J. Basanavičiaus g. 36, 57288 Kėdainiai
Pradžia
Pradžia
Teisinė informacija
Teisinė informacija
Veiklos sritys
Veiklos sritys
E. demokratija
E. demokratija
Aktualijos
Aktualijos
Projektų viešinimas
Projektų viešinimas
Rinkimai į Europos Parlamentą birželio 9 d.
Rinkimai į Europos Parlamentą birželio 9 d.
Sklypų suformavimo prie daugiabučių namų detaliųjų planų parengimas (II etapas)
 
 

Projekto pavadinimas

Sklypų suformavimo prie daugiabučių namų detaliųjų planų parengimas (II etapas)

 

Projekto tikslai ir uždaviniai

Projekto tikslas - užtikrinti Kėdainių rajono savivaldybės darnų vystymąsi bei racianalų teritorijos, lėšų ir kitų išteklių panaudojimą. Projekto uždavinys - parengti Kėdainių miesto daugiabučių gyvenamųjų namų sklypų detalųjį planą. Įgyvendinus projektą bus parengtas detalusis planas.

Rezultatai

Kėdainių miesto daugiabučių gyvenamųjų namų sklypų detalusis planas, 8 vnt.

Bendra projekto vertė

29 629,75 Eur

Savivaldybės lėšos

4 444,47 Eur