Projekto vertė

2201545,00 Lt.

Savivaldybės lėšos

440309 Lt.

Kontaktiniai asmenys

Alina Kutraitė,  Aplinkosaugos sk. vyr. specialistė,

tel. 8-347-44205, el. p. alina.kutraite@kedainiai.lt