J. Basanavičiaus g. 36, 57288 Kėdainiai
Pradžia
Pradžia
Teisinė informacija
Teisinė informacija
Veiklos sritys
Veiklos sritys
E. demokratija
E. demokratija
Aktualijos
Aktualijos
Projektų viešinimas
Projektų viešinimas
Rinkimai į Europos Parlamentą birželio 9 d.
Rinkimai į Europos Parlamentą birželio 9 d.
Sektorinių studijų bei tyrimų, skirtų tobulinti Kėdainių rajono savivaldybės strateginį plėtros planą, parengimas

 

Projekto pavadinimas

Sektorinių studijų bei tyrimų, skirtų tobulinti Kėdainių rajono savivaldybės strateginį plėtros planą, parengimas

Projekto tikslai ir uždaviniai

Projekto tikslas – gerinti Kėdainių r. savivaldybės plėtros planavimą. Projekto uždavinys – parengtų sektorinių studijų bei tyrimų sprendiniais patobulinti Kėdainių rajono savivaldybės strateginį plėtros planą iki 2020 metų..

Rezultatai

Parengtos 6 sektorinės studijos, atlikti 3 tyrimai

Bendra projekto vertė

439.818,33 Lt/ 127.380,19 Eur

Savivaldybės lėšos

65.972,75 Lt/ 19.107,03 Eur

 

RENGIAMOS KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS SEKTORINĖS STUDIJOS PRISIDĖS PRIE DARNAUS  RAJONO PLĖTROS PLANAVIMO

 Kėdainių rajono savivaldybės administracija įgyvendina projektą Nr.VP1-4.2-VRM-02-R-22-015 „Sektorinių studijų bei tyrimų, skirtų tobulinti Kėdainių rajono savivaldybės strateginį plėtros planą, parengimas“.

 Įgyvendinant projektą rengiamos šios sektorinės studijos ir  tyrimai:

1.Kėdainių rajono gyventojų nuomonės tyrimas apie Kėdainių rajono savivaldybės administracijos teikiamų viešųjų paslaugų kokybę;2.Suinteresuotų šalių nuomonės tyrimas, identifikuojant teikiamų vietos valdžios,viešojo administravimo ir viešųjų paslaugų kokybę, aptarnavimą, iškylančias problemas; 3.Korupcijos pasireiškimo teikiant administracines ir viešąsias paslaugas Kėdainių rajono savivaldybėje tyrimas; 4.Kėdainių rajono savivaldybės gyventojų kultūrinių poreikių studija; 5.Kėdainių rajono savivaldybės gyventojų kūno kultūros ir sporto poreikių studija; 6.Kėdainių daugiabučių namų kvartalų kompleksinio atnaujinimo studija;7.Kėdainių rajono savivaldybės nekilnojamojo turto aprašymo bei įvertinimo, kaip jį galima panaudoti, valdyti studija; 8.Studija „Kėdainiai – E-miestas“; 9.Konteinerių išdėstymo Kėdainių rajone savivaldybėje studija.

 Rengiant sektorines studijas bei atliekant tyrimus, siekiama identifikuoti gyventojų poreikius bei pasirinkti efektyvius sprendinius Kėdainių rajono kultūros, sporto, viešojo administravimo, komunalinio ūkio, turto, informacinių technologinių sektoriuose. Šių sektorinių studijų bei tyrimų parengimas prisidės prie Savivaldybės ir jos institucijų veiklos efektyvumo didinimo, efektyvesnio veiklos rodiklių įgyvendinimo, tikslingo bei naudingo 2014–2020 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos lėšų investavimo. Atliktų studijų bei tyrimų sprendiniais bus patobulintas vienas iš svarbiausių rajono planavimo dokumentų - Kėdainių rajono savivaldybės strateginis plėtros planas iki 2020 metų.

 Projektas įgyvendinamas pagal 2007-2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 4 prioriteto „Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas“ įgyvendinimo priemonę „Regioninės plėtros tobulinimas, regionų plėtros planai ir savivaldybių (ilgalaikiai/trumpalaikiai) strateginiai plėtros planai“. Bendra projekto vertė 439.818,33 Lt, iš jų 373.845,58 Lt – Europos socialinio fondo lėšos ir 65.972,75 Lt – Kėdainių rajono savivaldybės biudžeto lėšos.

2015 m. balandžio mėn. baigtos rengti sektorinės studijos bei sektoriniai tyrimai:

 * .Kėdainių rajono gyventojų nuomonės tyrimas apie Kėdainių rajono savivaldybės administracijos teikiamų viešųjų paslaugų kokybę

* Suinteresuotų šalių nuomonės tyrimas, identifikuojant teikiamų vietos valdžios,viešojo administravimo ir viešųjų paslaugų kokybę, aptarnavimą, iškylančias problemas

* Korupcijos pasireiškimo teikiant administracines ir viešąsias paslaugas Kėdainių rajono savivaldybėje tyrimas

* Kėdainių rajono savivaldybės gyventojų kultūrinių poreikių studija

* Kėdainių rajono savivaldybės gyventojų kūno kultūros ir sporto poreikių studija

* Kėdainių daugiabučių namų kvartalų kompleksinio atnaujinimo studija

 Kėdainių rajono savivaldybės nekilnojamojo turto aprašymo bei įvertinimo, kaip jį galima panaudoti, valdyti studija

* Studija „Kėdainiai – E-miestas“

Konteinerių išdėstymo Kėdainių rajone savivaldybėje studija

 

Atsižvelgiant į sektorinių tyrimų bei studijų rengimo metu gautas išvada ir rekomendacijas  atnaujintas (patobulintas)  Kėdainių rajono strateginis plėtros planas iki 2020 metų. Atnaujinto strateginio plėtros plano PRIEMONIŲ PLANĄ galite rasti  čia