J. Basanavičiaus g. 36, 57288 Kėdainiai
Pradžia
Pradžia
Teisinė informacija
Teisinė informacija
Veiklos sritys
Veiklos sritys
E. demokratija
E. demokratija
Aktualijos
Aktualijos
Projektų viešinimas
Projektų viešinimas
Rinkimai į Europos Parlamentą birželio 9 d.
Rinkimai į Europos Parlamentą birželio 9 d.
Apytalaukio dvaro renovavimo ir panaudojimo „Via Baltika“ turizmo infrastruktūros plėtrai investicinio projekto ir techninės dokumentacijos parengimas

Projekto pavadinimas

Apytalaukio dvaro renovavimo ir panaudojimo „Via Baltika“ turizmo infrastruktūros plėtrai investicinio projekto ir techninės dokumentacijos parengimas

Projekto tikslai ir uždaviniai

Sukurti turizmo traukos centrą, panaudojant kultūros paveldo objektą ir sudarant palankias sąlygas aktyviam poilsiui, rekreacijai, pramogoms; padidinti užsienio ir vietinių turistų skaičių bei su turizmu susijusią apyvartą; mažinti turizmo sezoniškumą; pritraukti privačias investicijas į turizmą, užtikrinant ilgalaikių darbo vietų sukūrimą.

Laukiami rezultatai

1. Atlikti archeologiniai, architektūriniai, istoriniai, urbanistiniai ir kt. tyrimai; 2. Parengtas investicinis projektas; 3. Parengtas techninis projektas; 4. Pritrauktos privačios investicijos į projekto sekantį etapą.

Įgyvendinimo laikas

2004-12-01  -  2005-09-01

Projekto vertė

215872,51 Lt.

Savivaldybės lėšos

43232,51 Lt.

Kontaktiniai asmenys

Margarita Rukšienė, Architekto tarnybos vyr. specialistė, tel. 8-347-69525,

el. p. margarita.ruksiene@kedainiai.lt