J. Basanavičiaus g. 36, 57288 Kėdainiai
Pradžia
Pradžia
Balsavimas už gyventojų idėjas
Balsavimas už gyventojų idėjas
Teisinė informacija
Teisinė informacija
Veiklos sritys
Veiklos sritys
E. demokratija
E. demokratija
Aktualijos
Aktualijos
Projektų viešinimas
Projektų viešinimas
Registracija į vaikų vasaros stovyklas
Registracija į vaikų vasaros stovyklas
Dotnuvėlės upelio ir jo krantų gamtosauginis tvarkymas bei išvalymas nuo kenksmingų medžiagų

Projekto pavadinimas

Dotnuvėlės upelio  ir jo krantų gamtosauginis tvarkymas bei išvalymas nuo kenksmingų medžiagų

Projekto tikslai ir uždaviniai

Projekto tikslas - pagerinti Dotnuvėlės upelio ir jo krantų ekologinę ir cheminę būklę. Tikslui pasiekti numatoma sumažinti vandens ir grunto užterštumą, užtikrinti kraštovaizdžio ekologinę pusiausvyrą. Tiesioginiai projekto naudos gavėjai bus Kėdainių miesto ir rajono gyventojai bei atvykstantys turistai. Netiesioginiai naudos gavėjai - smulkaus ir vidutinio verslo atstovai, kuriems bus sudarytos sąlygos užsiimti verslu sutvakytoje teritorijoje, bei LŽŪU Vandens ūkio institutas kaip potenciali urbanizuotų upelių reguliavimo ir atkūrimo priemonių eksperimentinė bazė. Projektas prisidės prie ES bendrijos vandens politikos direktyvos 2000/60/EB bei Nacionalinės aplinkos strategijos tikslų įgyvendinimo.

Laukiami rezultatai

Projekto rezultatai: parengta techninė dokumentacija, išvalyta 1,7 ha (veidrodinis paviršius), 2,8 ha (tvarkomų pakrančių plotas), pašalinta dumblo - 6380 kub.m, pagerinta Dotnuvėlės upelio ekologinė ir cheminė būklė.

Įgyvendinimo laikas

2010-03-22 – 2012-02-28

Projekto vertė

669419,37 Lt

Savivaldybės lėšos

66941,94 Lt

Kontaktiniai asmenys

Aušra Čiukienė, Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyr. specialistė, tel. (8 347) 44201, el. p. ausra.ciukiene@kedainiai.lt

Robertas Baltrimavičius, Statybos ir komunalinio ūkio skyriaus vyr. specialistas, tel. (8 347) 69520, el. p. robertas.baltrimavicius@kedainiai.lt