J. Basanavičiaus g. 36, 57288 Kėdainiai
Pradžia
Pradžia
Teisinė informacija
Teisinė informacija
Struktūra ir kontaktai
Struktūra ir kontaktai
Veiklos sritys
Veiklos sritys
E. demokratija
E. demokratija
Aktualijos
Aktualijos

Kėdainių rajono gyvenamųjų vietovių ribų nustatymo specialiojo plano parengimas

 

Projekto pavadinimas

Kėdainių rajono gyvenamųjų vietovių ribų nustatymo specialiojo plano parengimas

Projekto tikslai ir uždaviniai

Projekto tikslas – užtikrinti Kėdainių rajono savivaldybės darnų vystymąsi bei racionalų  teritorijos, lėšų ir kitų išteklių panaudojimą. Projekto uždavinys – nustatyti Kėdainių rajono gyvenamųjų vietovių ribas, patikslinti esamas.

Laukiami rezultatai

Nustatytos Kėdainių rajono gyvenamųjų vietovių ribos, t.y. patikslintos esamos ar nustatytos naujos kaimų ir miestelių administracinės ribos

Įgyvendinimo laikotarpis

2012-11-26 – 2014-11-26

Bendra projekto vertė

434.363.94 Lt.

Savivaldybės lėšos

65.160.00 Lt.

Kontaktiniai asmenys

Eglė Mikalauskaitė, Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyr. specialistė, tel. (8 347) 44205, el.p. egle.mikalauskaite@kedainiai.lt