J. Basanavičiaus g. 36, 57288 Kėdainiai
Pradžia
Pradžia
Teisinė informacija
Teisinė informacija
Veiklos sritys
Veiklos sritys
E. demokratija
E. demokratija
Aktualijos
Aktualijos
Projektų viešinimas
Projektų viešinimas
Rinkimai į Europos Parlamentą birželio 9 d.
Rinkimai į Europos Parlamentą birželio 9 d.
Kėdainių senamiesčio paveldo objektų atstatymas, restauravimas ir pritaikymas viešiesiems turizmo poreikiams bei aktyvaus turizmo infrastruktūros, jungiančios Kėdainių paveldo objektus, sukūrimas

Projekto pavadinimas

Kėdainių senamiesčio paveldo objektų atstatymas, restauravimas ir pritaikymas viešiesiems turizmo poreikiams bei aktyvaus turizmo infrastruktūros, jungiančios Kėdainių paveldo objektus, sukūrimas

Projekto tikslai ir uždaviniai

Bendras projekto tikslas: skatinti atvykstamąjį bei vietinį kultūrinį-pažintinį turizmą, papildant esamą turizmo infrastruktūrą bei sukuriant Kėdainių senamiesčio paveldo objektus jungiančią rekreacinę poilsio bei pramogų turizmo infrastruktūrą. Projekto specifiniai tikslai: 1. Papildyti esamą Kėdainių miesto turizmo infrastruktūrą, skatinant šios infrastruktūros, turizmo produktų ir viešųjų paslaugų kompleksiškumą. 2. Gerinti aktyvaus (poilsio), sportinio turizmo infrastruktūros panaudojimą, pritraukiant papildomus turistų, ypač atvykstančių į Lietuvą, srautus, didinti esamų ir naujų turizmo traukos centrų patrauklumą. 3. Didinti aktyvaus poilsio ir pramogų turizmo infrastruktūros potencialą, pritraukiant privačias investicijas, sukuriant ilgalaikes darbo vietas ir mažinant sezoniškumo įtaką turizmo produktų ir paslaugų vartojimui.

Laukiami rezultatai

Penkiems objektams bus parengta techninė dokumentacija: poilsio parko prie minareto sutvarkymo techninis projektas, pėsčiųjų - dviračių tilto per Nevėžį (vietojo dabartinio siauro ir neišvaizdaus) statybos ir pritaikymo turizmo reikmėms techninis projektas, dešiniosios Nevėžio krantinės sutvarkymo detalusis planas ir techninis projektas, naujos prieplaukos pastatymo ir jos pritaikymo turizmui techninis projektas. Pastatyta, įrengta ir rekonstruota 3 objektai: Sukurta aktyvaus poilsio infrastruktūra poilsio parke prie minareto (išvalytas Dotnuvėlės upelis ir salos, rekonstruoti 2 tilteliai į salas ir pastatytas 1 pėsčiųjų – dviračių tiltelis, jungiantis minaretą su parku, nutiesti pėsčiųjų – dviračių takai, įrengta dviračių – riedučių ir riedlenčių trasa, pastatyti suolai, įrengtos aktyvaus poilsio aikštelės suaugusiems ir vaikams), įrengti informaciniai ženklai parko prie minareto-senamiesčio zonoje.; Įrengtas dviračių takas senamiestyje iki Nevėžio užtvankos (Paminklinio akmens rezistentams).

Įgyvendinimo laikas

2006-08-01  -  2008-09-01

Projekto vertė

3722169,20 Lt.

Savivaldybės lėšos

372216,92 Lt.

Kontaktiniai asmenys

Margarita Rukšienė,  Architektūros ir urbanistikos sk. vyr. specialistė, tel. 8-347-69578, el. p. margarita.ruksiene@kedainiai.lt