J. Basanavičiaus g. 36, 57288 Kėdainiai
Pradžia
Pradžia
Teisinė informacija
Teisinė informacija
Veiklos sritys
Veiklos sritys
E. demokratija
E. demokratija
Aktualijos
Aktualijos
Projektų viešinimas
Projektų viešinimas
Registracija į vaikų vasaros stovyklas
Registracija į vaikų vasaros stovyklas
Dotnuvos seniūnijos Kruostos, Smilgos, Dotnuvėlės ir Nevėžio sausinimo sistemų nuvedamojo tinklo ir jo statinių statyba ir renovacija

Projekto pavadinimas

Dotnuvos seniūnijos Kruostos, Smilgos, Dotnuvėlės ir Nevėžio sausinimo sistemų nuvedamojo tinklo ir jo statinių statyba ir renovacija

Projekto tikslai ir uždaviniai

Projekto tikslas – sumažinti nepalankaus vandens režimo riziką kaimo gyventojams ir aplinkai bei pagerinti gyvenimo ir ūkininkavimo sąlygas Dotnuvos seniūnijos Kruostos, Smilgos, Dotnuvėlės ir Nevėžio upių baseinuose. Uždaviniai: iš esmės padidinti renovuojamų griovių ir jų statinių vertę; pagerinti statinių, keliančių didesnį pavojų gyventojams bei aplinkai, techninę būklę; sumažinti gyventojų ar kitų subjektų bendruosius nuostolius dėl blogos vandentvarkos statinių būklės; padidinti (atstatyti funkcionavimą) renovuotų griovių surenkamo vandens teritorijos plotą; užtikrinti projekto investicijų efektyvumą; sukurti ekonominės-socialinės naudos pridėtinę vertę – 16 337 699 Lt.

Laukiami rezultatai

Atstatyta nusidėvėjusių griovių ir jų statinių vertė. Pagerinta statinių, keliančių didesnį pavojų gyventojams bei aplinkai, techninė būklė. Sumažėję gyventojų ar kitų subjektų bendrieji nuostoliai dėl blogos vandentvarkos statinių būklės. Padidintas (atstatytas funkcionavimas) renovuotų griovių surenkamo vandens teritorijos plotas. Pasiektas laukiamas projekto investicijų efektyvumas. Sukurta ekonominės-socialinės naudos  pridėtinė vertė.

Įgyvendinimo laikas

2005-05-01  -  2007-12-30

Projekto vertė

1 904 500 Lt.

Savivaldybės lėšos

190 450 Lt.

Kontaktiniai asmenys