J. Basanavičiaus g. 36, 57288 Kėdainiai
Pradžia
Pradžia
Teisinė informacija
Teisinė informacija
Veiklos sritys
Veiklos sritys
E. demokratija
E. demokratija
Aktualijos
Aktualijos
Projektų viešinimas
Projektų viešinimas
Rinkimai į Europos Parlamentą birželio 9 d.
Rinkimai į Europos Parlamentą birželio 9 d.
Sklypų suformavimo prie daugiabučių namų detaliųjų planų parengimas

Projekto pavadinimas

Sklypų suformavimo prie daugiabučių namų detaliųjų planų parengimas

Projekto tikslai ir uždaviniai

Projekto tikslas – užtikrinti Kėdainių rajono savivaldybės darnų vystymąsi bei racionalų teritorijos, lėšų ir kitų išteklių panaudojimą. Žemės sklypai prie daugiabučių gyvenamųjų namų šiuo metu nėra suformuoti, nėra nustatytų servitutų, sklypų naudojimo būdo ir pobūdžio, specialiųjų žemės naudojimo sąlygų bei teritorijos naudojimo ir tvarkymo režimo. Prie daugiabučių gyvenamųjų namų trūksta automobilių stovėjimo vietų, nyksta želdynų plotai, daugelyje daugiabučių kiemų nėra vaikų žaidimų aikštelių. Parengus detalųjį planą atsiras galimybė racionaliai sutvarkyti daugiabučių gyvenamųjų namų teritorijas, įgyvendinant norminių dokumentų reikalavimus bei padidinti gyvenamosios vietos patrauklumą.

Laukiami rezultatai

Parengtas Kėdainių miesto daugiabučių gyvenamųjų namų sklypų detalusis planas.

Prašoma parama

80 373,55 Lt

Savivaldybės lėšos

12 056,04 Lt

Kontaktiniai asmenys

Eglė Mikalauskaitė, Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyr. specialistė,

tel. (8 347) 44 205, el. p. egle.mikalauskaite@kedainiai.lt