J. Basanavičiaus g. 36, 57288 Kėdainiai
Pradžia
Pradžia
Teisinė informacija
Teisinė informacija
Veiklos sritys
Veiklos sritys
E. demokratija
E. demokratija
Aktualijos
Aktualijos
Projektų viešinimas
Projektų viešinimas
Gegužės 12 d. Respublikos Prezidento rinkimai ir Referendumas
Gegužės 12 d. Respublikos Prezidento rinkimai ir Referendumas
Kėdainių senamiesčio kvartalų detaliųjų planų parengimas

Projekto pavadinimas

Kėdainių senamiesčio kvartalų detaliųjų planų parengimas

Projekto tikslai ir uždaviniai

Projekto tikslas - užtikrinti Kėdainių rajono savivaldybės darnų vystymąsi bei racianalų teritorijos, lėšų ir kitų išteklių panaudojimą. Detalieji planai reikalingi teritorijoje esančių žemės sklypų ribų suformavimui, įvertinant jau įteisintus sklypus ir siūlant dar nesuformuotų sklypų ribas, nustatant įvažiavimus ir siūlant servitutus, sklypų naudojimo būdo ir pobūdžio, specialiųjų žemės naudojimo sąlygų bei teritorijos naudojimo ir tvarkymo režimo nustatymui.

Laukiami rezultatai

Parengti trys Kėdainių senamiesčio kvartalų detalieji planai

Prašoma parama

101 411,26 Lt

Savivaldybės lėšos

15 211,69 Lt

Kontaktiniai asmenys

Eglė Mikalauskaitė, Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyr. specialistė,

tel. (8 347) 44 205, el. p. egle.mikalauskaite@kedainiai.lt