J. Basanavičiaus g. 36, 57288 Kėdainiai
Pradžia
Pradžia
Teisinė informacija
Teisinė informacija
Struktūra ir kontaktai
Struktūra ir kontaktai
Veiklos sritys
Veiklos sritys
E. demokratija
E. demokratija
Aktualijos
Aktualijos

Kėdainių mokyklos - darželio „Vaikystė“ pastato modernizavimas

 

Projekto pavadinimas

Kėdainių mokyklos - darželio „Vaikystė“ pastato modernizavimas

 

Projekto tikslai ir uždaviniai

Projekto tikslas - gerinti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo paslaugų aplinką Kėdainių rajono savivaldybėje. Projekto uždaviniai -  atlikti mokyklos – darželio „Vaikystė“ patalpų vidaus remontą: aktų ir sporto salės patalpų sienų ir lubų apdailą, pakeisti vidaus duris ir t.t. Taip pat  įrengti ne mažiau kaip 30 kvadratinių metrų ploto ikimokyklinio ugdymo įstaigos patalpą, skirtą metodinei veiklai. 

Laukiami rezultatai

Suremontuotos aktų ir sporto salės patalpos; įrengta patalpą, skirtą metodinei veiklai.

Prašoma parama

101.851,00 Lt

Savivaldybės lėšos

17.973,00 Lt

Kontaktiniai asmenys

Reda Ivanauskienė, Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyr. specialistė, el. p.  reda.ivanauskiene@kedainiai.lt, tel. Nr. (8 347) 44202; Marius Soluba, Statybos ir komunalinio ūkio skyriaus vyr. specialistas, tel. (8 347) 69524, el.p.marius.soluba@kedainiai.lt