J. Basanavičiaus g. 36, 57288 Kėdainiai
Pradžia
Pradžia
Teisinė informacija
Teisinė informacija
Veiklos sritys
Veiklos sritys
E. demokratija
E. demokratija
Aktualijos
Aktualijos
Projektų viešinimas
Projektų viešinimas
Registracija į vaikų vasaros stovyklas
Registracija į vaikų vasaros stovyklas
Naujų vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra Tiskūnuose

Projekto pavadinimas

Naujų vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra Tiskūnuose

Projekto tikslai ir uždaviniai

Pagrindinis tikslas - kurti patrauklią aplinką gyventi ir dirbti Tiskūnuose.

Specialusis tikslas - padidinti Tiskūnų kaimo gyvenamosios, rekreacinės ir darbo aplinkos patrauklumą, išplečiant vandentiekio ir nuotekų tinklų sistemą.

Uždavinys - pakloti naujai 0,895 km vandentiekio ir 2,616 km nuotekų tinklų.

Laukiami rezultatai

Naujai įrengta 0,895 km vandentiekio ir 2,616 km nuotekų tinklų. Gyventojų, kurie patirs tiesioginę naudą iš projekto: 117 asmenys prisijungę prie vandentiekio tinklų, 150 asmenys prisijungę prie nuotekų tinklų.

Įgyvendinimo laikotarpis

2011-02-25 – 2012-06-22

Bendra projekto vertė

848 932 Lt

Savivaldybės lėšos

169 786 Lt

Kontaktiniai asmenys

Kristina Kemešienė, Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vedėja, tel. (8 347) 69512, el. p. kristina.kemesiene@kedainiai.lt