J. Basanavičiaus g. 36, 57288 Kėdainiai
Pradžia
Pradžia
Balsavimas už gyventojų idėjas
Balsavimas už gyventojų idėjas
Teisinė informacija
Teisinė informacija
Veiklos sritys
Veiklos sritys
E. demokratija
E. demokratija
Aktualijos
Aktualijos
Projektų viešinimas
Projektų viešinimas
Registracija į vaikų vasaros stovyklas
Registracija į vaikų vasaros stovyklas
BEŠEIMININKIŲ APLEISTŲ PASTATŲ LIKVIDAVIMAS KĖDAINIŲ RAJONE (II)

 

Finansuojama iš
Europos sanglaudos fondo

Kėdainių rajono savivaldybės administracija, įgyvendindama 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.5.1-APVA-R-019 priemonės „Kraštovaizdžio apsauga“, įgyvendino projektą „Bešeimininkių apleistų pastatų likvidavimas Kėdainių rajone (II)".

Projekto tikslas – didinti kraštovaizdžio vizualinį potencialą, likviduojant bešeimininkius apleistus pastatus Kėdainių rajone.
Projekto uždavinys – likviduoti bešeimininkius apleistus pastatus ir sutvarkyti jų teritorijas.
Projekto pareiškėjas – Kėdainių rajono savivaldybės administracija.
Kėdainių rajono savivaldybės administracija jau dešimtmetį sistemingai vykdo apleistų pastatų pripažinimo bešeimininkiais procedūras. Šiuo projektu teiktini likviduoti pastatai, yra menkaverčiai, apleisti, avarinės būklės, darkantys kraštovaizdį, keliantys pavojų ten galinčių būti žmonių saugumui bei gyvybei. Tai buvusios kolūkinės sistemos palikimas – griūvančios fermos, buvę sandėliai, saugyklos ir pan. Šie objektai ne tik neprisideda prie palankios aplinkos apsaugos, bet ir daro neigiamą poveikį kraštovaizdžio struktūrai, vizualiai teršia kraštovaizdžio teritoriją.
Likviduoti 21 bešeimininkis apleistas pastatas, sutvarkytos jų teritorijos (apie 0,64 ha), t. y. pašalinus statybines medžiagas ir atliekas susidariusias griovimo metu, išlygintas žemės paviršius ir apsėtas žole, sutvarkytos vizualiai pažeistos kraštovaizdžio teritorijos Kėdainių rajone, išnyko keliamas pavojus žmonių sveikatai.
Tikslinės grupės – Kėdainių rajono Vilainių, Truskavos, Josvainių, Šėtos, Surviliškio, Dotnuvos seniūnijų gyventojai.
Bendra projekto vertė yra 111 095,80 Eur, iš jų Europos Sąjungos lėšos 94 431,43 Eur ir Kėdainių rajono savivaldybės biudžeto lėšos 16 664,37 Eur.