J. Basanavičiaus g. 36, 57288 Kėdainiai
Pradžia
Pradžia
Teisinė informacija
Teisinė informacija
Veiklos sritys
Veiklos sritys
E. demokratija
E. demokratija
Aktualijos
Aktualijos
Projektų viešinimas
Projektų viešinimas
Rinkimai į Europos Parlamentą birželio 9 d.
Rinkimai į Europos Parlamentą birželio 9 d.
Kokybės vadybos sistemos diegimas Kėdainių rajono savivaldybės administracijoje

Projekto pavadinimas

Kokybės vadybos sistemos diegimas Kėdainių rajono savivaldybės administracijoje

Projekto tikslai ir uždaviniai

Projekto tikslas – skatinti Kėdainių rajono savivaldybės viešųjų paslaugų kokybės iniciatyvas, siekiant veiklos efektyvumo ir kokybės gerinimo. Projekto įgyvendinimo metu bus atlikta Kėdainių rajono savivaldybės veiklos efektyvumo ir kokybės gerinimo analizė, įdiegta kokybės vadybos sistema, atitinkanti LST EN ISO 9001:2008 standartą, bei asmenų aptarnavimo „vieno langelio“ principu sistema, darbuotojai bus apmokyti dirbti su įdiegtomis sistemomis. Tai leis sutrumpinti informacijos paieškos bei pateikimo gyventojams, verslo subjektams procesus, bus atliekamas efektyvesnis dokumentų valdymas, sumažės laiko bei materialinių išteklių sąnaudos.

Laukiami rezultatai

Įgyvendinus projektą bus įdiegta savivaldybės kokybės vadybos sistema, atitinkanti standarto LST EN ISO 9001: 2008 reikalavimus, taip pat įdiegta asmenų aptarnavimo „vieno langelio“ principu sistema.

Įgyvendinimo laikotarpis

2010-03-30 – 2012-03-30

Projekto vertė

449 662,35 Lt

Savivaldybės lėšos

79 352,18 Lt

Kontaktiniai asmenys

Eglė Mikalauskaitė, Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyr. specialistė, tel. (8 347) 44 201, el.p. egle.mikalauskaite@kedainiai.lt