J. Basanavičiaus g. 36, 57288 Kėdainiai
Pradžia
Pradžia
Teisinė informacija
Teisinė informacija
Struktūra ir kontaktai
Struktūra ir kontaktai
Veiklos sritys
Veiklos sritys
E. demokratija
E. demokratija
Aktualijos
Aktualijos

Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra Kėdainių rajone (Josvainiuose, Vainotiškiuose)

Projekto pavadinimas

Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra Kėdainių rajone (Josvainiuose, Vainotiškiuose)

Projekto tikslai ir uždaviniai

Projektas apima Kėdainių rajono savivaldybės vandentvarkos infrastruktūros atnaujinimą ir plėtrą.

Uždavinys - nutiesti 4,573 km vandentiekio ir 5,3068 km nuotekų tinklų, pastatyti 4 nuotekų siurblines.

Laukiami rezultatai

Įgyvendinus projektą, bus užtikrintas kokybiškas vandentvarkos paslaugų teikimas Josvainių ir Vainotiškių gyvenvietėse, pagerintos gyventojų gyvenimo sąlygos, padidintas rajono vandentvarkos ūkio efektyvumas, pagerės ekologinė situacija, prie centralizuotų tinklų turės galimybė prisijungti 460 gyventojų.

Įgyvendinimo laikotarpis

2011-07-01 - 2013-07-01

Bendra projekto vertė

3 747 862,10 Lt

Savivaldybės lėšos

195 658,26 Lt

Kontaktiniai asmenys

Kęstutis Vaitkevičius, UAB "Kėdainių vandenys" direktorius, tel. (8 347) 56405, el.p. vaitk06@yahoo.com ; Kristina Kemešienė, Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vedėja, tel. (8 347) 69512, el. p. kristina.kemesiene@kedainiai.lt