J. Basanavičiaus g. 36, 57288 Kėdainiai
Pradžia
Pradžia
Teisinė informacija
Teisinė informacija
Veiklos sritys
Veiklos sritys
E. demokratija
E. demokratija
Aktualijos
Aktualijos
Projektų viešinimas
Projektų viešinimas
Registracija į vaikų vasaros stovyklas
Registracija į vaikų vasaros stovyklas
Bendrojo plano parengimas

Projekto pavadinimas

Kėdainių rajono savivaldybės bendrojo plano parengimas

Projekto tikslai ir uždaviniai

Bendrasis projekto tikslas – didinti visuomenės informuotumą apie struktūrinių fondų paramą, užtikrinti veiksmingą būsimų investicijų planavimą. Projekto specifiniai tikslai - parengti Kėdainių rajono savivaldybės teritorijų planavimo dokumentą, kuris patobulins dabartines ir būsimas Struktūrinių fondų paramos sritis ir sutelks į jas dėmesį; parengti dokumentaciją, kuri sukurs pagrindą darniai savivaldybės teritorijos plėtrai. Projekto tikslų pasiekimui keliamas uždavinys - parengti Kėdainių rajono savivaldybės bendrąjį planą, pagal reikalavimus, nustatytus Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatyme ir Savivaldybės teritorijos bendrojo plano rengimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004-05-07 įsakymu Nr.D1-263 iki parengto bendrojo plano patikrinimo valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančioje institucijoje stadijos, kuri baigiasi teritorijų planavimo priežiūrą atliekančios institucijos teigiama išvada dėl bendrojo plano sprendinių tvirtinimo tikslingumo.

Laukiami rezultatai

Parengtas Kėdainių rajono savivaldybės bendrojo plano projektas

Įgyvendinimo laikas

2006-02-01  -  2007-12-03

Projekto vertė

712571 Lt.

Savivaldybės lėšos

149640 Lt.

Kontaktiniai asmenys

Violeta Večėnaitė, Architekto tarnybos vyr. specialistė, tel. 8-347-69531,

el. p. violeta.vecenaite@kedainiai.lt