J. Basanavičiaus g. 36, 57288 Kėdainiai
Pradžia
Pradžia
Teisinė informacija
Teisinė informacija
Veiklos sritys
Veiklos sritys
E. demokratija
E. demokratija
Aktualijos
Aktualijos
Projektų viešinimas
Projektų viešinimas
Registracija į vaikų vasaros stovyklas
Registracija į vaikų vasaros stovyklas
Krakių ir Šėtos miestelių bendrųjų planų parengimas

Projekto pavadinimas

Krakių ir Šėtos miestelių bendrųjų planų parengimas

Projekto tikslai ir uždaviniai

Projekto tikslas – užtikrinti sistemingą Kėdainių rajono savivaldybės darnų vystymąsi bei racionalų teritorijos, lėšų ir kt. išteklių panaudojimą. Tikslui pasiekti numatoma subalansuoti Krakių ir Šėtos miestelių teritorijų raidą, formuoti pilnavertę, sveiką ir harmoningą gyvenamąją, darbo ir poilsio aplinką, infrastruktūros sistemų plėtojimą. Vykstant pramonės plėtrai į miestelius, būtina rengti bendruosius planus, norint pagerinti infrastruktūros kokybę, patikimumą, transporto pralaidumą. Tobulinant ir plečiant infrastruktūrą, didės privataus kapitalo grąža bei turto kūrimo tempai.

Rezultatai

Parengti Krakių ir Šėtos miestelių bendrieji planai (2 vnt.)

Bendra projekto vertė

358.633,88 Lt/ 103.867,55 Eur

Savivaldybės lėšos

53.795,09 Lt/ 15.580,13 Eur