J. Basanavičiaus g. 36, 57288 Kėdainiai
Pradžia
Pradžia
Teisinė informacija
Teisinė informacija
Veiklos sritys
Veiklos sritys
E. demokratija
E. demokratija
Aktualijos
Aktualijos
Projektų viešinimas
Projektų viešinimas
Rinkimai į Europos Parlamentą birželio 9 d.
Rinkimai į Europos Parlamentą birželio 9 d.
KĖDAINIŲ MIESTO DARNAUS JUDUMO PLANO PARENGIMAS

Finansuojama iš
Europos regioninės plėtros fondo


Kėdainių rajono savivaldybės administracija pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 04.5.1-TID-V-513 priemonės „Darnaus judumo sistemų kūrimas“ įgyvendino projektą „Kėdainių miesto darnaus judumo plano parengimas“ Nr. 04.5.1-TID-V-513-01-0009.
Projekto tikslas - įvertinus poreikius, sukurti subalansuotą, efektyviu išteklių ir šiuolaikinių technologijų naudojimu grindžiamą darnaus judumo sistemą Kėdainių mieste.
Projekto uždavinys - skatinti darnų judumą mieste ir plėtoti aplinkai draugišką transportą.
Projekto rezultatas - parengtas Kėdainių miesto darnaus judumo planas.

Bendra projekto vertė – 15 609,00 Eur, iš jų Europos Sąjungos lėšos (Europos regioninės plėtros fondas) – 13 267,65 Eur ir Kėdainių rajono savivaldybės biudžeto lėšos - 2 341,35 Eur.