J. Basanavičiaus g. 36, 57288 Kėdainiai
Pradžia
Pradžia
Teisinė informacija
Teisinė informacija
Veiklos sritys
Veiklos sritys
E. demokratija
E. demokratija
Aktualijos
Aktualijos
Projektų viešinimas
Projektų viešinimas
Rinkimai į Europos Parlamentą birželio 9 d.
Rinkimai į Europos Parlamentą birželio 9 d.
Kuro rūšies pakeitimas ir šilumos tiekimo infrastruktūros modernizavimas Lietuvoje (jungtinis 4 savivaldybių ir 6 įmonių projektas)

Projekto pavadinimas

Kuro rūšies pakeitimas ir šilumos tiekimo infrastruktūros modernizavimas Lietuvoje (jungtinis 4 savivaldybių ir 6 įmonių projektas)

Projekto tikslai ir uždaviniai

Pagrindinis tikslas yra efektyviai panaudoti energijos išteklius ir energiją, modernizuojant Dotnuvos Akademijos, Kaplių ir Šlapaberžės gyvenviečių šilumos ūkį ir šilumos tinklus. Uždaviniai: atnaujinti galimybių studijas ir investicinius projektus; parengti techninę dokumentaciją, reikalingą Europos Sąjungos struktūrinių fondų paramai gauti; atlikti poveikio aplinkai vertinimą.

Laukiami rezultatai

Parengta projektinė dokumentacija, reikalinga teikiant paraišką ES SF paramai gauti rekonstrukcijos darbams atlikti.

Įgyvendinimo laikas

2004-10-29  -  2005-05-02

Projekto vertė

2237414,40 Lt.

Savivaldybės lėšos

-

Kontaktiniai asmenys

Aloyzas Budrys, Energetinio ir komunalinio ūkio tarnybos vedėjas, tel. 8-347-69520,

el. p. aloyzas.budrys@kedainiai.lt