J. Basanavičiaus g. 36, 57288 Kėdainiai
Pradžia
Pradžia
Teisinė informacija
Teisinė informacija
Veiklos sritys
Veiklos sritys
E. demokratija
E. demokratija
Aktualijos
Aktualijos
Projektų viešinimas
Projektų viešinimas
Registracija į vaikų vasaros stovyklas
Registracija į vaikų vasaros stovyklas
Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano parengimas

Projekto pavadinimas

Kėdainių rajono savivaldybės vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano parengimas

Projekto tikslai ir uždaviniai

Projekto tikslas - užtikrinti sistemingą ir darnų Kėdainių rajono savivaldybės  Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros vystymąsi bei racionalų lėšų ir kitų išteklių panaudojimą. Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiuoju planu nustatomos vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros kryptys ir prioritetai, infrastruktūros plėtrai reikalingos teritorijos; pažymimi esami ir numatomi viešojo bei individualaus vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo objektai, konkretizuojami įvardyti sprendiniai ir jų įgyvendinimo būdai, nustatomas ar pakeičiamas planuojamos teritorijos tvarkymo ar naudojimo režimas infrastruktūros objektų plėtrai.

Laukiami rezultatai

Įgyvendinus projektą bus parengtas Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialusis planas.

Įgyvendinimo laikas

2009-10-01 – 2011-01-07

Projekto vertė

 51571,32 Lt.

Savivaldybės lėšos

 7735,70 Lt.

Kontaktiniai asmenys

Marius Stasiukonis, Strateginio planavimo ir investicijų sk. vyr. specialistas, tel. 8-347-44202,

el. p. marius.stasiukonis@kedainiai.lt

Violeta Večėnaitė, Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyr. specialistė, tel. 8-347-69531,

el. p. violeta.vecenaitate@kedainiai.lt