J. Basanavičiaus g. 36, 57288 Kėdainiai
Pradžia
Pradžia
Teisinė informacija
Teisinė informacija
Veiklos sritys
Veiklos sritys
E. demokratija
E. demokratija
Aktualijos
Aktualijos
Projektų viešinimas
Projektų viešinimas
Registracija į vaikų vasaros stovyklas
Registracija į vaikų vasaros stovyklas
Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra Kėdainių rajone (Josvainiuose, Vainotiškiuose)

 

Projekto pavadinimas

Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra Kėdainių rajone (Josvainiuose, Vainotiškiuose)

Projekto tikslai ir uždaviniai

Projektas apima Kėdainių rajono savivaldybės vandentvarkos infrastruktūros atnaujinimą ir plėtrą.

Uždavinys - nutiesti 4,573 km vandentiekio ir 5,3068 km nuotekų tinklų, pastatyti 4 nuotekų siurblines.

Rezultatai

Įgyvendinus projektą, yra užtikrintas kokybiškas vandentvarkos paslaugų teikimas Josvainių ir Vainotiškių gyvenvietėse, pagerintos gyventojų gyvenimo sąlygos, padidintas rajono vandentvarkos ūkio efektyvumas, pagerinta ekologinė situacija, prie centralizuotų tinklų turi galimybę prisijungti 460 gyventojų.

Bendra projekto vertė

3 747 862,10 Lt/  1 085 455,89 Eur

Savivaldybės lėšos

195 658,26 Lt/ 56 666,55 Eur