J. Basanavičiaus g. 36, 57288 Kėdainiai
Pradžia
Pradžia
Teisinė informacija
Teisinė informacija
Veiklos sritys
Veiklos sritys
E. demokratija
E. demokratija
Aktualijos
Aktualijos
Projektų viešinimas
Projektų viešinimas
Registracija į vaikų vasaros stovyklas
Registracija į vaikų vasaros stovyklas
Kūrybinė jaunimo stovykla ,,Atverkime duris visiems“

Projekto pavadinimas

Kūrybinė jaunimo stovykla ,,Atverkime duris visiems“

Projekto tikslai ir uždaviniai

Bendrasis tikslas – plėtoti Lietuvos ir Estijos kultūrinį bendradarbiavimą, didinant jaunimo tarpregioninių susitikimų skaičių bei sudarant sąlygas jauniems žmonėms realizuoti kūrybines idėjas. Taip gerinti jų gyvenimo kokybę ir regionuose sukurti bendradarbiavimo tinklą. Specifiniai tikslai: remiantis jaunimo kūrybinėmis idėjomis ir iniciatyvomis, parengti kultūrinę projekto programą; skatinant jaunimo kūrybiškumą, organizuoti projekto emblemos konkursą; sudarant palankias sąlygas jaunų žmonių kultūriniam dialogui ir bendradarbiavimui, organizuoti tarptautinę kūrybinę jaunimo stovyklą. Uždaviniai: suformuoti pagrindą abipusiam naudingam kultūriniam, socialiniam bei ekonominiam šių regionų bendradarbiavimui ateityje; susipažinti su kaimyninių šalių menu; formuoti jaunimo meninį ir estetinį skonį; ugdyti jaunų žmonių tarpusavio supratimą, paremtą solidarumu ir tolerancija.

Laukiami rezultatai

Atlikti paruošiamieji darbai; Suorganizuoti partnerių susitikimai; Sukurta projekto emblema; Suorganizuota kūrybinė jaunimo stovykla; Suorganizuotas shoreografinės-muzikinės kompozicijos pristatymo renginys; Atliktas projekto viešinimas; Parengta ataskaita; Atliktas projekto auditas.

Įgyvendinimo laikas

2005-12-01  -  2006-09-30

Projekto vertė

95183,30 Lt.

Savivaldybės lėšos

18921,30 Lt.

Kontaktiniai asmenys

Audronė Stadalnykienė, Kultūros sk. vyr. specialistė, tel. 8-347-69576,

el. p. audrone.stadalnykiene@kedainiai.lt