J. Basanavičiaus g. 36, 57288 Kėdainiai
Pradžia
Pradžia
Teisinė informacija
Teisinė informacija
Veiklos sritys
Veiklos sritys
E. demokratija
E. demokratija
Aktualijos
Aktualijos
Projektų viešinimas
Projektų viešinimas
Gegužės 12 d. Respublikos Prezidento rinkimai ir Referendumas
Gegužės 12 d. Respublikos Prezidento rinkimai ir Referendumas
SOCIALINIO BŪSTO FONDO PLĖTRA KĖDAINIUOSE

Finansuojama iš
Europos regioninės plėtros fondo


Kėdainių rajono savivaldybės administracija įgyvendino pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu" 08.1.2-CPVA-R-408 priemonę „Socialinio būsto fondo plėtra"  projektą „Socialinio būsto fondo plėtra Kėdainiuose" Nr. 08.1.2-CPVA-R-408-21-0001.
Projekto tikslas – išplėsti socialinio būsto fondą Kėdainiuose, siekiant padidinti socialinio būsto prieinamumą asmenims ir šeimoms, turintiems teisę į socialinio būsto nuomą.
Rezultatas – įsigyti 52 socialiniai būstai.  
Bendra projekto vertė yra 1 135 302,36 Eur, iš jų Europos Sąjungos lėšos (Europos regioninės plėtros fondas) 960 173,28 Eur ir Kėdainių rajono savivaldybės biudžeto lėšos 175 129,08 Eur.