J. Basanavičiaus g. 36, 57288 Kėdainiai
Pradžia
Pradžia
Teisinė informacija
Teisinė informacija
Veiklos sritys
Veiklos sritys
E. demokratija
E. demokratija
Aktualijos
Aktualijos
Projektų viešinimas
Projektų viešinimas
Registracija į vaikų vasaros stovyklas
Registracija į vaikų vasaros stovyklas
SOCIALINIO BŪSTO FONDO PLĖTRA KĖDAINIUOSE

Finansuojama iš
Europos regioninės plėtros fondo


Kėdainių rajono savivaldybės administracija įgyvendino pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu" 08.1.2-CPVA-R-408 priemonę „Socialinio būsto fondo plėtra"  projektą „Socialinio būsto fondo plėtra Kėdainiuose" Nr. 08.1.2-CPVA-R-408-21-0001.
Projekto tikslas – išplėsti socialinio būsto fondą Kėdainiuose, siekiant padidinti socialinio būsto prieinamumą asmenims ir šeimoms, turintiems teisę į socialinio būsto nuomą.
Rezultatas – įsigyti 52 socialiniai būstai.  
Bendra projekto vertė yra 1 135 302,36 Eur, iš jų Europos Sąjungos lėšos (Europos regioninės plėtros fondas) 960 173,28 Eur ir Kėdainių rajono savivaldybės biudžeto lėšos 175 129,08 Eur.